Akkoord over lijst zware beroepen bij overheid

De zware beroepen komen er in ruil voor de afbouw van bestaande gusntregimes van ambtenaren. ©BELGA

De vakbonden en minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine zijn het eens over een lijst met zware beroepen voor de publieke sector.

Door de hervorming van de ambtenarenpensioenen en het verhogen van de pensioenleeftijd zullen ambtenaren langer moeten werken. In ruil voor die hervormingen heeft de regering-Michel beloofd dat ambtenaren met een zwaar beroep vroeger kunnen stoppen dan gewone ambtenaren. 

Enkele weken geleden raakten de federale meerderheidspartijen het eens over een kader voor de erkenning van een zwaar beroep. Daarvoor wordt gekeken naar vier criteria: zwaar werk, onregelmatige uren, werk dat een veiligheidsrisico inhoudt, en stress - al telt dat laatste enkel als een verzwarend criterium. 

Op basis van dat kader moest minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR) met de vakbonden een precieze lijst van zware beroepen vastleggen. Daarover werd woensdagavond een akkoord bereikt.

Over de details van het akkoord is voorlopig weinig bekend. Politie, leger en brandweer zouden alvast op de lijst staan. De vakbonden lichten het compromis donderdag toe op een persconferentie. Vervolgens moet de regering-Michel zich nog buigen over de deal.

Minimumleeftijd 60 jaar

De regeling van de zware beroepen treedt in werking in 2020. Afhankelijk van de zwaarte van het beroep en de lengte van de loopbaan kunnen ambtenaren een beetje of veel vroeger stoppen met werken. Wie jaren het allerzwaarste beroep heeft uitgeoefend, kan tot zes jaar vroeger stoppen. De minimumleeftijd wordt op 60 jaar gelegd. 

Niet alle loopbaanjaren tellen mee als gewerkte jaren voor een zwaar beroep. Dat is enkel het geval voor ambtenaren die nu niet onder een gunstregime vallen. Bij hen zullen de jaren gepresteerd na 2010 in rekening worden gebracht. 'We wilden verder teruggaan, maar dat bleek budgettair niet haalbaar voor de regering', zegt Luc Hamelinck van de christelijke overheidsvakbond ACV Openbare Diensten.

Verworven rechten

Ambtenaren behouden sowieso hun verworven rechten. Wie jaren onder het gunstregime van de preferentiële tantièmes viel - meer dan de helft van de ambtenaren - behoudt de opgebouwde voordelen voor de gewerkte jaren tot 2020. Die loopbaanjaren tellen zwaarder door, waardoor er een hoger pensioen tegenover staat.

Voor de private sector zijn de onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties over wat een zwaar beroep is nog aan de gang. De gesprekken verlopen er veel moeilijker en een oplossing wordt niet voor de zomer verwacht. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect