Alain Hubert vervolgd in fraudezaak rond poolbasis

Het parket van Brussel vervolgt poolreiziger Alain Hubert voor financieel gesjoemel. ©AFP

Het parket van Brussel vervolgt de bekende poolreiziger Alain Hubert voor financieel gesjoemel rond de poolbasis ‘Prinses Elisabeth’ op Antarctica.

Het gerechtelijk onderzoek startte in februari 2014 met huiszoekingen bij Hubert thuis in Sint-Genesius-Rode en in het Brusselse kantoor van zijn International Polar Foundation (IPF).

De Brusselse onderzoeksrechter Michel Claise was op de zaak gezet nadat de topman van de federale dienst Wetenschapsbeleid een klacht had ingediend voor mogelijk onrechtmatig gebruik van de overheidsgelden die bestemd waren voor het wetenschappelijke Zuidpoolstation Prinses Elisabeth.

Hubert en zijn stichting baten de poolbasis al ruim tien jaar uit. De speurders onderzochten of Hubert zich schuldig had gemaakt aan belangenvermenging en belastingfraude. Er waren aanwijzingen dat behoorlijk wat geld was gefactureerd aan een vzw en vennootschappen die in handen waren van Hubert en zijn vrouw, die nog altijd ondervoorzitter is van het IPF.

Dading met Demir

In september 2017 vielen de speurders zelfs binnen op het kabinet van toenmalig staatssecretaris voor Wetenschapsbeleid Zuhal Demir(N-VA). De onderzoeksrechter had het niet gemunt op Demir, maar wilde de documenten te pakken krijgen over een dading die Demir dat jaar met Hubert had gesloten. Nu is het gerechtelijk onderzoek afgesloten en heeft het parket beslist  Hubert te vervolgen, vernam De Tijd uit goede bron.

De Brusselse raad­kamer zal nu oordelen of de poolreiziger op de beklaagdenbank moet plaatsnemen of niet. In januari zou de raadkamer zich een eerste keer buigen over de zaak. Hubert zelf was vrijdag niet bereikbaar voor een reactie en ook bij het IPF nam niemand de telefoon op. Het parket van Brussel kan nog niet reageren omdat Hubert zelf nog niet officieel op de hoogte is gebracht over de inhoud van de vordering.

Brandhout

Voor de buitenwereld leek het alsof het juridische getouwtrek en de financiële perikelen rond de poolbasis op Antarctica eindelijk achter de rug waren nadat toenmalig staatssecretaris Demir in juni 2017 een dading had gesloten met Hubert. De staat betaalde het IPF van Hubert 4,5 miljoen euro en werd voor 100 procent eigenaar van de poolbasis.

Maar in een van juni daterend toezichtverslag maakt het Rekenhof brandhout van de manier waarop de poolbasis nog altijd wordt beheerd.

Zo stelt het Rekenhof vast dat de bevoegde staatsdienst, het Poolsecretariaat, nog altijd geen meerjarig infrastructuur- en investeringsplan heeft, geen geconsolideerd verslag voor de internationale orga­nisaties en ook geen inventaris van de beschikbare apparatuur op de poolbasis.

Blijvende onduideiljkheid

Ook over de wetenschappelijke activiteiten op de basis heerst nog te veel onduidelijkheid. Hoewel Demir met de met Hubert gesloten dading een einde had gemaakt aan de 35 juridische geschillen die over de poolbasis liepen, stelt het Rekenhof vast dat Huberts IPF toch opnieuw een zaak heeft ingeleid voor het Grondwettelijk Hof om een wetswijziging van juli 2017 te laten vernietigen.

De wet werd gewijzigd om een nieuwe internationale vzw, het Poolinstituut, op te richten die het beheer van de poolbasis zou overnemen. Maar Hubert vecht dat dus aan en het Rekenhof stelt vast dat de nodige Koninklijke Besluiten ontbreken om het instituut op te richten.

Zelfs de schenkingsakte die de staat volledig eigenaar maakt van de poolbasis is nog altijd niet door een notaris vastgelegd. Daardoor moet de overheid nog altijd jaarlijkse protocollen sluiten met het IPF van Hubert, ook nog voor 2019-2020. Het Rekenhof waarschuwt dat door die vertragingen verder uitstel dreigt voor de procedure om een nieuwe operator voor de poolbasis aan te duiden via een overheidsopdracht.

3,2 miljoen per jaar

De campagnes voor de poolbasis kosten de staat zo’n 3,2 miljoen per jaar. Hoe moet het nu verder met de samenwerking met Hubert? ‘Het Poolsecretariaat werkt op basis van dialoog en respect tussen al zijn leden’, antwoordt het kabinet van huidig minister van Wetenschapsbeleid David Clarinval (MR). De teksten voor de uitblijvende Koninklijke Besluiten zijn volgens de minister klaar, maar het is nog niet uitgemaakt of ze kunnen verschijnen in deze periode van lopende zaken.

Wat voorafging

Op 15 juni 2007 sloot de Bel­gische staat een partnerschapsovereenkomst met de International Polar Foundation (IPF) van Alain Hubert. Onder de voogdij van een nieuwe staatsdienst, het Poolsecretariaat, mocht Hubert op Antarctica de Belgische poolbasis Prinses Elisabeth uitbaten. Het was de eerste in haar soort die geen CO2 uitstoot.

Elk jaar kreeg Huberts stichting miljoenen overheidsgeld om de wetenschappelijke basis te beheren. Maar in 2014 startte een gerechtelijk onderzoek tegen Hubert voor mogelijk gesjoemel. In 2015 verbrak de regering de samenwerking met de IPF en koos ze voor een andere operator. Hubert startte tal van rechtszaken en in 2016 haalde hij gelijk bij de Raad van State. Daarom sloot de regering in 2017 een dading met hem. Z

ijn IPF kreeg 4,5 miljoen euro en mocht de basis nog vijf jaar uitbaten, maar de staat zou voor 100 procent eigenaar worden van de basis. Het Rekenhof stelt nu vast dat de schenkingsakte nog altijd niet is vastgelegd bij een notaris en dat nog tal van zaken niet geregeld zijn. Bovendien wil het parket van Brussel Hubert nu ook voor de strafrechter brengen.

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud