CD&V-congres start in mineur voor Coens

CD&V-voorzitter Joachim Coens. ©siska vandecasteele

Het statutaire congres dat CD&V dit weekend organiseerde, startte met een sisser gestart voor voorzitter Joachim Coens. Zijn mission statement voor een meer moderne CD&V geraakte niet door de eerste stemming.

CD&V blies zaterdag digitaal verzamelen voor een congres dat de basis moest leggen voor een modernisering van de partij. Een aanpassing van de partijstatuten is een eerste stap naar een inhoudelijke opfrissing.

De statutentekst kwam tot stand na lang en veelvuldig overleg, en na een reeks provinciale congressen waarop mensen van zich konden laten horen. 
De nieuwe statutentekst moet van de partij 'de dynamische, frisse, authentieke, ambitieuze en open partij maken die de nieuwe CD&V wil zijn'. 

Maar het congres startte in mineur voor Coens. Zijn aanpassing van Artikel 1 van de statuten, het de facto mission statement van de partij, geraakte niet aan de nodige twee derde van de stemmen om het aan te passen. Een tegenvoorstel om het artikel te herschrijven vond dan wel weer steun.

Symbolisch

Coens wilde met een aanpassing van Artikel 1 een statement maken over de toekomst. De zinsnede ‘voor ons telt elke mens’ werd daarin vervangen door ‘CD&V gelooft in wat mensen kunnen’, een meer liberale visie op de maatschappij.

Puur inhoudelijk maakt het allemaal weinig uit, maar de stemming is wel een symbolische tegenvaller voor Coens, voor wie de opfrissingsoperatie ook een toetssteen voor zijn interne draagvlak is.

'Vernieuwing'

De belangrijkste amendementen werden zaterdagvoormiddag gestemd en goedgekeurd. 'De interne democratie werd vandaag omgezet in de praktijk', reageerde Coens na de stemming. 'Ook de leden geven duidelijk aan dat we de kant van de vernieuwing moeten kiezen.'

CD&V zal voortaan drie besluitvormingsorganen hebben: het partijcongres, de partijraad en het partijbestuur. Provincies en lokale besturen kunnen voortaan zelf op maat aanpassingen doen en ook de rol van de leden en het lokale niveau krijgt een grotere rol. 'Als we de partij van de nabijheid willen zijn, moeten we dat ook uitstralen in onze werking', zegt Coens.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud