Advertentie
netto

Ouders schenken geërfd vastgoed volop door aan kinderen

©BELGA

Ouders benutten de almaar populairdere doorgeefschenking vooral om geërfd vastgoed van de grootouders belastingvrij door te schuiven naar de kleinkinderen.

De doorgeefschenking werd in Vlaanderen ingevoerd in september 2018. Daarmee kunnen erfgenamen een deel van wat ze erven binnen het jaar na de erfenis belastingvrij doorschuiven naar hun kinderen of kleinkinderen.

Deze techniek wordt almaar populairder. Opvallend is dat ze vooral wordt ingezet om vastgoed van de grootouders door te sluizen naar de kleinkinderen. Gemiddeld schenken ouders per akte van een doorgeefschenking anderhalf vastgoed door. In 2019 werden 407 geërfde onroerende goederen doorgeschonken. In 2020 verdubbelde dat aantal tot 1.021. Tijdens de eerste vijf maanden van dit jaar gaat al het om 477 onroerende goederen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers (CD&V) opvroeg.

De essentie

  • De doorgeefschenking werd in september 2018 ingevoerd.
  • Met de doorgeefschenking kan iemand (een deel van) zijn erfenis binnen het jaar belastingvrij doorschenken aan de volgende generatie.
  • De techniek wint aan populariteit.
  • Ouders schenken vooral geërfd vastgoed door.

‘De jongere generatie heeft het moeilijk om een eigen woning te bouwen of te verwerven. Hun ouders hebben dan weer meestal geen nood meer aan een bouwgrond of woning. In die zin is het begrijpelijk dat ouders de roerende goederen zoals het spaargeld uit de erfenis van de grootouders behouden en de onroerende goederen doorschenken’, vindt Schryvers.

Daarnaast is de potentiële fiscale besparing groter bij onroerende goederen dan bij cash en beleggingen. De doorgeefschenking de enige manier om vastgoed belastingvrij te schenken. Bij een rechtstreekse schenking door de grootouders aan de kleinkinderen, loopt de schenkbelasting voor vastgoed op tot 27 procent. Cash en roerende goederen schenken daarentegen kost amper 3 procent, ongeacht de waarde van de schenking. Bovendien kan wie geld schenkt, met een eenvoudige hand- of bankgift zelfs volledig ontsnappen aan de schenkbelasting omdat die niet moeten worden geregistreerd.

De jongere generatie heeft het moeilijk om een eigen woning te bouwen of te verwerven. Hun ouders hebben dan weer meestal geen nood meer aan een bouwgrond of woning.
Katrien Schryvers
Vlaams volksvertegenwoordiger (CD&V)

In totaal werden in 2019 265 aktes van doorgeefschenking geregistreerd. 'In 2020 ging het om 631 aktes en in de eerste vijf maanden van dit jaar al 320’, aldus Schryvers, die jaren ijverde voor de invoering van de doorgeefschenking.

Het totale doorgegeven vermogen steeg in verhouding nog meer, van 60 miljoen euro in 2019 tot 160 miljoen in 2020. Dit jaar ging het tot mei over meer dan 80 miljoen euro. ‘De cijfers bewijzen dat er nood was aan meer mogelijkheden om de jongere generatie een duwtje in de rug te geven. Dat de jongere generatie zo sneller middelen bekomt, geeft niet alleen hen meer mogelijkheden, maar is ook goed voor onze economie’, vindt Schryvers.

‘Wat ook opvalt, is dat gemiddeld aan bijna twee afstammelingen per doorgeefschenking wordt door geschonken’, stelt Schryvers vast. ‘Zo hebben meer familieleden baat bij de nalatenschap van een oudere generatie.’ 

2
begunstigden
Per doorgeefschenking wordt gemiddeld aan bijna twee afstammelingen doorgeschonken. Zo hebben meer familieleden baat bij de nalatenschap van een oudere generatie.

Om vrijgesteld te zijn van schenkbelasting moeten enkele voorwaarden voldaan zijn bij de doorgeefschenking. De verkregen erfenis moet belast zijn tegen het tarief voor verkrijgingen in rechte lijn (bv. kinderen die erven van hun ouders) of tussen partners. En de schenking moet bij notariële akte gebeuren binnen het jaar na het openvallen van de nalatenschap.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud