Beperking aftrek voor stekkerwagens op regeringstafel

©Wouter Van Vooren

In de zoektocht naar een deal over groenere bedrijfswagens belandt een compromisvoorstel op de regeringstafel. Daarin zou de volledige fiscale aftrekbaarheid van elektrische auto's in de tijd worden beperkt.

Het is wat onder de waterlijn gebleven, maar het plan van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) om vanaf 2026 alleen nog een fiscaal voordeel toe te kennen voor elektrische wagens is de voorbije weken stof geweest voor urenlange discussies tussen de kabinetten van de Vivaldi-partijen. Het idee wordt door iedereen onderschreven, maar de mogelijke gevolgen zijn zo groot dat er nogal wat koudwatervrees is.

De socialisten zijn vooral beducht voor de budgettaire impact. In een nota van de Inspectie van Financiën, die de krant kon inkijken, wordt gewaarschuwd voor een negatieve impact van ruim 700 miljoen op de inkomsten uit de vennootschapsbelasting, naast de verwachte daling van de accijnzen op diesel en benzine, die niet in detail wordt beschreven, maar ook in de honderden miljoenen kan lopen.

De essentie

  • Het voorstel van minister Van Peteghem (CD&V) om de bedrijfswagens te vergroenen leidt tot stevige discussies in de regering-De Croo.
  • De Inspectie van Financiën wijst op de budgettaire gevolgen, onder meer door een daling van de inkomsten uit accijnzen.
  • Een piste om de volledige aftrekbaarheid voor elektrische wagens in de tijd te beperken ligt nu op tafel.

CD&V en Open VLD nuanceren dat. Ook zonder de nieuwe wetgeving komt er een vergroeningsgolf aan onder de bedrijfswagens en zullen de inkomsten uit accijnzen dalen. Daarnaast riskeert ons land fikse boetes als niks gedaan wordt aan de CO2-uitstoot van het wagenpark en zijn er terugverdieneffecten, als bedrijven massaal investeren in de elektrificatie van het wagenpark. Meeropbrengsten zijn er ook omdat de nieuwe WLTP-emissienorm al in september de standaard voor alle nieuwe wagens wordt in plaats van in januari 2022. Van Peteghem stelt bovendien een uitgebreide monitoring voor om het systeem onder controle te houden.

De socialisten maken zich zorgen over de budgettaire impact van de vergroening.

Daarmee zijn niet alle bezorgdheden weggenomen. Zo ligt het bij de groenen lastig dat het voorstel van Van Peteghem er de facto op neerkomt dat salariswagens een aantrekkelijker optie worden voor bedrijven. In het voorstel wordt een elektrische wagen vanaf 2026 voor 100 procent fiscaal aftrekbaar, terwijl een wagen op fossiele brandstoffen niet meer aftrekbaar is. Maar 100 procent is meer dan de gemiddelde aftrekbaarheid van het huidige bedrijfswagenpark. Het gemiddelde zou rond 70 procent liggen.

Nog geen overeenstemming

Om vaart te zetten achter het dossier heeft Open VLD nu een compromisvoorstel op tafel gelegd om de volledige fiscale aftrekbaarheid in de tijd te beperken en geleidelijk af te bouwen tot ongeveer 70 procent in 2029. Het argument is dat de verkoopprijs van elektrische wagens de komende jaren zal dalen, naarmate er meer verkocht worden.

Overeenstemming over het voorstel is er nog niet. Vrijdag komt het dossier, dat ook een belastingvermindering voor laadstations inhoudt, op de tafel van het kernkabinet, maar het staat niet vast dat er al witte rook uit de uitlaatpijp komt.

Intussen begint de N-VA de messen al te scherpen. Volgens de federale oppositiepartij neemt de regering de bedrijfswagengebruiker in de tang door hem verplicht te doen kiezen voor een volledig elektrische wagen, zonder de garantie dat ons energiesysteem daar klaar voor zal zijn.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud