Advertentie

'Beter niet wachten op internationale aanpak aasgierfondsen'

Luk Van Biesen (Open VLD), de initiatiefnemer van het wetsvoorstel om aasgierfondsen aan te pakken. ©BELGA

De initiatiefnemers van het Belgische wetsvoorstel om zogenaamde aasgierfondsen aan te pakken, tonen zich niet onder de indruk van de kritiek van de Nationale Bank op hun plannen. 'De Nationale Bank acht een internationale aanpak zinvoller. Maar als je daar op moet wachten, komt er nooit een voorstel', klinkt het.

De commissie Financiën en Begroting van de Kamer buigt zich dinsdag over het nieuwe wetsvoorstel om de zogenaamde aasgierfondsen aan te pakken. Dat zijn fondsen die forse winsten proberen te boeken door spotgoedkoop schuldpapier van landen op te kopen die op de rand van het faillissement balanceren.

Eens die landen weer wat financiële ademruimte krijgen, proberen de fondsen hen via gerechtelijke procedure te dwingen hun schulden en achterstallige rente volledig terug te betalen. Wat die kwetsbare landen opnieuw in een neerwaartse financiële spiraal dreigt te duwen. 

Het wetsvoorstel dat dinsdag wordt besproken wil dat fenomeen de wereld uithelpen en krijgt de steun van alle partijen in de Kamer behalve het Vlaams Belang. Als het voorstel effectief een wet wordt, kan een aasgierfonds voor een Belgische rechtbank enkel de prijs terugkrijgen die het betaalde voor de schulden.

Maar zover is het nog niet. In een advies aan minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) uitte de Nationale Bank van België enkele bedenkingen bij het wetsvoorstel. Zo vraagt de Nationale Bank zich onder meer af of een internationaal initiatief om aasgierfondsen te bestrijden niet efficiënter zou zijn. Maar Kamerlid Luk Van Biesen (Open VLD), de initiatiefnemer van het wetsvoorstel, is niet onder de indruk.

'Als iedereen zo redeneert, komt er nooit een initiatief om de aasgierfondsen aan te pakken,'  zegt hij. 'We gaan dus niet inbinden omdat de Nationale Bank een internationale aanpak adviseert. Trouwens, er zijn vandaag al Europese Parlementsleden die extra informatie vragen over ons wetsvoorstel. Maar zij wachten eerst een stemming in het Belgische parlement af voor ze beslissen of ze al dan niet een eigen initiatief lanceren. 

De Nationale Bank waarschuwt ook voor juridische onzekerheid. De beslissingen van Belgische rechtbanken zouden kunnen indruisen tegen internationale afspraken. Wat ertoe zou kunnen leiden dat financiële instellingen die obligaties uitgeven of bewaren wegtrekken uit Brussel.

Van Biesen: 'Ik vermoed dat eerder het omgekeerde zal gebeuren. Als de wet wordt goedgekeurd, kunnen aasgierfondsen immers geen beslag leggen op schuldpapier dat in Belgische instellingen wordt bewaard. Dat wil ook zeggen dat sommige landen naar hier zullen trekken om financiële transacties uit voeren.'

Het blijft wel een feit dat de term 'aasgierfonds' behoorlijk vaag is. De Nationale Bank heeft ook haar bedenkingen bij de aanvullende criteria die in het wetsvoorstel worden gegeven om te helpen bepalen of je met een aasgierfonds te maken hebt.

Van Biesen:'We zullen afwachten welke adviezen de Nationale Bank hierover zal geven in de commissie Financiën. Mogelijk zullen we op basis hiervan nog amendementen toevoegen om ons voorstel nog sterker te maken. Maar in de discussie vooraf hebben we over die criteria ook advies ingewonnen bij professoren van zeven universiteiten. Uiteindelijk is het nog altijd de bedoeling dat het de rechtbanken zullen zijn die beslissen of ze te maken hebben met een aasgierfonds of niet.'.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud