Nieuwe zoektocht naar oplossing voor Thermae Palace

Het Thermae Palace in Oostende is dringend aan restauratie toe. ©Thomas De Boever

De Vlaamse regering grijpt in het geblokkeerde dossier van het iconische Oostendse hotel in door de renovatie van het gebouw zelf en de Koninklijke Gaanderijen van elkaar los te koppelen. De zoektocht van de voorbije twee jaar naar een overnemer vliegt daardoor in de vuilnisbak.

Het beschermde thermenhotel uit 1933, waarover Koning Leopold II de eeuw ervoor reeds droomde, is in slechte staat. Maar de pogingen om een oplossing te vinden voor de renovatie van het hotel en de Koninklijke Gaanderijen, die uitgeven op het strand en waar al meermaals brokstukken naar beneden kwamen, zitten in een ware impasse.

De stad Oostende, de eigenaar van het gebouw, en de Vlaamse regering als bezitter van de grond startten twee jaar geleden een procedure om een overnemer te zoeken voor het complex die tegelijk bereid was veel geld in de renovatie te pompen. Er dienden zich drie kandidaten aan: uitbater Mark Vanmoerkerke in een eerste fase en later ook de Mechelse bouwgroep Willemen en de Britse groep CHB Red.

De commissie die zich boog over het project, besloot dat Willemen als beste kandidaat uit de bus kwam maar om politieke en procedurele redenen raakte het dossier verzand. Dat deed Vanmoerkerke intussen besluiten zelf beperkt te investeren in het gebouw.

Beslissing

Vrijdag greep de Vlaamse regering echter in. Ze besloot om het project aan geen enkele van de drie kandidaten toe te wijzen. Dat maakte minister-president Geert Bourgeois (N-VA), tevens minister van Onroerend Erfgoed, vrijdag bekend.

'Het dossier is grondig bestudeerd en afgewogen. Maar de opgesomde aandachtspunten in de conclusie van de beoordelingscommissie tonen aan dat de voorstellen van de kandidaten het doel van het project, namelijk het thermencomplex als architecturale parel opnieuw de glans en uitstraling geven die het verdient, niet behalen', klinkt het in een mededeling van de regering.

Ontkoppeling

Daar houdt het niet mee op. Vlaanderen koppelt ook de renovatie van de Gaanderijen en het eigenlijke hotel los van elkaar. Op die manier kan alvast relatief snel werk worden gemaakt van de bescherming van de Gaanderijen. 'Vlaanderen zal voor die restauratie een erfgoedpremie toekennen aan de stad. De Vlaamse regering erkent daarmee expliciet de nood om de huidige staat van dit beschermd erfgoed aan te pakken', aldus Bourgeois.

Oostende, dat zegt akte te nemen van de Vlaamse beslissing, bereidde het restauratiedossier al voor. De werken moeten volgend jaar starten. Bourgeois ziet eind 2021 als streefdoel voor een volledige restauratie van de zuilengalerij. 

Daarmee is er echter nog geen oplossing voor het thermenhotel zelf. Vlaanderen gaat nu samen met de stad onderzoeken of dat project in aanmerking komt voor een zogenaamde meerjarenpremieovereenkomst. Dat is een restauratiemechanisme voor grote investeringsdossiers. Met als voordeel zekerheid over de premies die men zal krijgen en dat gedurende meerdere jaren. Het dossier kan zo ook vlotter verlopen.

Het is nog niet duidelijk hoe het verder moet als het hotel ervoor in aanmerking komt. De Vlaamse regering zegt zich nog enkel te zullen bezighouden met de erfgoedkant van het dossier en verwijst naar de stad Oostende voor een antwoord op de vraag of er opnieuw een overnemer zal worden gezocht. Het kabinet-Bourgeois bevestigt alleszins dat de gevoerde selectieprocedure helemaal afgelopen is en dus in de prullenmand belandt.  

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect