N-VA wil nieuwe bouwgronden meer belasten

©Frank Toussaint

Tegen 2040 mag er in Vlaanderen geen nieuwe open ruimte meer worden bebouwd. Wiens bouwgrond opeens open ruimte wordt, wordt daarvoor volledig gecompenseerd. Daarover is de Vlaamse regering het eens.

Maar zo’n volledige compensatie kost geld. Daarom wil de N-VA het geld halen bij wie zijn voordeel haalt uit de betonstop. Wie zijn grond plots bouwgrond ziet worden, betaalt nu al een heffing. De N-VA wil die fors optrekken.

‘We vinden het logisch dat de overheid eigenaars vergoedt als de waarde van de grond door een overheidsbeslissing vermindert’, zegt Vlaams Parlementslid Wilfried Vandaele (N-VA). ‘Dan is het even logisch dat je als burger een deel van je waardevermeerdering afgeeft als je grond opeens meer waard wordt. Wie van een overheidsbeslissing profiteert, zou een potje moeten spijzen waaruit diegenen vergoed worden die benadeeld worden door een overheidsbeslissing. De belastingbetaler moet daar niet voor opdraaien.’

Vandaag bedraagt die heffing tussen 1 en 30 procent van de vermoede meerwaarde. Ook CD&V wil de heffing verhogen, maar niet zo veel als de N-VA. De verhoging zal volgens de christendemocraten toch nooit volstaan om de compensaties te betalen.

Het is logisch dat je een deel van je waarde vermeerdering afgeeft als grond plots meer waard wordt.
wilfried vandaele
vlaams N-VA-parlementslid

Maar Open VLD ligt dwars. Volgens Vlaams Parlementslid Lydia Peeters (Open VLD) zijn mensen niet altijd vragende partij voor een nieuwe bestemming van hun grond zelfs als die meer waard wordt. ‘Als je bijvoorbeeld een landbouwgrond in een weg naar een industrieterrein omzet, verhoogt de waarde misschien wel, maar is dat niet per se op vraag van de eigenaar.’

Een hogere heffing zal volgens de liberalen hoe dan ook amper iets opleveren. ‘Het doel van de betonstop is minder grond te bebouwen. Het zal dus niet vaak gebeuren dat we bijvoorbeeld natuurgebied tot bouwgrond omvormen. Dit is eerder de uitzondering dan de regel.’

De hogere heffing is slechts een van de knelpunten die opduiken bij de betonstop. Toch hoopt Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) volgende week een akkoord te bereiken over de compensaties die nodig zijn voor de stop. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content