Belg neemt fors minder tijdskrediet

Tijdskrediet is strikter beperkt. Het kan nog gebruikt worden om bijvoorbeeld te zorgen voor een ziek kind.

Strengere regels leiden tot afname met 22 procent in vier jaar.

Het aantal werknemers dat met behulp van tijdskrediet minder gaat werken en daarbij een uitkering krijgt, is in enkele jaren fors gedaald.

In 2015 werkten maandelijks gemiddeld meer dan 143.000 mensen met tijdskrediet een vijfde of de helft minder of bleven ze zelfs helemaal thuis. Vorig jaar waren het er nog maar 111.000, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst van Arbeidsvoorziening (RVA). Dat is een daling van 22 procent in vier jaar.

©Mediafin

De daling is een gevolg van strengere regels. De regering-Michel besliste bij haar aantreden dat werknemers geen tijdskrediet zonder motief meer kunnen opnemen. Daarover werd soms nogal neerbuigend beweerd dat het werd gebruikt om met een uitkering op wereldreis te gaan.

Ook ambtenaren kunnen sinds 2016 geen loopbaanonderbreking zonder motief meer opnemen. Daarenboven werd de leeftijd waarop werknemers tijdskrediet als landingsbaan kunnen gebruiken om minder te gaan werken verhoogd naar 60 jaar, behoudens enkele uitzonderingen.

De regering-Michel besliste bij haar aantreden dat werknemers geen tijdskrediet zonder motief meer kunnen opnemen.

Werknemers kunnen van tijdskrediet gebruikmaken om te zorgen voor een kind of een ziek familielid of om een opleiding te volgen. In de meeste gevallen kunnen werknemers die aan de voorwaarden voldoen tot 51 maanden voltijds tijdskrediet opnemen. Wie dat doet en al enige tijd aan het werk is, krijgt een maandelijkse uitkering van een kleine 600 euro bruto.

Net zoals het aantal werknemers met tijdskrediet is ook het aantal ambtenaren dat loopbaanonderbreking opneemt gedaald. Vorig jaar deden nog een kleine 57.000 ambtenaren een beroep op het stelsel, tegenover 70.500 in 2015.

Besparen

Door minder tijdskrediet kon de federale overheid vorig jaar 90 miljoen euro besparen tegenover 2015, door minder loopbaanonderbreking 30 miljoen euro. Daartegenover namen meer mensen een thematisch verlof zoals ouderschapsverlof. In dat iets soepeler systeem kunnen werknemers en ambtenaren gedurende een kortere periode minder werken om met behulp van een uitkering voor een kind of een zieke te zorgen.

©Layouter

Het aantal mensen met thematisch verlof steeg van 74.000 in 2015 naar 2018 in 84.000 (+13%), wat de overheid 22 miljoen euro extra kost. Tegenover 2015 blijft dus een nettobesparing van 100 miljoen over.

Een belangrijke nuance is dat de daling van het gebruik van het stelsel van de loopbaanonderbreking teniet wordt gedaan door de groei van het Vlaamse zorgkrediet. Leerkrachten en Vlaamse ambtenaren kunnen niet langer een beroep doen op loonbaanonderbreking, enkel nog op dat zorgkrediet.

Het stelsel van het zorgkrediet is uitgewerkt door de Vlaamse overheid en wordt door haar gefinancierd. Zo’n 24.500 Vlaamse ambtenaren maken er gebruik van, waardoor de federale besparing op de loopbaanonderbreking in Vlaanderen ongedaan wordt gemaakt. 

©Layouter

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Tijd Connect