Advertentie

Vlaming moet 15 procent minder met auto rijden

Het verkeer nam de voorbije jaren toe. De Vlaamse regering rekent op een forse daling. ©Photo News

De Vlaamse regering schrapt de kilometerheffing, maar rekent toch op een forse daling van het autoverkeer.

In het klimaatplan dat de Vlaamse regering maandag presenteerde, gaat ze ervan uit dat de Vlamingen tegen 2030 7,6 miljard kilometer minder met de auto rijden. Terwijl eerder gerekend werd op een daling van het autoverkeer met 12 procent, mikt de regering Jambon nu op een daling van 15 procent tegenover het referentiejaar 2015.

Die aanscherping van de verkeersambities is opvallend omdat er amper concrete maatregelen tegenover staan.

10
procent
Tussen 2005 en 2017 is het autoverkeer met 10 procent gestegen.

Integendeel, een van de belangrijkste verkeersmaatregelen werd afgevoerd. In een eerder ontwerpplan rekende de regering-Bourgeois op de invoering van een kilometerheffing om de Vlaming minder met de auto te doen rijden. Door automobilisten tot 5 eurocent per kilometer te laten betalen zou het Vlaamse autoverkeer tegen 2030 dalen naar 39,9 miljard kilometer.

De nieuwe Vlaamse regering gaat nog verder en mikt op een daling naar 38,4 miljard kilometer, zij het zonder kilometerheffing. De invoering van een autobelasting lag voor de N-VA zeer gevoelig, waardoor de regering-Jambon er een kruis over maakte.

Fietspaden

Het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) zegt dat de kilometerheffing niet meer in de berekeningen zit, maar dat er in de plaats een verdubbeling komt van het investeringsbudget voor fietspaden en extra geld voor de vervoersregio’s Antwerpen, Gent en de Vlaamse rand. Dat moet Vlamingen aanmoedigen om over te schakelen op alternatieven voor de auto.

Met geloof alleen zullen die doelstellingen niet gehaald worden.
mobiliteitsexpert Universiteit Antwerpen
Dirk Lauwers

Experts vrezen dat de geplande maatregelen niet volstaan. Tussen 2005 en 2017 is het autoverkeer met 10 procent gestegen. Om het aantal kilometers te doen dalen is een radicale ommekeer nodig. ‘Met geloof alleen zullen die doelstellingen niet gehaald worden’, zegt Dirk Lauwers, mobiliteitsexpert aan de Universiteit Antwerpen.

Het terugdringen van het autoverkeer is voor de Vlaamse regering een van de cruciale onderdelen om haar klimaatdoelen te realiseren. Oorspronkelijk zou Vlaanderen de CO2-uitstoot 35 procent terugdringen tegen 2030, maar de nieuwe regering verlaagt die ambitie en mikt op een daling van 32,6 procent. Personenauto’s vertegenwoordigen een zesde van de CO2-uitstoot die meetelt voor de Vlaamse klimaatdoelstelling. 

©Mediafin

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud