70 procent meer fiscale rulings dan drie jaar geleden

©Photo News

Het gunstige regime voor auteursrechten heeft de voorbije jaren geleid tot een versnelling in de vraag naar fiscale rulings, voorafgaande beslissingen die meer rechtszekerheid bieden aan belastingplichtigen.

De aanvragen voor rulings winnen aan populariteit, zowel bij particulieren en kmo’s als bij grote bedrijven. Vorig jaar lag het aantal 21 procent hoger dan in 2017, blijkt uit een rapport van de federale overheidsdienst Financiën. Een ruling is een voorafgaande beslissing waarmee de dienst bepaalt hoe de belastingwetten worden toegepast op een specifieke situatie of verrichting die nog geen fiscale uitwerking heeft gehad. Een ruling geeft rechtszekerheid aan de aanvrager, want ze is bindend voor alle diensten van de FOD Financiën.

+21% Het aantal rulingaanvragen ging vorig jaar met een vijfde omhoog tegenover 2017.
Het aantal rulingaanvragen ging vorig jaar met een vijfde omhoog tegenover 2017.

Vooral wat betreft de fiscale behandeling van een btw-aangifte, de Kaaimantaks, aandelenopties of de personenbelasting is het aantal rulings fors gestegen. Daarnaast waren er ook heel wat vragen over de werkgeversonkosten, zoals herstructureringskosten of de fiscale aftrek van inkomsten uit patenten en innovatie.

Auteursrechten

De stijgende tendens tekent zich al tien jaar af, maar kent sinds 2015 een versnelling. De voorbije drie jaar steeg het aantal rulings met 70 procent. De versnelling komt voornamelijk op het conto van nieuwe regels. Rond de gunstige fiscale behandeling van inkomsten uit patenten en innovatie waren er meer dan dubbel zoveel rulings in vergelijking met 2017. Voor het nieuwe gunstregime rond auteursrechten steeg het aantal met 115 procent. Daar staat tegenover dat de rulings rond meerwaarden op aandelen met bijna de helft verminderd zijn.

Bitcoin

Volgens Sévérine Segier, advocate bij de associatie Afschrift, is het opvallend hoe nieuwe types van rulingaanvragen ontstaan: het gaat vandaag vooral om vragen rond indirecte belastingen, zoals die op schenkingen, erfenissen, levensverzekeringen, maar ze ziet ook een sterk toename in rulings over de meerwaarden op cryptomunten, zoals bitcoin. ‘Rulings worden steeds toegankelijker en voor courante vragen is de procedure al goed gerodeerd.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud