Klimaatscore toont opnieuw kloof tussen stad en platteland

De Voerstreek scoort het slechtst in de nieuwe Vlaamse klimaatscore.

In een nieuwe online databank van de vijf Vlaamse provinciebesturen krijgt elke stad en gemeente een klimaatrapport. Net als de Mobiscore tonen de cijfers een kloof tussen stad en platteland.

In Oostende stoot een gezin gemiddeld 2,22 ton CO2 uit per jaar. Daarmee staat de kuststad helemaal bovenaan. Onderaan de rangschikking staat Voeren met 6,65 ton. Het Vlaamse ­gemiddelde was 3,51 ton. De cijfers staan woensdag te lezen in De Standaard. Het gaat om gegevens uit 2016.  

'De cijfers zijn niet erg bemoedigend', zegt Kim Rienckens, ­beleidsmedewerker klimaat van de provincie Oost-Vlaanderen, die bij de opmaak van de databank betrokken was. 'Gemiddeld is er wel een lichte daling van de uitstoot, maar er is nog werk aan de winkel. Zowel voor verwarming als voor mobiliteit zal er meer ­nodig zijn om de doelstellingen te halen.'

De verschillen tussen de Vlaamse gemeenten hebben onder meer met het type woningen te maken, aldus De Standaard. Vooral in het zuiden en het oosten van Vlaanderen wordt er meer uitgestoten. Dat zou met het grotere aandeel vrijstaande woningen te maken kunnen hebben, die meer energie verbruiken dan rijhuizen of flats. Steden doen het ook beter dan plattelandsgemeenten.

Mobiscore

Het verschil tussen stad en platteland is een thema dat ook naar voren kwam in de veelbesproken Mobiscore, een score van de Vlaamse administratie die aangeeft hoe goed een aantal voorzieningen bereikbaar zijn vanuit een bepaalde locatie.

Veel inwoners van landelijke gemeenten reageerden verbolgen omdat ze vinden dat ze met zo'n score ten onrechte geculpabiliseerd worden. Een groep van 16 burgemeesters uit de Westhoek grijpt de Mobiscore woensdag aan om in de krant De Morgen meer Vlaams geld te vragen voor plattelandsbeleid en wegenonderhoud.

De discussie over de Mobiscore heeft in landelijk Vlaanderen een gevoelige snaar geraakt, zegt burgemeester Lies Laridon (CD&V) uit Diksmuide. 'Mensen krijgen een slechte score door een beleid waar ze zelf niets aan kunnen doen.' Ze linkt die boosheid ook aan de opmars van Vlaams Belang, dat in haar gemeente uit het niets 23 procent van de stemen haalde. 'Ik heb zelf de analyse gemaakt na de verkiezingsuitslag. De mensen worden stilaan kwaad. Ze voelen zich benadeeld tegenover de stedeling.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect