Advertentie

ABVV wil leeftijd brugpensioen verlagen tot 58

Het ABVV, hier op een betoging in januari, voert de druk op de regering op. ©Tim Dirven

De socialistische vakbond lanceert scherpe eisen in het interprofessioneel overleg met de werkgevers. ABVV wil dat de leeftijd waarop SWT, het vroegere brugpensioen, mogelijk is, wordt verlaagd van 60 naar 58 jaar.

De vakbond heeft zaterdag intern overlegd over de onderhandelingen voor een nieuw loonakkoord voor 2021 en 2022.

ABVV dreigt met acties als met drie eisen geen rekening wordt gehouden: een aanzienlijke verhoging van het minimumloon met al een eerste fase vanaf volgend jaar, het behoud van de SWT-stelsel met daarbij de mogelijkheid voor ondernemingen in herstructurering en voor zware beroepen om vanaf 58 jaar brugpensioen in te roepen, en het behoud van de mogelijkheid om op het einde van de loopbaan 4/5de te werken vanaf 55 jaar én de mogelijkheid om vanaf die leeftijd halftijds te werken.

Indien er geen beterschap komt, zou het ABVV kunnen besluiten over te gaan tot acties
ABVV

Nu zijn de voorwaarden voor brugpensioen strikter: voor zware beroepen ligt de minimumleeftijd momenteel op 59 jaar en vanaf 1 juli op 60 jaar. Voor bedrijven in moeilijkheden is dat nu al 60 jaar en blijft dat ook na 1 juli zo. ABVV pleit dus voor een verlaging naar 58 jaar, wat de geleidelijke verhogingen van de voorbije jaren ongedaan zou maken.


De socialistische vakbond voert de druk op: 'Het is stilaan erop of eronder. Indien er geen beterschap komt, zou het ABVV - zoals eerder aangekondigd - kunnen besluiten over te gaan tot acties op interprofessioneel en sectorniveau', luidt het. 

Druk

Ook de regering wordt onder druk gezet. ABVV wil dat die 'geen enkel initiatief neemt' rond de lonen 'zolang er geen reële vooruitgang is geboekt over onze drie prioriteiten'.

Over een loonsverhoging vonden de sociale partners geen overeenstemming. De regering hakte daarom de knoop door: bovenop de volgens de loonwet toegelaten 0,4 procent loonsverhoging, kunnen bedrijven die het goed doen hun werknemers een premie tot 500 euro geven.

De vakbonden wilden meer, en ze willen de loonnorm niet lostrekken van onderhandelingen over andere onderwerpen.

De vakbond benadrukt ook opnieuw dat de regering de inkomens uit kapitaal - de dividenden - niet onaangeroerd kan laten. 
Vooruit-voorzitter Conner Rousseau stelde eerder al voor om ook de dividenden aan banden te leggen, wat leidde tot een clash tussen de socialistische en liberale regeringspartijen.

'Luchtkastelen'

De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka reageert afwijzend op de eisen van ABVV. 'We hebben alle mensen nodig op de arbeidsmarkt', zegt Voka-topman Hans Maertens. 'Ondernemingen vinden nu al amper geschikte medewerkers. Nu luchtkastelen bouwen rond brugpensioen is absoluut uit den boze. Wie uit de boot valt, moeten we aan een nieuwe job helpen. En niet aan de kant parkeren.'

De energie van beleidsmakers moet volgens Voka gaan naar structurele hervormingen op de arbeidsmarkt en niet naar het verkorten van loopbanen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud