Advertentie

ABVV verwerpt loonakkoord, regering nu aan zet

De achterban van de socialistische vakbond ABVV stemt tegen het loonakkoord. ©Photo News

De christelijke vakbond ACV en de liberale ACLVB steunen het loonakkoord, de socialistische ABVV verwerpt het.

De achterban van de socialistische vakbond ABVV kan zich niet vinden in het loonakkoord dat de vakbonden en de werkgeversorganisaties in februari hebben onderhandeld. 56 procent van de stemgerechtigden stemde tegen. 'Het biedt onvoldoende een antwoord op de legitieme vragen van de werknemers voor meer koopkracht en betere arbeidsvoorwaarden. Zeker niet voor de werknemers met de laagste lonen', klinkt het. 

Daarmee neemt het ABVV een andere beslissing dan het christelijke ACV en de liberale ACLVB. Bij het ACV schaarde 65 procent van de stemgerechtigden zich achter het compromis dat voorzitter Marc Leemans onderhandelde. Bij de liberale vakbond ACLVB steunde zelfs 75 procent van de leden het akkoord.

Hogere lonen

In het loonakkoord spraken de bonden en de werkgevers af dat de lonen dit en volgend jaar maximaal met 1,1 procent boven op de index kunnen stijgen. Er was ook een akkoord over de verdeling van het budget voor de uitkeringen en de pensioenen, net zoals over enkele versoepelingen van het brugpensioen en de landingsbanen waarmee 55-plussers minder kunnen gaan werken met de hulp van een uitkering.

Als de drie vakbonden het akkoord hadden goedgekeurd, konden de meeste maatregelen uit het loonakkoord zonder inmenging van de regering van kracht gaan. De werkgeversorganisaties zetten het licht immers eerder al op groen. Door het njet van het ABVV is dat evenwel niet het geval en komt de regering-Michel aan zet.

Herhaling van scenario 2014

Ook in 2014 verwierp de achterban van het ABVV het loonakkoord. Toen voerde de regering-Michel het toch grotendeels uit. De situatie is nu helemaal anders, want de regering-Michel is ontslagnemend. Daardoor is er discussie of ze bijvoorbeeld de loonnorm van 1,1 procent zelf kan opleggen.

Normaal moet minister van Werk Kris Peeters (CD&V) daarvoor een Koninklijk Besluit (KB) uitvaardigen, maar er is twijfel of een ontslagnemende, niet door een parlementaire meerderheid gedekte minister dat mag. Daarom gaan stemmen op om het loonakkoord te laten goedkeuren in het parlement, waarbij de regering-Michel op zoek gaat naar een meerderheid.

Dat is evenwel problematisch, want zowel Open VLD, dat deel uitmaakt van de regering, als de voormalige coalitiepartner N-VA heeft zich al tegen bepaalde maatregelen uit het loonakkoord uitgesproken. Het gaat dan vooral over de versoepelingen aan het brugpensioen, dat nu officieel het stelsel van werkloosheid met een bedrijfstoeslag (SWT) heet.

Wisselmeerderheid

Om het integrale loonakkoord door het parlement te krijgen moet dus naar een wisselmeerderheid worden gezocht. De MR van premier Charles Michel is voor, net zoals CD&V. Om aan een meerderheid te komen hebben zij de steun van de socialisten en de groenen nodig. Maar zullen de socialisten bereid zijn een loonakkoord goed te keuren dat werd afgeschoten door de aan hen gelinkte vakbond ABVV?

Er is bijgevolg een reële kans dat van het loonakkoord niets in huis komt, of dat enkel die delen worden uitgevoerd waarover de voormalige meerderheidspartijen het eens zijn. Dat geldt dan vooral voor de loonnorm van 1,1 procent.

Als geen loonnorm wordt vastgelegd, volgen vrije loononderhandelingen. Op sectorniveau moeten dan nog minimale loonstijgingen worden vastgelegd, waarna de bal in het kamp van de bedrijven komt te liggen. Zonder maximale loonnorm beloven het heftige onderhandelingen in de ondernemingen te worden, waarbij de vakbonden zware looneisen op tafel kunnen leggen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud