Banken willen loonfiches inkijken bij RSZ om fraude met woonkredieten tegen te gaan

©ANP XTRA

De Belgische banken willen bij de RSZ de loonfiches kunnen inkijken van mensen die een hypothecaire lening of een ander krediet aanvragen. De banken willen zo de fraude met valse loonfiches tegengaan. De sectorfederatie Febelfin zit daarover samen met de RSZ.

De afgelopen jaren doken in de pers allerlei verhalen op over valse loonfiches om hypothecaire kredieten te bekomen. Zoals een 59-jarige Gentenaar die op café een valse loonfiche kocht om samen met zijn vrouw bij de bank een lening te krijgen. Of een Griek die in Limburg leefde van een cannabisplantage en via een valse loonfiche een lening voor een woning probeerde te krijgen. Of een koppel dat in een sociale woning leefde, maar tegelijk tal van hypothecaire leningen had die afbetaald werden op basis van valse loonfiches om zo hun illegale inkomsten wit te wassen.

Er zijn ook criminele netwerken blootgelegd die nepbedrijven oprichtten om op grote schaal valse loonfiches te verkopen aan mensen die er sociale fraude mee konden plegen of gemakkelijker leningen konden mee krijgen bij banken. Een notaris aan de kust liep al tegen de lamp omdat hij oogluikend toeliet dat een Israëli allerlei tussenpersonen inschakelde die voor hem met valse loonfiches leningen afsloten bij banken om vastgoed te kopen.

Fraude met valse loonfiches kost de banken ettelijke miljoenen euro's.
Isabelle Marchand
Woordvoerster Febelfin

Volgens Isabelle Marchand, de woordvoerster van de bankenfederatie Febelfin, kosten zulke fraudes ‘ettelijke miljoenen euro’s’ aan de banken. ‘De banken worden bijvoorbeeld geconfronteerd met valse loonfiches bij het afsluiten van een hypothecair krediet of een lening voor een wagen. De lening wordt dan wel terugbetaald, maar niet met het loon, wel met vuil geld dat zo wordt witgewassen. Een ander voorbeeld zijn consumentenkredieten die worden aangevraagd met valse loonfiches, vaak gekoppeld aan een valse identiteit, waarna het krediet niet wordt terugbetaald en de persoon met de noorderzon is verdwenen.’

Om de fraudes met valse loonfiches tegen te gaan willen de banken de salarisgegevens kunnen natrekken die werkgevers hebben doorgespeeld aan de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ). ‘We zitten in een constructief overleg met de RSZ en met Financiën om het elektronisch raadplegen van salarisgegevens mogelijk te maken’, bevestigt de Febelfin-woordvoerster. ‘We zoeken samen naar oplossingen om dit volledig correct en conform de GDPR-gegevensbeschermingsregels mogelijk te maken.’

Privacyregels

Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) bevestigt dat ‘Febelfin samen met de RSZ nagaat of het voor de banken zowel juridisch als operationeel mogelijk is de loongegevens te kunnen controleren om fraude met valse loonfiches te detecteren’. ‘Het spreekt voor zich dat zo’n raadpleging moet gebeuren volgens het wettelijk kader, en zeker volgens de privacyregels. Maar gegevensuitwisseling en het effectief gebruik van de gegevens blijken telkens opnieuw van essentieel belang voor een efficiënte fraudebestrijding in de ruime zin.'

Van Peteghem verwijst ook naar de jongste jaarcijfers van de Belgische antiwitwascel. Daaruit blijkt dat de instellingen voor hypothecair krediet in 2019 een recordaantal meldingen deden van verdachte transacties. Het ging van 19 dossiers in 2017 naar 83 in 2019. Er loopt een onderzoek naar de zaakvoerster van een Crefius-filiaal in Jemappes die zich zou hebben laten omkopen om leningen toe te staan aan leden van een criminele organisatie die geen officiële inkomsten hadden. Met valse gegevens kregen ze bij haar woonkredieten om hun geld wit te wassen.

Minimale kans

Maar Koen Snyders, administrateur-generaal Algemeen Beheer bij de RSZ laat donderdag in een reactie weten dat de kans klein is dat het project groen licht zal krijgen. 'We hebben die boodschap ook al aan Febelfin gegeven', vertelt Snyders. 'Febelfin heeft op 5 november 2020 in het kader van een voorstudie voor een project rond kredietrisicobeheer contact opgenomen met de RSZ en de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid (KSZ). Er werd aan de RSZ en KSZ toelichting gevraagd of het voor banken mogelijk is om zowel juridisch als operationeel loongegevens te raadplegen bij de RSZ om op diemanier fraude met valse loonfiches te detecteren. De RSZ en KSZ hebben aan Febelfin de nodige toelichting gegeven en ook de boodschap dat de kans om een machtiging te bekomen voor dit project minimaal werd geacht.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud