235 klachten over corona-interventies van politie

©Photo News

De politiewaakhond Comité P ontving 235 klachten van mensen over hoe de politie hen heeft behandeld toen die de coronaregels handhaafde.

Het Comité P, dat toeziet op de politiediensten, heeft sinds 18 maart, toen de coronamaatregelen van kracht gingen, 235 klachten ontvangen van burgers die zich onheus behandeld voelen door de politie bij het handhaven van de coronaregels.

Volgens Nancy Van Barel, de woordvoerster van het Comité P, zijn de 235 klachten uiteenlopend. ‘Onze analisten zien verschillende categorieën. Sommige mensen betwisten de vaststellingen die de politie heeft gedaan. Dat gaat dus over burgers die misnoegd zijn dat ze een boete kregen voor het overtreden van een coronamaatregel.’

Ook de houding van de politieambtenaar geeft soms aanleiding tot klachten.
Nancy Van Barel
Woordvoerster Comité P

Zo raakte twee weken geleden bekend dat een uroloog klacht had ingediend bij het Comité P tegen de politie van Dilbeek. Dat ging over een proces-verbaal dat dateerde van 27 april over een niet-essentiële verplaatsing. Volgens de arts bracht hij een patiënt die klaagde over testiculaire pijn naar het ziekenhuis. De uroloog betwistte dat de verplaatsing niet-essentieel was. De patiënt zat op de achterbank toen de politie de auto tegenhield, maar die vond de uitleg ongeloofwaardig.

Agressie

Er zijn nog andere soorten klachten. ‘Het kan gaan over een gebrek aan maatregelen die de politie zou hebben genomen’, zegt Van Barel. ‘Dat gaat bijvoorbeeld over het niet dragen van een mondmasker en handschoenen, het niet gebruiken van ontsmettingsstoffen, het niet respecteren van de social distancing...’

‘Ook de houding van de politieambtenaar geeft soms aanleiding tot klachten. Dat gaat vooral over agressie, onbeleefdheid en intimiderend taalgebruik of de aanwending van onrechtmatige dwang of geweld.' Als er strafrechtelijke feiten mee gemoeid zijn, speelt het comité de klachten door naar het parket.

8
klachten over woonstbetredingen
Het Comité P ontving al zeker acht klachten over zogeheten woonstbetredingen, waarbij de politie op eigen houtje een privéwoning kan binnengaan om corona-inbreuken, zoals een verboden samenscholing, vast te stellen.

Bij het Comité P zijn ook klachten ingediend over woonstbetredingen, waarbij de politie op eigen houtje een privéwoning kan binnengaan om inbreuken op de coronamaatregelen vast te stellen. Tijdens de lockdown was dat een middel om feestjes en samenscholingen stop te zetten. De Nationale Gegevensbank van de politie bevat geen informatie om te achterhalen hoeveel woningen de korpsen hebben betreden. Uit een rondvraag van De Tijd eind april bleek dat het toen amper was gebeurd. Bij het Comité P zijn daarover wel minstens acht klachten binnengekomen. In drie gevallen stelde de klachtindiener vragen over de juridische gevolgen van de procedure van het betreden van de woning.  

235 klachten valt goed mee als je weet dat er al meer dan 119.000 inbreuken zijn vastgesteld
Nico Paelinck
Voorzitter Vaste Commissie Lokale Politie

‘Tot slot zijn er klachten over politiemensen die niet hebben opgetreden of passief bleven na het melden door burgers van inbreuken op de coronamaatregelen. Soms gaat het ook over het niet-respecteren van iemands vraag om als melder anoniem te blijven. En er waren klachten over een gebrek aan neutraliteit en onpartijdigheid bij controles.’

'Ik was niet op de hoogte van klachten over het optreden van de politie', reageert Nico Paelinck, de voorzitter van de Vaste Commissie van de lokale politie. 'Maar 235 klachten valt goed mee als je weet dat er meer dan 119.000 inbreuken zijn vastgesteld en dat doorgaans 80 procent van de klachten bij het Comité P onterecht blijkt te zijn.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud