België zakt steeds dieper in budgettair moeras

Premier Sophie Wilmès (MR). ©Photo News

De Europese Commissie trekt België hard aan de oren voor het pijlsnel stijgende begrotingstekort.

De risicoanalyse die de Europese Commissie woensdag voorlegt, spreekt van ‘een significante afwijking’ van de Belgische begroting van dit en volgend jaar, vernam De Tijd. Zonder bijsturing komt ons land in mei onvermijdelijk op het Europese strafbankje.

België vertoeft met zijn begroting al enkele jaren in het gezelschap van de zogenaamde Club Med-landen uit het zuiden van Europa. Ook woensdag zal de Commissie het verdict vellen dat ons land het risico loopt dat de begrotingscijfers niet stroken met de Europese afspraken. De stijging van het tekort is alarmerend: van 0,7 procent van het bruto binnenlands product in 2017 gaat het naar 1,7 procent dit jaar en naar 2,3 procent in 2020. Die 2,3 procent- 11 miljard euro - is meteen het hoogste tekort van de eurozone en elf keer meer dan de regering in april beloofde aan Europa.

Ontbreken van saneringen

De Commissie valt vooral over het ontbreken van echte saneringen in het budget. België moet elk jaar 0,6 procent aan structurele maatregelen voorleggen, maar de structurele balans verslechtert in 2020, zelfs met 0,3 procent. Bovendien stijgen de overheidsuitgaven in 2020 met 4,7 procent, terwijl Europa de toename op 1,6 procent begrenst. Dat houdt in dat het overheidsbeslag de pan uit rijst, net op een moment dat de kosten voor de vergrijzing ook oplopen.

De rode vlag van Europa heeft geen directe gevolgen. De Europese Commissie loopt op haar laatste benen en beseft ook dat een regering in lopende zaken weinig vermag. De echte test volgt in de lente. Dan beslist de nieuwe Europees commissaris voor Begroting Paolo Gentiloni op basis van de definitieve cijfers voor 2019 of België op het strafbankje moet. Dit jaar ontsnapten we nipt dankzij de aantrekkende groei.

Twijfel of sancties volgen

Of straks echte sancties volgen, is zeer de vraag. De verschillende Belgische overheden speculeren op een versoepeling van de Europese begrotingspolitiek voor investeringen. Het Brussels Gewest neemt daar nu al een voorschot op door 500 miljoen euro aan investeringen buiten een begroting van nog geen 6 miljard te duwen.

Ook informateur Paul Magnette (PS) ging al met Gentiloni praten over wat de komende jaren budgettair mogelijk is. Het algemene gevoel bij de federaal onderhandelaars is dat het onhaalbaar is elk jaar 0,6 procent verbetering te realiseren. De PS wil met enkele sociale trofeeën uitpakken, terwijl Open VLD geen nieuwe belastingen wil slikken. Een begrotingsevenwicht in 2024 wordt daardoor de facto onhaalbaar. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud