Homans scherpt regels intercommunales aan

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA). ©Photo News

De Vlaamse regering breidt haar regels rond intercommunales uit naar de tussenstructuren waar bestuursleden nu nog hoge sommen konden verdienen.

De Vlaamse regering heeft vandaag al strenge regels voor intercommunales. Zo is de maximale zitpenning 205 euro en zijn er strenge cumulregels. 

Maar vandaag vallen veel vormen van intergemeentelijke samenwerking niet onder die regels omdat het om privaatrechterlijke structuren gaat. Homans gaat die regels nu uitbreiden naar die onderliggende structuren die wel een link hebben met een van de Vlaamse intercommunales. Het gaat dan bijvoorbeeld over Eandis, Infrax en Farys.

Het is gedaan met bedragen van 1.800 of 3.000 euro per vergadering.
Liesbeth Homans
Vlaams minister van Bestuurszaken

'Het is dus gedaan met bedragen van 1.800 of 3.000 euro per vergadering', zegt Homans.

Er komt ook een deontologische code die onder belangenvermenging moet tegengaan. Een advocaat die in een gemeenteraad zetelt, zal bijvoorbeeld nooit kunnen optreden als advocaat voor die gemeente.

 

Mandaten aangeven

De aangifte van mandaten wordt ook strenger. Vandaag moeten politici al hun mandaten bij het Rekenhof aangeven. De Vlaamse en de federale regering hebben afgesproken dat ze in de toekomst ook de precieze vergoedingen moeten aanmelden. 

Ook wie in de onderliggende structuren zetelt, zal dat in de toekomst moeten doen. Er komt ook een salarisplafond voor gemeenteraadsleden. Een gemeenteraadslid mag niet meer verdienen dan de secretaris van zijn gemeenten uit inkomsten die voortkomen uit zijn of haar gemeentelijk mandaat. Private inkomsten vallen daar buiten.

Ik verdedig het politieke systeem waarbij politici correct worden verloond, maar wij pakken als Vlaamse regering de uitwassen aan.
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president (N-VA)

'De Vlaamse regering reageert hiermee snel en adequaat', zegt Bourgeois. 'Tegelijk wil ik niet in een anti-politieke situatie komen. Ik verdedig het politieke systeem waarbij politici correct worden verloond, maar wij pakken als Vlaamse regering de uitwassen aan.'

Beursgang 

Tegen de zomer gaat de Vlaamse regering een grondige kerntakenoefening rond de intercommunales doen. Zo zal Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) voorstellen doen om voor de toekomst van de energie-intercommunales. Ook een eventuele beursgang zal worden bekeken. 

OCMW's verdwijnen

Het decreet Lokaal Bestuur van Homans giet de beloofde integratie van de OCMW's in de gemeenten in een decreet. De OCMW's vallen onder de federale wetgeving en blijven juridisch gezien bestaan, maar worden volgens Homans 'een lege doos.' 

De gemeenten zullen in de toekomst zelf het sociaal beleid voeren. Dat betekent ook dat de OCMW-raden verdwijnen waardoor er minstens 925 lokale mandaten worden geschrapt. 

Dat moet volgens Homans leiden tot een lagere drempel, een betere dienstverlening en een coherenter sociaal beleid.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect