‘België moet pensioenen en subsidies verlagen'

©BELGA

België moet bij de sanering van de overheidsfinanciën eerst besparen op de pensioenuitgaven, subsidies en werkloosheidsuitkeringen. Dat suggereert de Nationale Bank in haar economisch tijdschrift. Ze verwijst naar onderzoek van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

België moet in vier jaar 14 miljard euro besparen om de begrotingsdoelstellingen van de Hoge Raad van Financiën te halen, zei gouverneur Luc Coene van de Nationale Bank vrijdag. Vier economen van de Nationale Bank suggereren in het tijdschrift van de bank op welke manier die sanering het best zou gebeuren. Ze verwijzen naar een studie die de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) vorig jaar heeft gepubliceerd.

Economen van de OESO onderzochten wat de impact is van verschillende soorten besparingen en belastingverhogingen op de economische activiteit en de inkomensgelijkheid, zowel op korte als op lange termijn. ‘Volgens die studie zijn de aanbevolen instrumenten waar bijna geen twijfel over bestaat, verlagingen van pensioenuitgaven, subsidies en werkloosheidsuitkeringen’, zegt de Nationale Bank. De pensioenuitgaven kunnen dalen door de duur van de loopbaan te verlengen. ‘Op lange termijn is het ook raadzaam de loonkosten en andere werkingskosten van de overheid te verlagen.’

Een verlaging van de uitgaven geniet duidelijk de voorkeur boven een verhoging van de belastingen. Maar dat wil niet zeggen dat de overheid straffeloos alle uitgaven kan verminderen. ‘Een daling van de uitgaven voor onderwijs en van de overheidsinvesteringen is op lange termijn nefast voor de economische groei en, in het geval van onderwijs, ook voor de inkomensgelijkheid.’

De Nationale Bank merkt op dat de saneringsinspanning van België tussen 2010 en 2013 relatief bescheiden was. Het structurele begrotingssaldo zonder rentelasten verbeterde met 3,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) in de eurozone en slechts met 0,9 procent van het Belgische bbp.

Voorts valt op dat de overheidsuitgaven in verhouding tot het bbp bleven stijgen, terwijl ze daalden in de eurozone als geheel. ‘Een dergelijke dynamiek is onhoudbaar.’

De uitgaven die sinds 2000 het sterkst zijn gestegen, zijn de sociale uitkeringen, de bezoldigingen van het overheidspersoneel en de subsidies. De investeringen - de meeste productieve uitgaven - daalden.

‘België behoort tot de Europese landen met de hoogste overheidsuitgaven’, signaleert de Nationale Bank. De sociale uitkeringen, bezoldigingen van het overheidspersoneel en subsidies zijn in verhouding tot het bbp hoger dan het gemiddelde in de eurozone. De werkingskosten en de investeringen daarentegen liggen iets lager.

Het aantal ambtenaren is hoog. De Nationale Bank stipt aan: ‘Een verlaging van de loonsom zou vooral moeten gebeuren door een inkrimping van de werkgelegenheid bij de overheid.’ Sinds 2011 daalt het aantal ambtenaren lichtjes. De hoge uitgaven voor subsidies omvatten onder meer de kosten van dienstencheques en andere activeringsmaatregelen.

Een bevriezing van de reële uitgaven zou bij stabiele fiscale wetgeving leiden tot een begrotingsevenwicht in 2017. Om de begrotingsdoelstelling van de Hoge Raad van Financiën te halen, is volgens de Nationale Bank een extra inspanning nodig van 0,6 procent van het bbp of 2,4 miljard euro.

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud