Banken moeten hun antiwitwasprocedures doorlichten

Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke. ©BELGA

De Nationale Bank vraagt de financiële instellingen hun interne antiwitwasprocedures door te lichten. Als er tekortkomingen aan het licht komen, moeten de betrokken regularisatiedossiers opnieuw onderzocht worden.

In maart berekende het Rekenhof dat fiscale zondaars bij de vorige regularisatierondes zo’n 40 miljard euro aan zwarte kapitalen naar ons land hebben teruggebracht zonder er belastingen en boetes op te betalen. Tot voor de jongste fiscale regularisatieronde, die in 2016 begon, was het mogelijk de inkomsten op kapitaal te regulariseren zonder het onderliggende kapitaal zelf te regulariseren.

De essentie

  • In een nieuwe omzendbrief verduidelijkt de Nationale Bank de antiwitwasverplichtingen waaraan financiële instellingen moeten voldoen.
  • De banken moeten een interne audit doen naar de naleving van de waakzaamheidsprocedures.
  • In maart berekende het Rekenhof dat bij de vorige fiscale regularisaties voor 40 miljard euro aan zwarte kapitalen vanuit het buitenland naar België is teruggebracht.

De kapitalen keerden vlot terug naar ons land, omdat de fiscale verjaringstermijn zeven jaar bedraagt. Maar strafrechtelijk is in veel gevallen geen sprake van verjaring, omdat witwas een doorlopend misdrijf is. ‘De parketten zijn almaar actiever aan het speuren, wat enige zenuwachtigheid bij de financiële instellingen veroorzaakt’, zegt Vooruit-Kamerlid Joris Vandenbroucke. De banken moeten een melding doen bij de antiwitwascel als ze vermoedens hebben van witgewassen geld. In 2019 nam het parket van Oost-Vlaanderen KBC nog in het vizier in een witwaszaak van de familie achter het Lokerse ramen- en deurenbedrijf Engels. Begin dit jaar werd KBC vrijgesproken.

In de strijd tegen witwas is er nood aan een gelijk speelveld tussen de banken. Het is positief dat de Nationale Bank met duidelijke instructies komt.
Joris Vandenbroucke
Kamerlid Vooruit

Net nu komt de Nationale Bank, vanuit haar rol als toezichthouder, met een omzendbrief. Die verduidelijkt nog eens de waakzaamheidsverplichtingen rond de repatriëring van geld uit het buitenland. Bij de Nationale Bank klinkt het dat die brief er vooral komt op vraag van de banken zelf. Die zijn al enige tijd bezig oud zwart geld aan te geven. Ze willen weten welke regels ze moeten volgen om niet onverwacht problemen te krijgen. Nieuwe spelregels bevat de brief niet, alleen uitleg over hoe banken hun beleid moeten organiseren. Zo wordt nog eens aangestipt dat ook geld uit een erfenis niet vrij is van de preventieve witwasverplichting.

Gelijk speelveld

Maar de omzendbrief verduidelijkt niet alleen. De Nationale Bank vraagt de financiële instellingen ook een interne audit door te voeren waarbij zowel de waakzaamheidsverplichtingen rond de repatriëring van geld uit het buitenland als de naleving ervan tegen het licht worden gehouden. Dat moet gebeuren via een steekproef van oude dossiers en op basis van de regels die toen golden. Ze moeten dus niet getoetst worden aan de wetgeving en de verwachtingen van vandaag.

Als de audit uitwijst dat de verplichtingen zijn nageleefd, is het onderzoek afgesloten. Bij grote tekortkomingen krijgt de bank drie maanden de tijd om een actieplan op te stellen. Daarbij moeten de ‘betrokken repatriëringen onderworpen worden aan een nieuw onderzoek’, klinkt het. De interne audits moeten tegen juli 2022 klaar zijn. Een interne audit is niet het hardste instrument in de toolbox van de Nationale Bank. Eerder voerde de toezichthouder zelf een intensieve doorlichting van de witwascontroles van ING België uit.

Kamerlid Joris Vandenbroucke (Vooruit) is tevreden met de circulaire. ‘In de strijd tegen witwas is er nood aan een gelijk speelveld tussen de banken om te vermijden dat de strijd minder goed wordt gevoerd uit vrees voor verlies van grote klanten. Het is positief dat de Nationale Bank met duidelijke instructies komt.’  

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud