Advertentie

België gaat buitenlandse investeringen screenen

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD): 'Het spreekt voor zich dat Chinese investeringsaanvragen, zeker in onze strategische sectoren, nauwgezet onderzocht worden op banden met de Chinese overheid of inlichtingendiensten.' ©Diego Franssens

België gaat buitenlandse investeringen in belangrijke bedrijven screenen. Dat meldt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Er zal worden gescreend op alle mogelijke veiligheidsrisico's, zoals Chinese investeringen in onze strategische sectoren.

De toplui van de Staatsveiligheid mijden de schijnwerpers. Maar in de herfst van vorig jaar gaf Peter Lanssens, de directeur van de ‘analysedienst’ van onze binnenlandse inlichtingendienst, toch een lezing voor studenten van de Vrije Universiteit Brussel. Een van de opmerkelijke bedreigingen waar hij voor waarschuwde, waren buitenlandse investeringen. ‘Een gevolg van de huidige Covid 19-pandemie en vooral de economische nasleep ervan, is dat andere landen, zoals China, uit zijn op strategische overnames van (voor hun overleven, red.) worstelende bedrijven. Vooral in de hoogtechnologische industrie kunnen opportuniteiten ontstaan, zodat een land zijn strategische positie kan versterken en zich kan vestigen op de Europese markt.’

De screening houdt alleen rekening met veiligheidsoverwegingen. Elk element dat te maken heeft met de economische wenselijkheid van een buitenlandse investering wordt buiten beschouwing gelaten.
Vincent Van Quickenborne
Minister van Justitie

Van Quickenborne kondigt nu aan dat ons land buitenlandse investeringen gaat screenen. Ook de Staatsveiligheid zal daarbij een rol spelen. ‘Er wordt een 'investeringsscreeningscommissie' opgericht in de schoot van de federale overheidsdienst Economie’, vertelt de minister aan De Tijd. Hij werkt daarvoor samen met minister van Economie Pierre-Yves Dermagne (PS). ‘De Staatsveiligheid zal een van de actoren zijn in het screeningsmechanisme. Want het spreekt voor zich dat bijvoorbeeld Chinese investeringsaanvragen, zeker in onze strategische sectoren, nauwgezet onderzocht worden op banden met de Chinese overheid of inlichtingendiensten.’

Al 13 Europese lidstaten screenen buitenlandse investeringen, waaronder onze buurlanden Frankrijk, Duitsland en Nederland, maar hoe zal het Belgische screeningsmechanisme werken? Van Quickenborne: 'Het is de bedoeling onze kritische infrastructuren, onder andere inzake energie, vervoer, gezondheid, communicatie en defensie te beschermen. Buitenlandse investeerders die zeggenschap willen krijgen in een bedrijf en daarbij meer dan 25 procent van de stemrechten verwerven, moeten zich verplicht aanmelden bij de investeringsscreeningscommissie.'

Verbod

'Bij de screening zal men dieper ingaan op alle mogelijke veiligheidsrisico’s. De commissie kan daarbij advies krijgen van verschillende veiligheidsdiensten, zoals de Staatsveiligheid en de militaire inlichtingendienst ADIV. De commissie zal alleen rekening houden met veiligheidsoverwegingen. Ze zal elk element dat te maken heeft met de economische wenselijkheid buiten beschouwing laten. Er wordt ook steeds een open dialoog aangegaan met de investeerders. Als een investering mogelijk schade kan toebrengen aan de openbare orde en veiligheid, wordt bekeken of maatregelen nodig zijn om dat risico tot een minimum te beperken, zonder de investering te verbieden. Een verbod zal dus alleen een laatste redmiddel zijn.'

'De screeningscommissie zal bestaan uit zeven vaste vertegenwoordigers van de federale overheidsdiensten Economie, Financiën, Buitenlandse Zaken, Mobiliteit, Defensie, Energie en Volksgezondheid. Er zullen ook twee vertegenwoordigers bij zitten van het gewest waar de investering wordt gepland.' Dat laatste was ook een eis van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), het overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse sociale partners. Die hamerde in mei nog op de nood aan screening, maar de SERV wilde dan wel dat Vlaanderen volwaardig betrokken werd bij het Belgische screeningsmechanisme.

Illegale activiteiten

‘Op Europees niveau werd recent een regeling uitgewerkt voor zo’n screeningsmechanisme', stelt Van Quickenborne. Hij verwijst naar een Europese verordening die dateert van maart 2019. Die verplichtte de lidstaten niet een screening in te voeren voor buitenlandse investeringen, maar ze gaf de lidstaten wel een kader om een nationaal screeningsmechanisme op te richten.

Een investering verbieden zal alleen een laatste redmiddel zijn.
Vincent Van Quickenborne
Minister van Justitie

Zo moeten de screenings bedoeld zijn om de veiligheid, de openbare orde en de strategische belangen van Europa te beschermen. Daarbij kan rekening worden gehouden met onder meer de gevolgen van een buitenlandse investering op kritieke infrastructuur, technologieën, energie of grondstoffen en de toegang tot allerlei gevoelige informatie. Ook de greep van een buitenlandse overheid op een buitenlandse investeerder kan een belangrijke reden zijn om een screening te doen, net als de mogelijke betrokkenheid van de investeerder bij illegale activiteiten.

Daarbij is het ook belangrijk dat de Europese lidstaten info met elkaar delen over de buitenlandse investeringen. Want er is nog te weinig zicht op de Chinese investeringen in de EU en de risico’s en kansen die daarmee gepaard gaan, waarschuwde de Europese Rekenkamer eind vorig jaar. Van Quickenborne: 'De landen van de Europese Unie zullen dus ook samenwerken om investeringen van buiten de EU beter met elkaar af te stemmen, om te zien of die wel wenselijk zijn.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud