Advertentie
analyse

CD&V-congres erop of eronder voor Coens

©Photo News

Morrende geledingen, matige peilingen en een kroonprins die zich profileert: gewild en ongewild stijgt de druk op CD&V-voorzitter Joachim Coens. ‘Het vernieuwingscongres van december moét het kantelpunt zijn.’

Staatssecretaris Sammy Mahdi (CD&V), de coming man die twee jaar geleden de voorzittersverkiezingen verloor van Joachim Coens, heeft het betoog dat hij al langer afsteekt over de kleur- en geurloosheid van zijn partij in een boek gegoten. ‘Van hol naar vol’, luidt de weinig appetijtelijke titel, maar Mahdi slaat wel nagels met koppen. ‘Ik moet zelf terugspoelen om min of meer te begrijpen wat onze partij bedoelt’, liet hij vrijdag optekenen in de krant De Standaard. Het is een quote die over veel CD&V’ers zou kunnen gaan, maar zeker over de voorzitter. Coens is een man met kwaliteiten, maar een helder en consistent verhaal neerzetten, is daar geen van.

Coens is onthecht. Hij wordt liever buitengedragen dan het niet te hebben geprobeerd, luidt het.

Zowel in de entourage van Mahdi als van Coens wordt ontkend dat het boek een desavouering van de voorzitter is. Het bewijs: op de boekvoorstelling van volgende week levert Coens het voorwoord. De band tussen de twee is net heel goed, luidt het. Coens heet een einzelgänger te zijn die meestal het omgekeerde doet van wat men hem adviseert, maar Mahdi houdt hij dicht aan de borst. ‘Ze vinden elkaar in de noodzaak om de partij te vernieuwen. Sammy hamert daarbij op de communicatie - waar hij heel sterk in is. Joachim zet alles op alles voor de inhoudelijke vernieuwing, die doorgevoerd moet worden op het congres van december’, zegt de woordvoerster van Coens.

Weinig Instagram-volgers

Aan dat congres wordt nogal een lading gegeven, niet het minst door Coens zelf. Als CD&V niet helemaal palliatief wil worden, moeten de leden en geledingen eindelijk eens hun schroom opgeven en duidelijke standpunten innemen, luidt het. Coens vindt dat CD&V opnieuw een middenklasseverhaal moet brengen en komt met gedurfde ideeën. Journalist Jan De Meulemeester kon de congresteksten inkijken en noteerde voorstellen voor minder verschillen tussen de statuten van werknemers en zelfstandigen, avondshoppen tot 22 uur en het inkorten van de zomervakantie tot zes weken.

Maar net als bij de vernieuwing van de statuten trapt de West-Vlaming in de opbouw op heel wat (lange) tenen. Nadat eerder seniorenvoorzitter Eric Van Rompuy afwijzend had gereageerd op het optrekken van de leeftijdsgrens van de seniorenafdeling, kropen vorige week de CD&V-jongeren in de pen. Ze noemen de voorbereiding van het congres chaotisch en klagen aan dat Coens breekt met de traditie om amendementen toe te laten op stellingen waarover op het congres wordt gestemd. Coens heeft daar een goede reden voor, zegt een vertrouweling. ‘Het congres dient net om ons scherper uit te hoek te laten komen. Amendementen leiden net tot de bekende nietszeggendheid.’ Ook zijn idee om mensen zonder mandaat bij de opbouw van het congres te betrekken, verloopt niet altijd geweldig. ‘Dat is goedbedoeld, maar daardoor worden voorstellen gelanceerd die niet uitvoerbaar zijn’, zegt een getuige. 'Anderzijds moet je toegeven dat de twee jongste congressen onder Wouter Beke kopieën waren van elkaar: dezelfde mensen die dezelfde standpunten herkauwen.’

De CD&V-jongeren morren over een chaotische voorbereiding van het congres, waar geen amendementen zullen kunnen worden ingediend. Bij Coens luidt het net dat dat tot scherpere standpunten moet leiden.

Durf heeft Coens wel. De federale ministerkeuze blijft na een jaar overeind staan. En Joke Schauvliege passeren voor het Grondwettelijk Hof was ook geen evidente kwestie. Een partijtopper: ‘Hij maakt vaak de juiste analyse, maar communicatief komt het er niet uit.' Onder collega-partijvoorzitters wordt stilaan wat meewarig gedaan. ‘Sympathiek, maar ongevaarlijk’, is daar de teneur. Zijn strategisch vernuft wordt in vraag gesteld, maar ook zijn wervingskracht bij jongeren, wat vandaag wel essentieel is. Dat Conner Rousseau (Vooruit) twintig keer zoveel Instagram-volgers heeft als hij, is iets wat steekt bij Coens.

De John Crombez van CD&V?

Knack wierp onlangs de vraag op of CD&V stilaan met een Coens-probleem zit. Tegelijk beseffen alle CD&V’ers die dat vinden dat die vraag oneerlijk is. Het is niet onder Coens’ leiding dat de partij afgegleden is van een electorale reus naar een dwerg. Maar hij krijgt de zaak ook niet in beweging. Na bijna twee jaar voorzitterschap blijven de peilingen - -12,6 procent laatst in Het Laatste Nieuws - bedroevend.

‘Het congres zal een ommekeer moeten zijn’, valt bij veel CD&V’ers te horen. Maar het moet al heel erg fout lopen voor er een putsch op gang komt. De enige die zou kunnen overnemen, is Mahdi. Maar hij is net staatssecretaris geworden.

Donderdag kwam de algemene vergadering bijeen over de voorbereiding van het congres. Achteraf waren de reacties hoopvol. Coens is onthecht, luidt het in zijn omgeving. ‘Hij wordt liever buitengedragen dan het niet te hebben geprobeerd.' Misschien wordt zijn plaats in de geschiedenis van CD&V nog die van John Crombez bij de toenmalige sp.a: puinruimer voor een frissere opvolger.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud