Al 1.468 bewakingsagenten met wapens

©BELGA

In ons land hebben bijna 1.500 bewakingsagenten een vergunning om een wapen te dragen. Dat is er ruim één op de dertien. Maar de bewakingsfirma’s zien dat aantal liever niet stijgen.

‘Bewakingsactiviteiten worden ongewapend uitgeoefend.’ Dat is al jaren de basisregel in de Belgische wet op de private veiligheid. Om toch gewapend rond te lopen voor een bepaalde opdracht, moeten bewakingsfirma’s en interne bewakingsdiensten van bedrijven een bijzondere toestemming krijgen van de minister van Binnenlandse Zaken. En dat gebeurt alleen als het echt noodzakelijk is om de bewakingsagenten te beschermen tegen uitzonderlijke risico’s of als dat nodig is om hun klant te beschermen.

Niettemin blijkt uit cijfers van minister van Binnenlandse Zaken, Jan Jambon (N-VA), dat ruim één op de dertien bewakinsagenten in België met een wapen mogen rondlopen. Op een totaal van 18.885 bewakingsagenten in ons land zijn er op dit moment 1.468 in het bezit van een geldige vergunning om een wapen te dragen. Die zijn op verschillende plaatsen actief, maar het gaat zeker al om de bewakers van waardetransporten en de bodyguards. Maar ook op andere gevoelige plaatsen, zoals de NAVO-gebouwen of binnen ambassades, zoals in die van de Verenigde Staten.

Diamant

Ook andere opdrachtgevers, zoals diamanthandelaars, vragen wel eens om gewapende agenten te krijgen. En zeker na de terreurdreiging is de vraag toegenomen. ‘Maar ons standpunt is hetzelfde gebleven: bewaping moet uitzonderlijk blijven’, stelt Jan Cappelle, topman van de Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen (BVBO).

Na de aanslagen van 22 maart was er meer vraag naar gewapende bewakingsagenten. Maar dan maak je van die agenten hooguit een schietschijf.
Jan Cappelle
Topman Beroepsvereniging van Bewakingsondernemingen

‘Na de aanslagen van 22 maart kwamen er vragen om bewapende agenten voor de deur te plaatsen om terroristen buiten te houden. Maar dan maak je van die bewakingsagenten hooguit een schietschijf. De echte meerwaarde van bewakingsagenten is preventief. Ze zien sneller verdachte omstandigheden en melden dat aan de juiste instanties. Ze zijn ook een afschrikking voor mensen met kwade bedoelingen.’

Op 10 november is de wet op de private veiligheid wel uitgebreid en kregen de bewakingsfirma’s meer bevoegdheden. Ze mogen onder andere bij het bewaken van militaire domeinen op meer plaatsen wapens dragen, bijvoorbeeld ook de bewakers die aan de toegang staan. Zo kreeg Securitas al in november de opdracht van Defensie om de kazerne van Heverlee te gaan bewaken. Securitas beloofde alleen ‘hoge profielen’ in te zetten om de kazerne gewapend te bewaken.

Geen grote stijging

Sinds de nieuwe wet van kracht ging in november kreeg Binnenlanse Zaken 68 nieuwe aanvragen binnen om bewakingsagenten een wapendrachtvergunning te geven. Jambon: ‘Maar net als in de oude wet private veiligheid blijft het uitgangspunt dat private bewakingsactiviteiten in principe ongewapend worden uitgeoefend. De mogelijkheid om geweld en dwang te gebruiken, blijft in principe voorbehouden voor de agenten van het openbaar gezag.’

Cappelle van de BVBO ziet geen grote stijging in de 68 nieuwe aanvragen. ‘Bewakingsfirma’s moeten een reserve opbouwen voor als agenten voor bewapende opdrachten ziek vallen, vrijaf hebben,...’

Jambon laat in een parlementair antwoord aan MR-Kamerlid Benoït Friart nog weten dat zijn diensten geen weet hebben van incidenten met wapens sinds de bewakingswet is uitgebreid. Hij wijst er op dat er keuze is tussen vier opleidingsinstellingen die opleidingen geven aan bewakingsagenten om gewapende opdrachten uit te voeren.

Ook agenten die geen wapen dragen, kunnen natuurlijk beschoten worden. In april vorig jaar deed zich een incident voor in de haven van Zeebrugge. De wagen van onbewapende bewakingsagenten werd plots beschoten, van tussen twee geparkeerde vrachtwagens. Er zijn een twaaftal kogelinslagen op de wagen ontdekt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Partner content