Advertentie

CD&V rekent op vermogens voor financiering taxshift bis

CD&V pikt in op de eis van Marc Leemans (ACV) om de belastingen 'eerlijk' te verdelen en 'de gewone man' te ontzien. ©Photo News

Op Rerum Novarum brengt CD&V voor het eerst klaarheid over wie de door haar beloofde belastingverlaging voor de e-commerce en de bouw moet betalen: ‘De breedste schouders.’

CD&V-vicepremier Kris Peeters kondigde vorige week in De Tijd aan dat hij een ‘taxshift bis’ wil doorvoeren. Hij mikt op een lastenverlaging voor sectoren die met zware internationale concurrentie kampen, zoals de e-commerce, de bouw, de binnenscheepvaart en de transportsector. Waar het geld voor die loonkostendaling gevonden moest worden, liet hij in het midden.

Op Rerum Novarum, het feest van de christelijke arbeidersbeweging, verschaft CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer duidelijkheid. ‘De breedste schouders moeten die lastenverlaging financieren. We kunnen niet meer bij de gewone mensen aankloppen, die hebben al meer dan hun duit in het zakje gedaan.’

De breedste schouders moeten die lastenverlaging financiëren.
Stefaan vercamer
CD&V-Kamerlid

De christelijke arbeidersbeweging, waarvan Vercamer zelf een product is, ijvert al sinds het begin van de legislatuur voor wat ze een eerlijkere fiscaliteit noemt. In hun toespraken voor Rerum Novarum doen de kopstukken van Beweging.net, het voormalige ACW, dat opnieuw.

‘Zorg voor eerlijke belastingen, want het is niet normaal dat gewone mensen meer belasting betalen dan vermogenden en bedrijven’, stelde Marc Leemans van de christelijke vakbond ACV gisteren in zijn toespraak in het Limburgse Heusden-Zolder.

Arco-beleggers

CD&V probeert die roep om meer fiscale rechtvaardigheid al sinds het begin van de legislatuur te beantwoorden. Tijdens de regeringsonderhandelingen durfden de christendemocraten daar niet voor door te duwen omdat ze vreesden dat ze anders geen regeling uit de brand zouden kunnen redden voor Arco-beleggers, leden van de christelijke zuil die geld verloren doordat Arco samen met Dexia instortte.

De woede vanuit de beweging over het ontbreken van een vermogenstrofee was evenwel zo groot dat CD&V daar sinds het aantreden van de regering-Michel naar op zoek ging. Die zoektocht kwam op een hoogtepunt tijdens de begrotingsopmaak van oktober, toen Peeters een regeringscrisis uitlokte met zijn voorstel voor een meerwaardebelasting op aandelen. Hij wilde alleen instemmen met de hervorming van de vennootschapsbelasting als er in ruil zo’n taks op de winst uit aandelen kwam.

Van de hervorming van de vennootschapsbelasting en de invoering van een meerwaardebelasting is voorlopig niets in huis gekomen. De federale meerderheidspartijen N-VA en Open VLD hebben de voorbije weken meermaals te kennen gegeven dat zo’n meerwaardebelasting er met hen niet komt.

Bedrijven liever naar Nederland

CD&V heeft daaruit haar conclusies getrokken en probeert haar coalitiepartners op een andere manier - een tweede taxshift - van een vermogensprijs te overtuigen. Die komt er dan in ruil voor gerichte loonkostenverlagingen. Zeker de sectoren als de e-commerce hebben volgens Peeters nood aan zo’n maatregel omdat bedrijven ons land links laten liggen en het zo banen misloopt. Bedrijven vestigen zich liever in Nederland, waar de loonkosten lager liggen en de arbeidsregels soepeler zijn.

'Elke Belg 500 euro per maand belastingvrij laten verdienen? Dat is je reinste blauwekul.'
Marc Leemans
Voorzitter ACV

Het valt nog maar te bezien of de andere meerderheidspartijen dat zien zitten. Zeker Open VLD staat afkerig tegenover elke belastingverhoging op vermogens. Voorzitster Gwendolyn Rutten wil vooral lagere belastingen en een soepeler arbeidsrecht om zo bijvoorbeeld e-commercebedrijven naar ons land te lokken.

Dat stuit evenwel op zware tegenstand bij het christelijke middenveld, waarvoor Rutten dan ook kop van Jut is. Haar voorstel om elke Belg toe te laten 500 euro per maand belastingvrij bij te verdienen, botst op een muur van onbegrip. ‘Je reinste flauwekul’, stelde Leemans gisteravond nog eens.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud