Begroting achterhaald voor ze is ingediend

Federaal staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker. ©Photo News

Net op het moment dat België de begroting moet indienen, haalt de tweede coronagolf de economische basis waarop ze is geschreven weer onderuit. De regering-De Croo houdt vast aan een minieme inspanning in 2021.

Op vrijdag 30 oktober verwacht Europees commissaris van Economie Paolo Gentiloni de afgewerkte begroting van alle lidstaten op zijn bureau. Op het kabinet van de nieuwe federale staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD) maakt men zich sterk dat het Belgische budget er die vrijdag ook zal liggen. Ons land kreeg eerder uitstel omdat de regering-De Croo pas op 1 oktober de eed had afgelegd en er te weinig tijd was om het regeerakkoord in officiële documenten te gieten. Intussen zijn de kabinetten daar volop mee bezig. Een apart begrotingsconclaaf van de regering komt er niet meer. De onderhandelingen verlopen tussen de kabinetschefs.

We zitten in een oorlogseconomie. Als extra middelen nodig zijn in de strijd tegen corona moeten we die zoeken.
Kabinet De Bleeker

Van de contouren van het regeerakkoord wordt niet meer afgeweken, luidt het. Maar de economische context is wel weer aan het schuiven. Voor de opmaak van de begrotingen van 2021 baseerden de federale overheid en de deelstaten zich op de jongste economische prognose van het Planbureau, waartoe ze ook wettelijk verplicht zijn. Die prognose dateert echter van begin september, toen er indicaties waren dat de Belgische economie dit jaar minder fors zou krimpen dan eerst aangenomen en volgend jaar zou aanknopen met een groei van 6,5 procent.

Die realiteit ligt alvast voor dit jaar aan diggelen door het losbarsten van de tweede coronagolf en door de overheidsmaatregelen, zoals de sluiting van de horeca voor minstens een maand. Die steunmaatregelen kosten geld - de federale overheid trekt 500 miljoen uit, de Vlaamse regering 300 miljoen - en duwen het bruto binnenlands product (bbp) naar omlaag. En het is niet de verwachting dat de hemel op 1 januari opgeklaard is. Zolang er geen vaccin is en het coronabeleid achter de feiten aanholt, blijft het onzekerheid troef.

Oorlogseconomie

Minstens tot dan is het opstellen van begrotingen nog meer fluiten in het donker dan anders. ‘Staatssecretaris De Bleeker heeft het eerder gezegd: we zitten in een oorlogseconomie. Als extra middelen nodig zijn in de strijd tegen corona moeten we die zoeken. Het ziet er dus naar uit dat er de komende jaren bij elke begrotingscontrole zal moeten worden bijgestuurd, maar op zich is dat geen nieuwigheid’, zegt de woordvoerder van het kabinet-Begroting.

Het frame van de meerjarenplanning blijft niettemin overeind. Dat is dan ook bijzonder voorzichtig opgesteld. Er is een basisscenario waarbij het begrotingsresultaat elk jaar met 0,2 procent van het bbp verbetert. Pas als er voldoende groei is, ontplooit de regering vanaf 2022 grotere saneringsambities. In het ideale scenario krimpt het federale tekort van 5 procent bbp in 2021 naar 3,4 procent in 2024. Dat wordt lastig, gezien de vertrekbasis van 5 procent nu al bijna achterhaald is door de tweede coronagolf.

Voor 2021 resulteert de minieme inspanning van 0,2 procent in een oefening van 952 miljoen. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) moet meteen aan de bak. 120 miljoen moet komen van een verhoging van de accijnzen op tabak, 200 miljoen van fraudebestrijding.

Bespaard wordt er voorlopig amper. De departementen discussiëren over een efficiëntie-oefening die 150 miljoen moet opleveren. Onder andere vanuit Defensie is er grote druk om te ontsnappen aan nieuwe besparingen, nu het ernaar uitziet dat van de gevraagde budgetverhoging weinig meer in huis komt dan geld om de investeringen in materiaal af te betalen en een beperkt investeringsplan voor kazernes en rekrutering.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud