Advertentie

Akkoord over vergroening bedrijfswagens

©Wouter Van Vooren

De regering-De Croo heeft dinsdagnacht rond 1.30 uur een akkoord gesloten over de vergroening van de bedrijfswagens. De fiscale aftrek voor stekkerauto's wordt zoals verwacht beperkt.

Vanaf 2026 zullen enkel nog emissievrije bedrijfswagens kunnen genieten van een fiscale aftrek. Voor wagens op fossiele brandstoffen is een traject afgesproken waarbij de aftrek vanaf juli 2023 tot 2028 jaar na jaar vermindert, zonder dat er in bestaande contracten wordt ingebroken. Bestelwagens vallen niet onder de hervorming, volgens MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez op Twitter.

Een tweede luik van het plan moet ervoor zorgen dat er meer laadpalen komen om de elektrificatie mogelijk te maken. Voor wie thuis een laadpunt installeert komt er een belastingvermindering. Bedrijven kunnen de kosten voor de installatie van laadpunten aftrekken en versneld afschrijven, op voorwaarde dat die ook semi-publiek toegankelijk zijn.  Daarnaast wordt ook het mobiliteitsbudget vereenvoudigd, om mensen te doen kiezen voor milieuvriendelijkere vormen van woon-werkverkeer.

Zes uur

De knoop werd doorgehakt na een vergadering die zes uur duurde. Het was bovendien al de derde keer dat het kernkabinet zich boog over het voorstel van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) . Open VLD en CD&V wilden vaart maken met het dossier omdat het een van de weinige hervormingen is die nu al aan de Europese Commissie kan voorgelegd worden in het kader van de relance, maar de discussie verliepen de voorbije weken erg moeizaam.

Het akkoord

  • Vanaf 2026 genieten alleen nog emissievrije bedrijfswagens van een fiscale aftrek. Die aftrek bedraagt 100 procent in 2026 en daalt daarna - om de files te bestrijden - tegen 2031 opnieuw naar 67,5 procent.
  • De aftrek voor bedrijfswagens op fossiele brandstof daalt vanaf juli 2023 jaar na jaar, om tegen 2028 uit te doven. Er wordt niet in bestaande contracten ingebroken.
  • Bedrijven en gezinnen krijgen een fiscale aanmoediging om laadpalen te installeren.
  • Voor werknemers zonder bedrijfswagen wordt het mobiliteitsbudget vereenvoudigd.

Kostprijs begroting

Socialisten en groenen - die eigenlijk van de bedrijfswagens af willen, maar in het regeerakkoord instemden met een vergroening - toonden zich kritisch. Volgens de socialisten zou de hervorming vanaf 2026 een gat van 400 miljoen euro in de begroting slaan, omdat heel wat inkomsten uit accijnzen en verworpen uitgaven wegvallen.

CD&V en Open VLD relativeerden dat, omdat er sowieso een vergroening van het wagenpark zit aan te komen en omdat er zware Europese boetes komen als België de CO2-uitstoot van het verkeer niet onder controle brengt. Feit is dat niemand exact kan voorspellen wat de budgettaire impact zal zijn, waardoor er al zeker gekozen wordt voor een permanente monitoring.

Maar het meest lastige voor de linkse partijen was dat het voorstel bedrijfswagens de facto aantrekkelijker zou maken voor bedrijven, omdat de fiscale aftrek voor elektrische wagens 100 procent zou worden, terwijl dat voor het huidige bedrijfswagenpark gemiddeld 69 procent is. ‘Zo dreig je de files nog langer te maken, terwijl ze korter moeten worden’, klonk het.

Om de groenen en de socialisten te sussen legde premier Alexander De Croo twee weken geleden een compromisvoorstel op tafel waarbij de volledige aftrekbaarheid van elektrische wagens tussen 2026 en 2031 gradueel wordt afgebouwd van 100 naar 70 procent. Maar de groenen verkozen 65 procent. Pas na een tweede schorsing van de vergadering kwam het compromis van 67,5 procent in 2031 uit de bus.

Extra inkomsten

Daarnaast zijn er ook op sociaal vlak extra inkomsten gegarandeerd door het optrekken van de CO2-bijdrage en minimumbijdrage op wagens met fossiele brandstoffen. 'De fiscale en sociale componenten zorgen ervoor dat de vergroening budgetneutraal gebeurt en dat het niet aantrekkelijker wordt voor bedrijven om werknemers te betalen in auto's in plaats van geld', liet de woordvoerder van Vooruit dinsdagnacht weten. Volgens Groen zijn beide doelstellingen zoveel als mogelijk behaald.

'De hervorming is budgetneutraal en het wordt niet aantrekkelijker voor bedrijven om werknemers te betalen in auto's, in plaats van geld.'
Woordvoerder Vooruit

Eerder op de avond had Vooruit nog aangegeven dat het eerste compromisvoorstel van De Croo niet volstond en ook het Voordeel Alle Aard (VAA) - de belasting voor de gebruikers van een bedrijfswagen- op tafel moest komen. Maar CD&V en Open VLD bleven op de positie staan dat die discussie is voor de grote fiscale hervorming die Van Peteghem tegen 2024 moet uitwerken. Aan het fiscale systeem voor gebruikers verandert dus voorlopig niks.

Blauwe triomf

Op de achtergrond speelden spanningen tussen socialisten en liberalen. De socialisten voelen zich gekrenkt omdat het loonakkoord van begin mei werd vertaald als een blauwe triomf en dus een rode nederlaag. De manier waarop De Croo een week later in het overlegcomité afstand nam van minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) en resoluut voor coronaversoepelingen koos, was de druppel. ‘Het vertrouwen is geschonden’, klonk het maandag. In De Zevende Dag noemde voorzitter Conner Rousseau de gevolgen van het jongste Overlegcomité ‘kafka’.

Maar de regering-De Croo blijft finaal tot deals komen. Ook over de verlenging van de coronasteunmaatregelen in het derde kwartaal, werd dinsdagnacht een compromis bereikt. Vanaf oktober wordt de steun afgebouwd.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud