Advertentie

Topman katholiek onderwijs wil leraar langer laten werken

De topman van het katholiek onderwijs, Lieven Boeve. ©Saskia Vanderstichele

Lieven Boeve, de topman van het katholiek onderwijs, hervormt de katholieke onderwijskoepel. Zijn organisatie moet klaar staan om ‘het onderwijs van de 21ste eeuw’ aan te bieden. Boeve wil de leraren in het middelbaar bijvoorbeeld langer laten werken.

Lieven Boeve laat er geen gras over groeien. Afgelopen zomer nam hij de fakkel over van Mieke Van Hecke aan de top van het katholiek onderwijs, en sindsdien zet hij flinke stappen om het katholieke net voor te bereiden op de toekomst.

De katholieke onderwijskoepel is met een marktaandeel van 66 procent veruit de grootste in Vlaanderen. Meer dan 700.000 leerlingen gaan naar een katholieke school. Boeve beseft echter dat een sterk katholiek onderwijsnet minder evident wordt nu het cultureel katholicisme in Vlaanderen afneemt. Het vrije onderwijs moet sterk staan wil het niet constant in vraag worden gesteld. Daarom heeft hij voor zichzelf drie grote werven uitgetekend: het aantal schoolbesturen gaat fors omlaag, de scholen benadrukken hun katholieke identiteit en de koepel wordt slanker.

Machtscentrum

De drie werven van boeve

Lieven Boeve volgde vorige zomer Mieke Van Hecke op als directeur-generaal van de katholieke onderwijskoepel. Hij timmert aan drie grote werven. De eerste is de interne reorganisatie van de katholieke koepel. De twee is de bestuurlijke schaalvergroting in het katholiek onderwijs. Het katholieke net wil van 800 naar 150 schoolbesturen evolueren. De streefdatum voor die bestuurlijke operatie is 2018. Boeve benadrukt dat het om schaalvergroting gaat en niet om schoolvergroting. De bestuurlijke optimalisering hangt samen met de geplande hervorming van het secundair onderwijs. De derde werf is het concept van de ‘katholieke dialoogschool’ vanaf september 2016 in een groot deel van de katholieke scholen in te voeren. Met dat concept wil het vrij onderwijs zijn identiteit herbevestigen. In een katholieke dialoogschool wordt de dialoog aangegaan me andere levensbeschouwingen, in plaats van de katholieke visie te allen prijze in te hameren.

De blauwdruk voor die interne herorganisatie van de Guimardstraat is nu klaar. Boeve gooit het machtscentrum van de katholieke onderwijskoepel helemaal door elkaar. Vandaag organiseert de koepel zich op basis van het onderwijsniveau: lager onderwijs, secundair onderwijs, hoger onderwijs, enzovoort. Maar steeds meer onderwijsdebatten overschrijden de verschillende onderwijsniveaus, zoals pakweg het personeelsstatuut of de inschrijvingsregels. Tegelijk klonk in het verleden geregeld kritiek op de machtige verbonden van het lager en het secundair onderwijs, die binnen de katholieke koepel tot eigen machtscentra waren uitgegroeid.

In de nieuwe organisatie van de Guimardstraat, die vanaf de zomer wordt ingevoerd, werkt de koepel met thematische diensten. Een van die diensten houdt zich puur bezig met bestuur en organisatie. ‘We moeten de school meer als onderneming zien’, zegt Boeve. ‘Een school houdt zich niet alleen bezig met personeel en inhoud, maar ook met een hele reeks bestuurlijke taken.’

De herorganisatie van de katholieke onderwijskoepel is meteen ook een besparingsoperatie van 10 procent of 800.000 euro. De besparingen van de Vlaamse regering treffen onrechtstreeks ook de onderwijskoepel, want die wordt gefinancierd door bijdragen van de schoolbesturen. ‘Dit is onze eigen bestuurlijke optimalisatie’, zegt Boeve. ‘We willen daarmee het voorbeeld geven aan onze scholen en hen via onze nieuwe koepelwerking zo veel mogelijk ondersteunen in hun kerntaken.’

Nieuwe naam

De kers op de taart van de interne hervorming wordt een nieuwe naam. De katholieke koepel wordt in de onderwijswereld de Guimardstraat genoemd, naar de straat waar zijn hoofdkwartier ligt. De officiële naam, het Vlaams Secretariaat voor het Katholiek Onderwijs (VSKO) is, net als zijn logo, hopeloos verouderd. Eind juni onthult Boeve de nieuwe naam.

Ondertussen lopen ook de twee andere werven van Boeve. Via bestuurlijke schaalvergroting wil het katholieke net evolueren van 800 naar 150 schoolbesturen. De streefdatum voor die operatie is 2018. Boeve kan niet genoeg benadrukken dat het om schaalvergroting en niet om schoolvergroting gaat. De derde werf is de invoering van wat Boeve de ‘katholieke dialoogschool’ noemt om de identiteit van het katholiek onderwijs te herbevestigen. In een katholieke dialoogschool wordt de dialoog aangegaan met andere levensbeschouwingen, in plaats van de katholieke visie te allen tijde te willen doordrukken. Boeve wil daarmee vanaf september 2016 beginnen.

Lieven Boeve wil dat de Vlaamse regering vanaf volgend jaar nadenkt over structurele maatregelen in het onderwijs, nadat ze eerder flink bespaard heeft op de werkingsbudgetten. Hij geeft zelf alvast een aanzet.Als leerkrachten die lesgeven in de derde graad van het secundair onderwijs 22 uur lesgeven, in plaats van de huidige 20 uur, wordt er volgens hem voldoende bespaard om geld vrij temaken voor andere zaken. ‘Die middelen kunnen we rechtstreeks inzetten voor de aanvangsbegeleiding van nieuwe leerkrachten en voor het toepassen van het M-decreet’, zegt hij. ‘Dat zijn twee noden die gerust wat meer ondersteuning kunnen gebruiken.’

Het voorstel om leraren een uur langer te laten werken lag eerder op de tafel van Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) in het kader van de besparingsoperatie, maar de Vlaamse regering ging er uiteindelijk niet mee door.

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud