Open Vld: 'Gemeenten moeten openbaar vervoer organiseren'

©Photo News

Niet De Lijn, maar de gemeenten moeten uitmaken hoeveel bussen er rijden, langs welke routes en hoeveel een rit kost. Dat zeggen de Open VLD-parlementsleden Bart Somers en Marino Keulen maandag in De Morgen.

Zoals er vandaag al politie- en brandweerzones bestaan, moeten gemeenten zich verzamelen in een twintigtal regio's om samen het openbaar vervoer te organiseren. Deze regio's krijgen 75 procent van alle middelen. Een Vlaams niveau, dat nog zorgt voor de coördinatie tussen de regio's, houdt 25 procent, stelt Open VLD voor.

Vlaams parlementslid Dirk De Kort (CD&V) acht het duidelijk dat er meer samenwerking moet komen tussen het openbaar vervoer en de lokale overheden. Volgens De Kort kan er mogelijk worden geput uit de knowhow die werd opgebouwd rond de Minder Mobielen Centrales. Het gaat om een systeem met vrijwillige chauffeurs om mensen met verplaatsingsproblemen en een beperkt inkomen toch vervoer te bieden, aangestuurd per provincie.

Maar een revolutie zoals Open Vld die voorstaat gaat voor CD&V te ver. 'Wij zijn eerder voorstander van een grotere betrokkenheid van de steden en gemeenten bij de huidige vervoersmaatschappij', luidt het.

Laatste kilometer

Ook voor Annick De Ridder, Vlaams parlementslid van N-VA, is het duidelijk dat het 'momenteel niet loopt zoals het moet' bij De Lijn. 'Het is logisch dat de gemeenten in de toekomst beter betrokken moeten worden', zegt ze. 'Maar laat ons opletten met dogma's.' Voor De Ridder is het niet de structuur van De Lijn die van belang is, maar de reiziger.              

Toch mag er ook voor N-VA iets fundamenteel veranderen bij de vervoersmaatschappij. 'Na de hoorzittingen in het parlement denk ik dat De Lijn niet langer tegelijk regisseur en operator mag zijn', stelt De Ridder. 'Als we de regierol ergens anders leggen, kunnen er ook andere spelers op de markt komen. Vooral voor de zogenaamde laatste kilometer is dat belangrijk. Ik denk dan onder meer aan de taxisector.'

Ook Vlaams parlementslid Joris Vandenbroucke van sp.a vindt dat De Lijn meer moet overleggen met de lokale besturen. 'Maar dat kan op een minder bureaucratische manier dan de oprichting van twintig of meer intercommunales', stelt hij. 'Dat is namelijk waar het voorstel van Somers en Keulen op neerkomt. Nu al is de afstemming van de dienstverlening van twee openbare vervoersmaatschappijen, die van de NMBS en De Lijn, problematisch. Dat verbetert er niet op als je dezelfde oefening met twintig moet maken."'

Volgens het sp.a-parlementslid is de achterliggende agenda van het voorstel duidelijk. 'Dat is het opsplitsen van het vervoersnetwerk van De Lijn in twintig hapklare brokken met het oog op liberalisering. Ideaal voer voor een van de grote Europese, private spelers voor wie Vlaanderen een wingewest wordt en waar lokale besturen nog minder impact op zullen hebben dan De Lijn vandaag. Het voorstel van Somers en Keulen verzwakt zo de lokale besturen en zadelt de reiziger op met een versnipperd aanbod.'

Liberalisering

Na een reeks hoorzittingen in het Vlaams parlement willen de partijen nog voor de zomer tot een resolutie komen over de toekomst van De Lijn. Tegen eind dit jaar moet er dan een nieuwe beheersovereenkomst op tafel liggen. 

Daarnaast wacht nog een tweede deadline. Tegen 1 januari 2019 wil Europa de markt voor busvervoer liberaliseren. De vraag is of de Vlaamse regering het streekvervoer wil liberaliseren. De nieuwe beheersovereenkomst slaat op de periode 2016-2020. Volgens sommigen moet Vlaanderen daarin de krijtlijnen vastleggen voor de liberalisering, zodat Vlaanderen tegen 2019 voldoet aan de nieuwe Europese richtlijn. 

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) heeft zich bewust nog niet uitgesproken over de toekomst van De Lijn. Weyts wacht eerst de input van het Vlaams Parlement af, zei hij dit weekend in een interview met De Tijd. 'Voor mij staat het belang van de reiziger centraal. Hoe gaan we efficiënt om met belastinggeld, en garanderen we maximaal dat iedereen zo vlug mogelijk op zijn bestemming raakt? Of dat via een privatisering gebeurt, is enkel het instrument om dat doel te bereiken. We moeten binnen de Vlaamse meerderheid nog bekijken welk instrument onze voorkeur geniet.'

De Lijn zelf is alvast geen voorstander van het liberale voorstel. 'Dit zou de deur openzetten voor allerlei coördinatieproblemen', luidt de reactie.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud