Aantal coronadoden maakt sprong in België, virus lijkt Duitsland en Denemarken te sparen

De corona-epidemie lijkt in het algemeen aan kracht te verliezen, maar het aantal doden verdubbelt nog altijd om de drie dagen. ©Photo News

Ons land kende dinsdag de grootste sprong in het aantal doden sinds het begin van de pandemie. Duitsland heeft bijna acht keer meer inwoners, toch telt het minder dodelijke slachtoffers. Ook de Scandinavische landen houden goed grip op het aantal sterfgevallen. Hoe komt dat?

Het aantal coronadoden in ons land is in één dag gestegen van 513 naar 705, de grootste sprong sinds het begin van de rapportering. Het meest in het oog sprong de dood van een 12-jarig meisje uit Gent. Ze was al heel erg verzwakt door corona voor ze in het ziekenhuis kwam.

Negen op de tien doden zijn 65-plussers - in grote meerderheid mensen met andere aandoeningen, voor wie corona de aanval te veel was. Uitzonderlijk treft het virus ook jongere mensen. Vijf slachtoffers - 0,7 procent - zijn jonger dan 45 jaar. Dat is overigens ook zo bij de griep, die jaarlijks 500 tot 2.500 doden maakt.

Er is te weinig wetenschappelijke informatie om te verklaren waarom het ene lichaam het virus wegspoelt als een voetstap op het strand en een ander eraan bezwijkt. 'Daarbij kunnen een pak factoren meespelen, ook genetica', zegt professor Herman Goossens, die een Europese coronastudie coördineert. Een theorie is dat sommige mensen in hun longen en ook hart een hogere hoeveelheid van een bepaald eiwit hebben dat het coronavirus nodig heeft om zich op menselijke cellen vast te zetten. Een mogelijkheid is ook dat niet iedereen aan dezelfde dosis virus blootgesteld wordt. 

De sterke stijging van het aantal doden is het opvallendste cijfer over de Belgische epidemie. Die lijkt in het algemeen aan kracht te verliezen, maar het aantal doden verdubbelt nog altijd om de drie dagen. Daarbij zijn 98 van de nieuwe sterfgevallen meldingen van de voorbije 24 uur, terwijl de andere 94 in uitgesteld relais kwamen. 'Het gaat vooral om mensen die overleden zijn in woon-zorgcentra, die info stroomt nu pas door', zegt de viroloog Steven Van Gucht, de Belgische anti-coronatsaar.

De 94 extra sterfgevallen zijn vooral mensen die overleden zijn in woon-zorgcentra. Die gegevens stromen nu pas door naar onze centrale statistieken.
Steven Van Gucht
Viroloog gezondheidsinstituut Sciensano

Bovendien zegt dat dodencijfer weinig over de actuele kracht van de pandemie. Het ziektebed bij corona duurt vaak weken, waardoor het vooral om mensen gaat die besmet raakten voordat de lockdown van kracht werd. Wat wel opvalt: België heeft internationaal gezien een vrij hoog aantal doden per miljoen inwoners. Wereldwijd staan we op de vijfde plaats, kort achter Frankrijk en Nederland. Dat komt mede omdat Europa na China het eerst getroffen is door het virus. In andere delen van de wereld begint de pandemie pas.

De Duitse methode

Toch tellen landen als Duitsland, Denemarken en Zweden per miljoen inwoners minder doden. Duitsland heeft zelfs in absolute cijfers minder doden dan België, terwijl het bijna acht keer meer inwoners telt. De Duitse uitleg is dat het snel massaal is gaan testen, tot een half miljoen per week nu. Zo kon het beter zieke van gezonde mensen scheiden. België zit aan 3.000 tests per dag. Duitsland registreerde tot nu 67.000 besmettingen, ons land bijna 13.000.

1,38 procent sterfte bij uitbraak in China

Nieuw, grootschalig onderzoek bevestigt dat het risico om in het ziekenhuis opgenomen te worden vanwege het coronavirus of eraan te overlijden fors hoger is bij patiënten van middelbare leeftijd of ouder. Dat bevestigt een nieuwe grootschalige studie bij ruim 70.000 klinisch vastgestelde besmettingsgevallen in China en 689 geïnfecteerden die uit de stad Wuhan gerepatrieerd werden. Wuhan is de stad waar de eerste officiële uitbraak van het nieuwe coronavirus plaatsvond. Uit het onderzoek, dat gepubliceerd werd in het medisch tijdschrift The Lancet Infectious Diseases, blijkt dat het sterftecijfer sterk toenam bij patiënten op leeftijd. Waar het gemiddelde sterftecijfer op 1,38 procent lag, was dat ruim 13 procent voor geïnfecteerden die tachtig jaar of ouder waren. Bij zeventigplussers was dat meer dan 8 procent. 

Niet iedereen is overtuigd van die verklaring. Er wordt gewezen op mogelijke onderrapportering. Veel doden zouden de statistieken niet halen omdat hun overlijden aan een andere kwaal wordt toegeschreven. Het is onduidelijk hoeveel in Duitsland postmortem wordt getest. 'In België gebeurt dat wel, als wordt uitgegaan van een uitbraak, bijvoorbeeld bij verdachte overlijdens in een rusthuis', zegt het gezondheidsinstituut Sciensano.

Duitse onderzoekers denken ook dat het virus zich aanvankelijk onder jongeren verspreidde - skiërs en carnavalisten - en minder onder risicogroepen. Het zou kunnen dat nu pas meer ouderen besmet geraken, wat zich mogelijk nog uit in de cijfers.

Generaties onder een dak

Over Scandinavië tasten Belgische experts in het duister. Denemarken greep heel vroeg in en sloot zijn grenzen, maar overweegt nu alweer de meest stringente maatregelen los te laten. In Zweden bleven grenzen, restaurants en cafés open, al besloot het intussen zijn rusthuizen af te sluiten.

De Scandinavische verklaring is dat het geloof in overheid er groter is, waardoor burgers de richtlijnen trouwer opvolgen. Daar komt bij dat de samenlevingsvorm er anders is dan in Italië, waar vaak drie tot vier generaties onder een dak leven.

'Niemand kan op dit moment de verschillen verklaren', zegt Goossens. De sterftegraad in Europa - het percentage besmette mensen dat is overleden - ligt nu op 6,3 procent. In Italië is het zelfs 10 procent. Enge cijfers, maar de vraag is of ze ook kloppen.

6,3
Sterftegraad
De sterftegraad in Europa - het percentage besmette mensen dat is overleden - ligt nu op 6,3 procent.

Goossens: 'Zowel de noemer van de breuk - alle mensen die besmet zijn - als de teller - alle coronadoden - is op dit moment onbetrouwbaar. Die oefening wordt pas mogelijk als we na de pandemie de mensen gaan testen op antistoffen en een idee krijgen van de verspreiding van het virus. We zouden weleens kunnen schrikken van de hoeveelheid mensen die blootgesteld is aan het virus. Dat kan de huidige hoge sterftegraad al flink bijstellen.'

©Mediafin

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud