Bonden én werkgevers eisen meer uitleg over brugpensioen

Michèle Sioen, de voorzitster van de Groep van Tien, eist in naam van zowel de vakbonden als de werkgeversorganisaties meer info over de aanpassingen die de regering-Michel doorvoerde aan het sociaal akkoord over de brugpensioenen. ©BELGA

De vakbonden én de werkgeversorganisaties eisen meer uitleg over de aanpassingen die de regering-Michel doorvoerde aan het sociaal akkoord over de brugpensioenen.

De kopstukken van de sociale partners bogen zich woensdagochtend in de Groep van Tien over de aanpassingen die de regering-Michel doorvoerde aan het sociaal akkoord over het brugpensioen. De federale ploeg wil nieuwe bruggepensioneerden begeleiden naar een baan, maar voor de drie vakbonden gaat dat te ver. Ze verwierpen de aanpassingen en ze eisten verduidelijkingen van de regering.

Ook de werkgeversorganisaties willen meer uitleg. 'We willen overleg met de regering omdat we nog met enkele vragen zitten', verklaarde Michèle Sioen, de voorzitster van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) en van de Groep van Tien, na afloop van de vergadering. We willen meer details over het concept van de aangepaste beschikbaarheid en de manier van evalueren.' 

Aangepaste beschikbaarheid

De vakbonden hebben het om verschillende redenen moeilijk met de aanpassingen die de regering doorvoerde. Een eerste probleem is net die aangepaste beschikbaarheid. 'Die vorm van beschikbaarheid geldt voor nieuwe bruggepensioneerden, maar geen kat die weet wat dat wil zeggen. De mensen zijn ongerust', zegt ACV-voorzitter Marc Leemans.

De sociale partners ijverden er vorige week voor om bruggepensioneerden - officieel werklozen met een bedrijfstoeslag (SWT'ers) - enkel te laten ingaan op een aangeboden baan. Ze wilden hen niet laten solliciteren, omdat dat weinig zin zou hebben.

Onder druk van de N-VA en Open VLD heeft de regering evenwel beslist dat nieuwe bruggepensioneerden toch meer moeten doen dan passief wachten tot een jobaanbod in de bus valt. Voor Leemans is dat onaanvaardbaar. 'We zullen nooit aanvaarden dat bruggepensioneerden met de bedelstaf van werkgever naar werkgever moeten gaan, terwijl er toch geen werk voor hen is.'

Evaluatiemoment

Een tweede probleem is volgens de bonden de regeringsbeslissing om de leeftijd te verhogen tot waarop bruggepensioneerden die onder een uitzonderingsregime vallen beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt. Bruggepensioneerden die er een lange loopbaan hebben opzitten, die in de bouwsector of jarenlang 's nachts hebben gewerkt of die een zwaar beroep hebben uitgeoefend, moesten van de sociale partners slechts tot hun 60ste ingaan op een jobaanbod.

De regering heeft beslist die leeftijdsgrens in 2017 te verhogen tot 62 jaar. Als zoethoudertje voor de bonden besliste de regering dat de maatregel in 2017 zou worden geëvalueerd. Voor Leemans is dat te laat. 'Tegen dan is het kwaad al geschied', zegt hij. 'We willen de mogelijkheid krijgen om in alle vrijheid te onderhandelen over het verhogen van die leeftijd. We pleiten er dan ook voor al in 2016 een evaluatiemoment door te voeren.'

Werkgevers tonen begrip

Karel Van Eetvelt, de topman van de ondernemersorganisatie Unizo, toonde zich voor de vergadering van de Groep van Tien al bereid om te luisteren naar de verzuchtingen van de vakbonden. Al wil hij van het sociaal overleg 'geen partijtje armworstelen maken met de regering'. 'Een akkoord is een akkoord, maar als sociale partners zijn we geen oppositiepartij van de regering', zei Van Eetvelt, die daarmee duidelijk wil maken dat de vakbonden de gespierde taal achterwege moeten laten.

Ook VBO-topman Pieter Timmermans toonde begrip dat de vakbonden meer duidelijkheid willen omtrent de aangepaste beschikbaarheid, maar hij maakte ook duidelijk dat ze geen oppositie zijn.

Regering wil 'verduidelijken'

Minister van Werk Kris Peeters (CD&V) liet gisteren verstaan dat hij de aanpassingen van de regering wil verduidelijken. In de federale ploeg is er evenwel weinig animo om de aanpasssingen nog fors bij te sturen.

Zolang de onderhandelingen met de regering lopen, kondigen de bonden geen nieuwe acties aan. Sinds 11 uur is wél een militantenbijeenkomst bezig van het gemeenschappelijk vakbondsfront in Brussel.

 

Een eerste is het concept van de aangepaste beschikbaarheid. 'Die vorm van beschikbaarheid geldt voor nieuwe bruggepensioneerden, maar geen kat die weet wat dat wil zeggen. De mensen zijn ongerust', zegt ACV-voorzitter Marc Leemans. De sociale partners ijverden er vorige week voor om bruggepensioneerden - officieel werklozen met een bedrijfstoeslag (SWT'ers) - enkel te laten ingaan op een aangeboden baan. Ze wilden hen niet laten solliciteren, omdat dat weinig zin zou hebben.

Onder druk van de N-VA en Open VLD heeft de regering evenwel beslist dat nieuwe bruggepensioneerden toch meer moeten doen dan passief wachten tot een jobaanbod in de bus valt. Voor Leemans is dat onaanvaardbaar. 'We zullen nooit aanvaarden dat bruggepensioneerden met de bedelstaf van werkgever naar werkgever moeten gaan, terwijl er toch geen werk voor hen is.'

Een tweede probleem is volgens Leemans de regeringsbeslissing om de leeftijd te verhogen tot waarop bruggepensioneerden die onder een uitzonderingsregime vallen, beschikbaar moeten blijven voor de arbeidsmarkt. Bruggepensioneerden die er een lange loopbaan hebben opzitten, die in de bouwsector of jarenlang 's nachts hebben gewerkt of die een zwaar beroep hebben uitgeoefend, moesten van de sociale partners slechts tot hun 60ste ingaan op een jobaanbod. De regering heeft beslist die leeftijdsgrens in 2017 te verhogen tot 62 jaar.

Als zoethoudertje voor de bonden besliste de regering dat de maatregel in 2017 zou worden geëvalueerd. Voor Leemans is dat te laat. 'Tegen dan is het kwaad al geschied', zegt hij. 'We willen de mogelijkheid krijgen om in alle vrijheid te onderhandelen over het verhogen van die leeftijd. We pleiten er dan ook voor al in 2016 een evaluatiemoment door te voeren.'

 

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud