Begrotingstekort moet met 8 miljard omlaag tegen 2024

Federaal staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker. ©BELGA

'Om de geloofwaardigheid van het begrotingsbeleid niet verder te ondermijnen' moeten de Belgische overheden volgend jaar beginnen te saneren. Dat adviseert de Hoge Raad van Financiën. Tegen 2024 moet 8 miljard worden gezocht.

De Europese lidstaten moeten eind deze maand hun begrotingsplannen voor de komende drie jaar indienen bij de Europese Commissie. Al jaren legt de Commissie ons land een structureel saneringstempo op van jaarlijks 0,6 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Maar door de uitbraak van corona werden de Europese begrotingsregels on hold gezet en verviel de discipline.

In zijn advies, dat traditioneel de opmaak van het stabiliteitsprogramma voorafgaat, waarschuwt de Hoge Raad van Financiën de Belgische overheden dat ze vanaf 2022 dringend moeten aanknopen met een normaal begrotingsbeleid. Volgens de Raad is het aantrekken van de economische groei te sterk afhankelijk van de snelheid waarmee de pandemie onder controle wordt gebracht. En valt de onzekerheid over wat met de rente gebeurt niet te negeren door een land met een schuldgraad die naar 120 procent opschuift.

Het Belgische begrotingstekort overschrijdt in 2024 de alarmdrempel van 3 procent in beide pistes die de Hoge Raad naar voren schuift.

'Het zou erg onvoorzichtig zijn de huidige financieringsvoorwaarden van de staatsschuld als verworven te beschouwen', zegt de Hoge Raad. Die stelt dat 'de overheidsschuld in een eerste fase gestabiliseerd en vervolgens aanhoudend afgebouwd moet worden'. 'Alleen onder die voorwaarden kan de houdbaarheid van de overheidsfinanciën veiliggesteld worden.'

Twee scenario's

Over het tempo waarin de sanering vanaf 2022 moet gebeuren, is de Hoge Raad verdeeld. Een meerderheid van de leden raadt een soepel scenario aan, waarbij het structureel begrotingstekort verbeterd wordt met 1,7 procent van het bbp of 8 miljard tegen 2024. In dat scenario wordt rekening gehouden met de mogelijkheid dat de overheden 0,3 procent van het bbp aan tijdelijke en gerichte stimuli uittrekken voor het economisch herstel. Dat zou vermijden dat de relance meteen in de kiem gesmoord wordt.

Het strengere traject legt een totale structurele inspanning van 2 procent ofwel 9,5 miljard op tegen 2024. Voor beide pistes stelt de Hoge Raad voor dat de federale overheid 75 procent van de inspanning voor haar rekening neemt en de deelstaten het overige kwart.

Voor 2022 en 2023 ligt het advies in lijn met de begrotingsplannen die de regering-De Croo in het regeerakkoord heeft afgesproken. Voor 2024 zou een bijkomende inspanning nodig zijn. Sowieso moet de regering-De Croo nog maatregelen zetten tegenover alle inspanningen vanaf 2022. De discussie over besparingen, belastingen en hervormingen moet nog losbarsten. Ook als de overheden erin slagen het advies van de Hoge Raad te realiseren, zal het begrotingstekort in 2024 de Europese alarmdrempel van 3 procent overschrijden.

Federaal staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker (Open VLD) reageert op het advies dat ze 'de budgettaire uitdaging wil aangaan, ondanks de moeilijke omstandigheden'. De Bleeker pleit voor een gezamenlijk begrotingstraject. De voorbije jaren werden de begrotingsinspanningen van de verschillende regeringen niet op elkaar afgestemd. Dat leidde telkens tot een tik op de vingers van de Europese Commissie.

Frankrijk wil Maastrichtnormen herzien

Als Frankrijk volgend jaar voorzitter van de Europese Unie wordt, wil het de Europese begrotingsregels veranderen. Dat blijkt uit een nota van een werkgroep van de Franse premier, die de krant Le Monde kon inkijken. Daarin wordt voorgesteld de Maastrichtnormen, die vereisen dat de overheidsschuld niet boven 60 procent van het bbp stijgt en het begrotingstekort niet boven 3 procent, te vervangen. De werkgroep denkt aan plafonds die aangepast zijn aan de economische realiteit van elk land in de eurozone. Dat zou een radicale breuk zijn. Vooral de regel voor het begrotingstekort wordt in de nota op de korrel genomen vanwege 'perverse effecten'. Voor de schuldgraad stelt de werkgroep voor de landen zelf een vijfjarenplan te laten opstellen, dat dan gecontroleerd wordt door een onafhankelijke instantie. JV

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud