Advertentie

Afbouw notionele intrest levert minder op dan verwacht

De regering-Michel vierde het Zomerakkoord - inclusief een hervorming van de vennootschapsbelasting - midden 2017 op Tomorrowland. ©BELGA

De hervorming van de vennootschapsbelasting zou geen geld kosten. Dat beloofde de regering-Michel. Het wordt almaar duidelijker dat die belofte op drijfzand is gebouwd.

De regering-Michel besliste in 2017 om de vennootschapsbelasting te verlagen. Dat gebeurt gradueel. Het tarief zakte vorig jaar van 33,99 naar 29 procent, in 2020 zakt het tot 25 procent. Voor kmo’s geldt een extra belastingverlaging tot 20 procent in 2020. In de regering werd afgesproken dat de hervorming budgettair neutraal zou zijn. Met andere woorden: de kosten ervan zouden gecompenseerd worden door nieuwe inkomsten en besparingen.

Om de belastingverlaging te financieren koos de regering voor een waslijst aan ingrepen. De belangrijkste is de afbouw van de notionele intrestaftrek, het belastingvoordeel voor bedrijven met veel eigen vermogen. Die maatregel zou op kruissnelheid - in 2021 - ruim 2,3 miljard euro moeten opbrengen. Dat is bijna de helft van de totale kosten van de geplande belastingverlaging (ruim 5 miljard euro).

Rente

Van in het begin was er kritiek, omdat werd gerekend op een zeer grote opbrengst uit de afbouw van de notionele intrestaftrek. Die opbrengst is afhankelijk van de evolutie van de langetermijnrente. Dankzij de notionele intrestaftrek kunnen bedrijven een rente (gebaseerd op de langetermijnrente) toepassen op hun eigen vermogen en dat aftrekken van hun belastbare winst. Hoe hoger de rente, hoe groter het belastingvoordeel voor bedrijven.

Volgens berekeningen van de studiedienst van de sp.a wordt in 2021 een gat in de begroting geslagen van ruim 1 miljard euro.

De regering ging er - op basis van vooruitzichten van het Planbureau van 2017 - van uit dat de rente de komende jaren zou stijgen. Daardoor zouden de kosten dus oplopen. Als de regering het systeem afbouwt, zou het dus ook meer opbrengen. Volgens nieuwe vooruitzichten van het Planbureau zou de rente de volgende jaren echter minder snel stijgen dan de regering had gedacht. Daardoor dreigt ze op minder inkomsten te kunnen rekenen.

1 miljard euro

Volgens berekeningen van de studiedienst van de sp.a wordt op die manier een gat in de begroting geslagen dat oploopt tot ruim 1 miljard euro in 2021. ‘De afschaffing van de notionele intrestraftrek zal veel minder opleveren dan initieel voorzien, terwijl de belastingverlagingen wel gewoon doorgaan’, zegt Peter Vanvelthoven, Kamerlid voor sp.a.

In regeringskringen worden de berekeningen van de sp.a gerelativeerd. Er wordt op gewezen dat de lage rente ook een voordeel is voor de overheidsfinanciën, omdat minder rente betaald moet worden op de overheidsschuld. Bovendien is de afbouw van de notionele intrestaftrek maar een van de ingrepen om de verlaging van de vennootschapsbelasting te betalen. ‘Het is niet echt eerlijk om daar één puzzelstukje uit te halen’, luidt het.

Taxcut

Hoe dan ook bestaat een risico dat de hervorming een gat slaat in de begroting. Bij de taxshift - waarbij de personenbelasting werd verlaagd - werd aanvankelijk ook gezegd dat de operatie budgettair neutraal was. Dat was nodig om ze politiek te kunnen verkopen. Nu geeft iedereen toe dat het een taxcut is en geen taxshift. Hetzelfde zal gezegd worden over de hervorming van de vennootschapsbelasting als blijkt dat ze niet budgettair neutraal is.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud