Belgische boeren voeren actie

Franse boeren blokkeerden eerder al belangrijke Franse autowegen, wat het vakantieverkeer stil legde ©AFP

De Belgische boeren zijn boos over de lage prijs van melk en varkensvlees. Donderdag plannen ze acties, meldt het Algemeen Boerensyndicaat (ABS), het kleinere, radicale broertje van de Boerenbond.

De Waalse boeren blazen woensdagavond om 20 uur verzamelen in het Henegouwse Ollignies, waar ze mogelijk onmiddellijk actievoeren. Ook in Vlaanderen wordt woensdagavond vergaderd over acties, die wellicht donderdag zullen starten. 'De eerdere acties waren onder meer gericht tegen de warenhuizen, maar nu zullen we breder gaan', stelt het Boerensyndicaat. Of ze wegen blokkeren, is voorlopig niet duidelijk. 'Het is niet de bedoeling de mensen te gijzelen', verzekeren de landbouwers.

'Het zullen zeer lokale prikacties zijn. Wie, wat en waar is niet te zeggen, want de acties vertrekken vanuit de basis', zegt Hendrik Vandamme, de voorzitter van het ABS. De landbouwers zijn, net als hun Franse collega's, ontevreden over de prijzen die ze krijgen voor hun producten. 'Bij ons liggen de prijzen nog lager, zodat we er slechter aan toe zijn', moppert het Boerensyndicaat, 'Tegen deze voorwaarden heeft niemand zin om voort te doen.'

In Frankrijk blokkeren de landbouwers al dagenlang belangrijke wegen, met een verstoord vakantieverkeer tot gevolg. 'Dat Franse voorbeeld willen we niet volgen', stelt Vandamme gerust. 'Maar we willen wel de burger sensibiliseren. Noem het een noodkreet uit frustratie.'

Gesprekken niet bevredigend

- 43 procent
Volgens Eurostat is de Belgische export van agrovoedingsproducten naar Rusland met 43 procent gedaald tussen augustus 2014 en april 2015

Minister van Landbouw Willy Borsus (MR) belooft oplossingen voor de melk- en varkensboeren. De sector neemt daar geen genoegen mee en plant acties. De melkboeren eisen van de zuivelindustrie een kostendekkende minimumprijs voor melk. De belangenvereniging Flemish Milk Board (FMB) dreigde eerder deze week met wegblokkades, zoals in Frankrijk, als de regering geen druk uitoefent op de zuivel- en de retailsector en op Europa voor een snelle invoering van een marktregulering.

'We onderzochten alle pistes voor bijkomende steun aan de producenten', zegt de MR-minister. 'Eerst zullen we de voorstellen die de Franse regering aan de boeren deed bestuderen.' Ook die voorstellen konden evenwel niet verhinderen dat in Frankrijk nog steeds wegblokkades worden opgeworpen. 'We plannen zeer precieze voorstellen die in de loop van de komende dagen worden onderzocht', stelt Borsus. 

Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege heeft een vijftal bijkomende maatregelen klaar om de landbouwsector te ondersteunen, die zwaar getroffen wordt door het Russische invoerverbod dat vorige maand met een jaar werd verlengd. Hoe welkom de steunmaatregelen ook zijn, het blijft een doekje voor het bloeden.

  1. 3 miljoen euro voor een bijkomende tussenkomst in 2015 in de Rendacfactuur voor het ophalen van kadavers. Bij de begrotingsbespreking van 2016 zal de minister de volledige tussenkomst in de Rendacfactuur van 14,84 miljoen euro op tafel leggen.

  2. Na het zomerreces zal Schauvliege een voorstel indienen voor een volledige terugbetaling van de fosfaatstalen, goed voor 2,5 miljoen euro
  3. Aan de Raad van het Fonds voor Landbouw en Visserij vraagt de minister om hun bijdrage aan het Melkcontrolecentrum te verhogen met 100.000 euro tot eind 2016, zodat het eigen aandeel voor de melkveehouders kan dalen
  4. Een snelle uitbetaling van bedrijfstoeslag, zoogkoeienpremie en jongerenpremie
  5. De bankensector vragen om de landbouwers te ondersteunen via de herfinanciering van hun lopende kredieten

Russische restricties

'Het is duidelijk dat het Russische embargo de markten ontwricht heeft', zegt Piet Vanthemsche, de voorzitter van Boerenbond, de grootste landbouworganisatie in België. 'Een jaar later zien we dat de markten van het varkensvlees en de zuivel grondig verstoord zijn.' De Russen voerden zware restricties in op de import van verschillende Europese producten als reactie op de EU-sancties door de crisis in Oekraïne.

Volgens de Boerenbond betalen de boeren die politieke crisis: 'Voor elke liter melk die een boer verkoopt, verliest hij 7 cent. Voor elk varken verliest hij 15 tot 20 euro. Een aantal bedrijven in ons land komt echt in moeilijkheden. Ze maken geen winst meer. Als je een glas melk drinkt, drink je eigenlijk 2 eurocent uit de portemonnee van de boer.'

In 2013 voerde België ter waarde van 558 miljoen euro land- en tuinbouwproducten uit naar Rusland. Daarvan valt 281 miljoen euro onder het invoerverbod. Volgens Eurostat is de Belgische export van agrovoedingsproducten naar Rusland met 43 procent gedaald tussen augustus 2014 en april 2015. Dat komt overeen met 173 miljoen euro, alleen al voor de directe impact. 

'Daarbij komt nog de indirecte impact', zegt Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V). 'Er ontstaat een overaanbod op de markt omdat ook andere EU-landen hun producten die anders naar Rusland gingen op de markt afzetten.'

'De ministers Schauvliege en Borsus doen inspanningen. Het is vooral op Europees vlak dat er bijgestuurd moet worden', zegt ABS-voorzitter Vandamme.

Reddende engel

Als je een glas melk drinkt, dan drink je eigenlijk 2 eurocent uit de portemonnee van de boer
Piet Vanthemsche
Voorzitter van Boerenbond

De Boerenbond roept de consument op supermarkten onder druk te zetten, zodat de boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Voor wegblokkades is voorzitter Vanthemsche niet gewonnen, liet hij dinsdag verstaan in De Ochtend op Radio 1. 'Ik begrijp hun frustratie, maar ik denk dat je op een even efficiënte manier de maatschappij kan aanspreken zonder grote hinder te veroorzaken.' Bijvoorbeeld met een campagne voor een faire prijzenpolitiek.

Vanthemsche vraagt de consument de supermarkten tot verantwoording te roepen: 'Ik zou willen dat de consumenten in hun grootwarenhuis vragen of de boer wel een eerlijke prijs heeft gekregen. Zij kunnen de druk op warenhuizen opvoeren. Wij kunnen dat niet, want de markt moet zijn rol spelen', legde hij in De Ochtend uit.

Het Boerensyndicaat pleit voor een bijsturing van de wet op verkopen met verlies. Zulke verkopen zijn verboden, behalve voor de land- en tuinbouwsector. Die uitzondering moet weg, vindt het ABS. 'Op die manier zijn de land- en tuinbouwers tenminste verzekerd dat hun productiekosten gedekt worden. In Frankrijk denkt president Hollande eraan verkopen met verlies niet meer toe te staan in de land- en tuinbouw. Als we daar ook in ons land mee kunnen starten, helpt dat onze sector al vooruit', zegt voorzitter Vandamme.

 

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud