Controles in ziekenhuizen op werkuren stagiair-artsen

©AFP

In verschillende ziekenhuizen zijn arbeidsauditoraten onverwacht binnengevallen om de werkuren van artsen in opleiding te controleren. De voorbije maanden klaagden stagiair-artsen de slechte werkomstandigheden aan.

Vrijdagmiddag kregen meerdere ziekenhuizen in de arrondissementen Brussel, Waals-Brabant, Halle-Vilvoorde en Luik onverwacht bezoek van arbeidsauditoraten, het parket van de arbeidsrechtbanken. Die wilden controleren of de ziekenhuizen de wet over de arbeidsduur van onder meer artsen en stagiair-artsen correct toepasten. Een gelijkaardige controle vorig jaar bracht toen heel wat onregelmatigheden aan het licht.

De ziekenhuizen die vandaag gecontroleerd zijn, werden niet uitgekozen omdat we bepaalde informatie over hen zouden hebben.
Arbeidsauditoraten

'De ziekenhuizen die vandaag gecontroleerd zijn, werden niet uitgekozen omdat we bepaalde informatie over hen zouden hebben', melden de arbeidsauditoraten. Ook andere ziekenhuizen kunnen nog gecontroleerd worden. Daarna zullen de arbeidsauditoraten de gegevens analyseren.

Historisch akkoord

Eind april voerden specialisten-artsen in opleiding actie om hun slechte arbeidsomstandigheden, zoals het hoge aantal werkuren, aan te kaarten. Dat had effect, want op 19 mei bereikte de Nationale Paritaire Commissie Geneesheren-Ziekenhuizen (NPCGZ) - voor het eerst sinds 1983 - een historisch akkoord over de arbeidsomstandigheden van artsen-specialisten in opleiding.

Met dat nieuwe akkoord hebben de artsen in opleiding onder meer recht op een basisloon voor een 48 urenweek en een vaste vergoeding voor hun wachtdiensten. Ook krijgen ze een vast aantal vakantiedagen, palliatief verlof, geboorteverlof en moederschapsbescherming. Het akkoord gaat in op 1 augustus.

Maar dat akkoord werd enkel door de Vlaamse vereniging voor artsen-specialisten in opleiding (VASO) goedgekeurd. Hun Franstalige tegenhanger, CIMACS, vond dat ze onvoldoende werd gehoord. De Franstalige artsen organiseerden de dag na het akkoord stakingen in Brussel.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud