live chat

Rik Van Cauwelaert: 'De aanval op het middenveld is geopend'

Rik Van Cauwelaert ©Bart Dewaele/ID

Politiek commentator Rik Van Cauwelaert toonde zich tijdens een chat over het Vlaamse regeerakkoord bijzonder kritisch.

Een selectie van enkele vragen van lezers en antwoorden van Van Cauwelaert: 

Het is de bedoeling een tewerkstellingsgraad van 80 pct te bereiken tegen het einde van de regeerperiode. Overambitieus en niet realistisch?

Of de jobkorting de mensen uit de werkloosheid zal trekken, is twijfelachtig. De korting komt neer op nagenoeg 50 euro per maand. De aanmoediging hiervan is nogal beperkt. Het gaat om de grote groep inactieven die naar de arbeidsmarkt moet worden gebracht en daar verneem ik weinig van. Ook niet van dat andere, zware probleem: het toenemende aantal mensen die arbeidsongeschikt zouden zijn. Wil men die 80 procent halen, dan zullen de inspanningen daar moeten gebeuren, naar het voorbeeld van Nederland.

Geen kindergeld meer voor migranten. Kan men dit juridisch hard maken? Dus iedereen zal zich willen vestigen in Wallonië of Brussel?

Geen kindergeld voor migranten is een verstrekkende maatregel. Het valt nog te bekijken of deze maatregel spoort met de Europese regelgeving en met de internationale afspraken - België heeft het Marrakeshpact wel getekend. Voor de grote groep nieuwkomers uit EU-landen in Oost- en Midden-Europa lijkt dit alvast niet te kunnen. 

Maar zelfs de aanrekening van de kosten van het inburgeringsexamen zou als een vorm van discriminatie kunnen worden aangeklaagd. Want ik neem aan dat deze maatregelen niet verplicht wordt voor kaderleden van Japanse, Chinese of Amerikaanse multinationals die zich in Tervuren of Latem komen vestigen.

Hoe sterk wijkt het regeerakkoord af van de EUs doelstelling om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn?

Alweer een intentieverklaring die niet wordt ondersteund door de nodige maatregelen. Met de huidge plannen is de ambitie om de EU-doelstelling te halen niet realistisch. En al wie rond de onderhandelingstafel zat, weet dat ook.

De ambitie om 2021 een begroting in evenwicht te hebben en die het jaar erachter vervolgens weer te laten varen, lijkt me een meer marketing dan beleid. Of ben ik mis?

De passage over de begrotingsintenties zijn inderdaad nogal mistig. Nauwelijks een week geleden was er nog sprake van een begrotingsevenwicht in 2024. Nu plots een begrotingsevenwicht in 2021, drie jaar vroeger dus. Dat komt neer op een forse inspanning. Maar waar al dat geld vandaan moet komen, blijft een goedbewaard geheim. Dit lijkt me weinig ernstig.

Jan Jambon start en eindigt zijn betoog met de woorden dat de nieuwe regering naar 'boven' kijkt, waarmee ook bedoeld wordt de noordelijke landen. Het terug wegschuiven van het begrotingsevenwicht doet mij eerder zeggen :'Men kijkt naar het Noorden, maar handelt naar het Zuiden!'. Graag jouw visie.

Het is inderdaad opmerkelijk dat de nieuwe minister-president Jambon het Noord-Europese voorbeeld wil volgen. Dat is een prachtige intentie. Het is maar de vraag of Vlaanderen de nodige bevoegdheden in huis heeft om die omslag te bewerken. Tal van bevoegdheden blijven na zes staatshervormingen in federale handen, zeker als het gaat om fiscaliteit, de arbeidsmarkt en de sociale zekerheid.

Het afschaffen van de woonbonus komt de facto toch neer op een gigantische belastingverhoging ? Het merendeel van de Vlamingen verkiest immers nog steeds de aankoop van een eigen huis/appartement. Het voordeel van 1% verminderde registratiekosten is een peulschil vergeleken met het eigenlijk belastingvoordeel over pakweg 20 à 25 jaar.

Zoals het nu voorligt blijft alles bij het oude voor de bestaande woonkredieten. Het afschaffen van de woonbonus zou alleen gelden voor de nieuwe aankopen. Die afschaffing komt inderdaad neer op een nieuwe last, maar wel voor de nieuwe eigenaars. Maar laten we voorzichtigheidshalve toch even wachten tot de definitieve  teksten van dit akkoord aan het parlement worden voorgelegd. Want nog onaangenamere verrassingen zijn nooit uitgesloten.

Post uw vragen in onderstaande box. Ziet u de box niet op uw toestel, klik dan hier

De politiek (lees: degenen die in de meerderheid zijn) lijkt andere spelers met invloed te willen fnuiken. Welk middenveld kan zijn rol op termijn nog voortzetten of uitbouwen na deze en vorige regeringsbeslissingen? Diversiteit niet, inburgering niet, vakbond niet, onderwijskoepels niet, sociale vzw's niet, ... De politiek ondermijnt hun werken. Wel nog bedrijfsactoren en groene sector...Kan deze politieke klasse nog om met kritiek van gestructureerde spelers?

De zorgkassen onder een vlag brengen, is een ambitie van deze regering. Nu, de grote zorgkassen dat zijn de mutualiteiten. De uitbouw van de zorgkassen was een initiatief van Guy Peeters van de socialistische mutualiteiten, gesteund door zijn CM-collega Marc Justaert. Zo te zien hebben N-VA en Open Vld hiermee de eerste aanval op het middenveld geopend.

Tijdens de chat werden nog tal van andere punten besproken, zoals onderzoek&ontwikkeling, cultuur, Unia en de begroting. U kan de chat nog lezen in onderstaande box. Ziet u de box niet op uw toestel, klik dan hier. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud