Belastingdienst moet alle rulings online publiceren

Sp.a-Kamerlid Joris Vandenbroucke. ©BELGA

De Kamercommissie Financiën heeft dinsdag een wetsvoorstel van sp.a-Kamerlid Joris Vandenbroucke goedgekeurd, waardoor de Dienst Voorafgaande Beslissingen van de fiscus alle rulings online moet publiceren. 'Dit is een stap vooruit naar meer transparantie en meer zekerheid voor belastingplichtigen', zegt Vandenbroucke.

Belastingplichtigen met een complexe aangifte kunnen op voorhand bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen van de federale overheidsdienst Financiën een regeling treffen over de toepassing van de fiscale wetgeving op hun dossier. Dat systeem leidt tot rechtszekerheid en maakt ons land aantrekkelijk als investeringslocatie.

De rulings worden in principe gepubliceerd, maar wel geanonimiseerd. Toch gebeurt dat niet altijd, omdat er veel uitzonderingen op de regel bestaan. Daardoor kunnen andere belastingplichtigen zich niet beroepen op de precedenten en bestaat een risico op willekeurige besluitvorming.

Stap vooruit

Een wetsvoorstel van sp.a-Kamerlid Joris Vandenbroucke, dat dinsdag goedgekeurd werd in de Commissie Financiën, moet daar verandering in brengen. Het voorstel verplicht de publicatie van de rulings. Dat moet gebeuren op de gegevensbank Fisconetplus, die iedereen kan raadplegen. De rulings zijn geanonimiseerd en vermelden dus niet wie de aanvrager is, maar leggen wel de situatie uit. Voor identieke rulings waarbij alleen de naam van de indiener verschilt, volstaat één publicatie.

Alleen zo kan een maatschappelijk en politiek draagvlak blijven bestaan voor de rulingpraktijk.
Joris Vandenbroucke
Kamerlid sp.a

Volgens Vandenbroucke gaat het om 'een stap vooruit naar meer transparantie en meer zekerheid voor de belastingplichtige'. 'Alleen zo kan een maatschappelijk en politiek draagvlak blijven bestaan voor de rulingpraktijk die door internationale gebeurtenissen op steeds minder steun kan rekenen bij de burgers, maar die wel een belangrijke troef is om ons land als aantrekkelijke investeringslocatie te handhaven door rechtszekerheid te bieden aan investeerders', zegt hij.

De tekst kreeg dinsdagochtend in de commissie steun van alle fracties op de PVDA na, die zich onthield. Het wetsvoorstel moet nu nog langs de plenaire vergadering passeren.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud