Buitenlandse verpleegkundigen laten België links liggen

©BELGA

Voor het eerst sinds 2013 daalt het aantal buitenlandse verpleegkundigen in ons land. Dat is een ferme tegenslag voor de zorgsector. Die probeert al jaren de tekorten op te vangen met buitenlands personeel.

Vorig jaar waren ze met 8.164, de niet-Belgische verpleegkundigen in ons land. Dat blijkt uit cijfers van de federale overheidsdienst Volksgezondheid. In 2017 waren ze nog met 8.432. Maar tussen 2013 en 2017 is het aantal niet-Belgische verpleegkundigen steeds blijven toenemen. Die trend lijkt gekeerd.

Verpleegkundige is al jaren een knelpuntberoep. De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) ontving het afgelopen jaar bijna 10.000 vacatures. De arbeidsbemiddelingsdienst en de gezondheidsinstellingen proberen al jaren buitenlandse krachten aan te trekken om de tekorten mee op te vangen. De Vlaamse zorgambassadeur Lon Holtzer pleit daar ook voor. Het effect van die inspanningen is echter beperkt: minder dan 5 procent van het verpleegkundig personeel heeft een buitenlandse nationaliteit.

De ervaringen met buitenlandse krachten zijn gemengd. Veel met inspanningen in het buitenland gerekruteerde krachten vertrekken snel. De beroepsverenigingen klagen over taalbarrières, cultuurverschillen en kwaliteitsproblemen.

Nu ook in belangrijke wingebieden als Polen en Roemenië grote arbeidstekorten in de zorg ontstaan, lijkt het lastiger om daar te rekruteren.

‘De Europese landen bekampen elkaar in het aantrekken van mensen’, zegt Margo Cloet, het hoofd van de zorgkoepel Zorgnet-Icuro. ‘We beschouwen buitenlandse verpleegkundigen niet als een valabele piste om de tekorten hier op te vangen.’

Bezetting gevaarlijk laag

8.164
België telde vorig jaar 8.164 buitenlandse verpleegkundigen, de eerste daling in jaren.

Volgens de werkgeversorganisatie Verso zijn tegen 2026 nog eens 46.000 bijkomende mensen nodig in de zorg, terwijl de bezetting in de Belgische ziekenhuizen vandaag al gevaarlijk krap is. Dat laatste blijkt uit een rondvraag van De tijd.

Volgens een groot vergelijkend onderzoek bij zorginstellingen in twaalf Europese landen haalt ons land het niveau van Griekenland of Polen: gemiddeld één verpleegkundige per elf bedden. Alleen in Spanje en Duitsland moeten de verpleegkundigen nog meer patiënten onder hun hoede nemen. Noorwegen steekt er met vijf bedden per verpleegkundige ver bovenuit.

In de realiteit camoufleert dat gemiddelde periodes waarin de bezetting nog veel lager is, soms tot 30 à 60 bedden per verpleegkundige.

Het tekort aan verplegend personeel kan zware gevolgen hebben. Voor elk extra bed dat een verpleegkundige onder zijn hoede krijgt, stijgt de kans op overlijdens met 7 procent. Dat blijkt uit een analyse van honderdduizenden patiëntengegevens. In een enquête gaf vorig jaar 70 procent van de verpleegkundigen aan dat ze wel eens een fout maken als gevolg van de hoge werkdruk. 5

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud