173 miljard euro op buitenlandse rekeningen

Monaco is een van de landen waar de fiscus sinds vorig jaar info van krijgt. ©Photo News

De fiscus heeft voor het eerst zicht gekregen op het geld dat Belgen op buitenlandse rekeningen hebben staan. De fiscus kreeg informatie uit 87 landen over ruim 173 miljard euro.

België tekende in 2014 een internationaal akkoord om automatisch de financiële gegevens van buitenlandse inwoners uit te wisselen met de landen waar die belastingen moeten betalen. Al in 2017 begon ons land gegevens uit te wisselen met 45 landen, onder meer Frankrijk, Luxemburg, Duitsland en Nederland. Sinds vorig jaar werkt de fiscus met 87 landen en krijgen we ook info uit Zwitserland, Monaco, Turkije, Israël, China, Brazilië, de Verenigde Arabische Emiraten en Rusland.

De fiscus heeft daardoor voor het eerst een goed zicht op het vermogen van Belgen op buitenlandse rekeningen. Uit cijfers van minister van Financiën Alexander De Croo (Open VLD) blijkt dat de fiscus uit die 87 landen liefst 1,385 miljoen gegevens heeft gekregen over het inkomstenjaar 2017. De Belgen over wie info is binnengestroomd, bleken samen zo’n 173,8 miljard euro op buitenlandse rekeningen te staan hebben.

KORT

De Belgische fiscus krijgt sinds vorig jaar uit 87 landen informatie over Belgische belastingplichtigen die daar een financiële rekening hebben. Uit de cijfers blijkt dat info is binnengestroomd over 173 miljard euro op buitenlandse rekeningen. Daar kunnen dubbeltellingen bij zitten, maar het is wel een fiks bedrag vergeleken met de 279 miljard euro op Belgische spaarrekeningen.

Dat bedrag staat niet alleen op spaarrekeningen. ‘We krijgen info over ‘financiële rekeningen’’, een zeer ruim begrip’, zegt Francis Adyns, de woordvoerder van de fiscus. ‘Dat kan gaan over in het buitenland aangehouden depositorekeningen, bewaarnemingsrekeningen, aandelen- en schuldbelangen in bepaalde investeringsentiteiten, verzekeringscontracten met contante waarde en lijfrentecontracten.’

In het totaalbedrag van 173 miljard euro kunnen dubbels zitten, omdat voor elke rekeninghouder apart info is doorgegeven en meerdere mensen eigenaar kunnen zijn van dezelfde rekening. Maar zelfs dan hebben de Belgen dus behoorlijk wat geld in het buitenland.

Bij de jongste telling van De Tijd in juli bleek 279 miljard euro op Belgische spaarrekeningen te staan, plus 97 miljard euro op zichtrekeningen bij twaalf banken in ons land.

De fiscus zal vooral controles uitvoeren als de bedragen op de buitenlandse rekeningen afwijken van wat is aangegeven.
Alexander de Croo
minister van Financiën

Bij de eerste toestroom van info over buitenlandse rekeningen ging het om veel minder geld. In 2017 kreeg de fiscus 663.844 gegevens over het inkomstenjaar 2016 uit de 45 landen die al gegevens uitwisselden. Toen ging het om 90,87 miljard euro.

In welke landen de Belgen die 173 miljard euro hebben staan, mag de fiscus niet zeggen. De automatische uitwisseling van de financiële gegevens - de Common Reporting Standard of CRS - verbiedt dat, zegt Adyns. Hij kan zelfs geen top tien geven zonder eerst de landen waarover het gaat om toestemming te vragen.

Marco Van Hees, PVDA-PTB-Kamerlid, heeft De Croo gevraagd hoe de fiscus gaat controleren of die 173 miljard zuiver op de graat is. ‘De controleacties gebeuren op basis van een risicoanalyse’, antwoordde De Croo. ‘We gaan in eerste instantie na of er een groot verschil is tussen de inkomsten die iemand aangeeft en de gegevens die we via CRS krijgen. Doorslaggevend is niet de hoogte van de bedragen op de rekeningen, wel de mate waarin ze afwijken van wat in de belastingaangifte stond.’

De vraag rijst waarom zoveel Belgen geld in het buitenland hebben. Gaat de fiscus ervan uit dat er veel zwart geld tussen zit, dat verborgen wordt gehouden voor de fiscus? ‘Er zijn geen analyses over de redenen waarom mensen buitenlandse rekeningen aanhouden’, zegt Adyns. ‘De meest voor de hand liggende reden kan zijn dat Belgen voor een opleiding, een job of om persoonlijke redenen tijdelijk in het buitenland verblijven en tijdens hun verblijf een rekening openen en die houden - of vergeten af te sluiten - na hun terugkeer naar België. Het kan ook gaan om buitenlanders die in België wonen en nog een financiële rekening hebben in hun thuisland.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud