'België moet 32 miljard euro investeren in energieproductie'

Een windmolenpark. ©Hollandse Hoogte

België moet volgens het Planbureau tot 2050 jaarlijks 1.100 megawatt aan nieuwe energiecentrales bouwen, goed voor een investering van 32 miljard euro.

'Om op elk ogenblik de elektriciteitsvraag en het -aanbod in evenwicht te houden, zijn aanzienlijke investeringen vereist', waarschuwt het Planbureau in het onderzoeksrapport 'Het Belgische energielandschap tegen 2050'. Het gaat om langetermijnvooruitzichten die de instelling om de drie jaar publiceert.

Naar schatting moet tot 2050 elk jaar om en bij de 1.100 megawatt aan nieuwe centrales bijgebouwd worden. Het gaat om een gemiddelde, waarschuwt het Planbureau: 'Vooral de periode na 2030 is kritiek', door een sterke vraagstijging en vervangingsinvesteringen.

15 miljard
Tot 2030 moet in totaal 15 miljard euro geïnvesteerd worden in nieuwe elektriciteitscentrales.

De bouw van nieuwe centrales kost handenvol geld.  32 miljard euro in totaal, berekende het Planbureau, waarvan 15 miljard euro van nu tot 2030 en 17 miljard voor de periode 2030-2050.

Door de wet op de kernuitstap is de bouw van nieuwe kerncentrales uitgesloten. Het Planbureau bevestigt: tegen 2050 is kernenergie verdwenen. 'In 2050 maken uiteindelijk twee energiebronnen de dienst uit: hernieuwbare eenheden die 47 procent van de nettoproductie voor hun rekening nemen en aardgasgestookte centrales die instaan voor de overige 53 procent.'

Broeikasemissies

Maar die shift volstaat niet om de klimaatdoelstellingen te halen. Door het energie- en klimaatbeleid dalen de broeikasgasemissies aanzienlijk tegen 2020. Ze liggen dan 26 procent onder het niveau van 1990. Maar daarna stagneert de daling. Uiteindelijk ligt de uitstoot in 2050 maar 27 procent lager dan het peil in 1990. De nieuwe mix leidt tot een daling van de koolstofintensiteit van amper 15 procent tegen 2050.

De kosten van het Belgische energiesysteem nemen stevig toe, tot 13,6 procent in 2030.
Federaal Planbureau

Deze ontwikkelingen hebben een significante impact op de kosten. Tussen 2015 en 2030 stijgen de productiekosten voor elektriciteit met 11 procent, vooral door de hogere brandstofkosten. 'De kosten van het Belgische energiesysteem, die nog 11 procent van het bbp bedroegen in 2015, nemen stevig toe tot 13,6 procent in 2030', schrijft het Planbureau. 

Na 2030 helpen technologische ontwikkelingen in offshore wind en zonne-energie de kosten te drukken. Het Planbureau: 'Na 2030 krimpen de kosten van het energiesysteem in verhouding tot het bbp om in 2050 ongeveer dezelfde waarde te bereiken als in 2015 (11,8 procent van het bbp).' Het aandeel van de investeringsuitgaven blijft echter groeien en bedraagt een derde van de totale kosten in 2050.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud