Advertentie
Advertentie

'Coronacrisis kost Belgische economie dit jaar 45 miljard euro'

Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank. ©Photo News

De Nationale Bank en het Federaal Planbureau verwachten dat de Belgische economie in 2020 met liefst 8 procent krimpt.

'De coronacrisis is een brutale en plotse schok voor de Belgische economie', zei Philippe Donnay, hoofd van het Planbureau, bij de voorstelling van een studie over de economische gevolgen van de crisis. 'Zowat 1,2 miljoen werknemers zijn tijdelijk werkloos en meer dan 300.000 zelfstandigen hebben hun activiteit moeten stopzetten. Dat is 40 procent van de beroepsbevolking in de privésector.'

Dit is een abrupte en plotse schokvoor de Belgische economie.
Philippe Donnay
Hoofd van het Federaal Planbureau

De Nationale Bank en het Planbureau zien de economische activiteit dit jaar met 8 procent dalen. Dat is vier keer meer dan de krimp in 2009, het jaar na de bankencrisis. Het valt op dat de Nationale Bank en het Planbureau veel somberder zijn dan de meeste grootbanken, die een krimp tussen 3,5 en 5 procent voorspellen.

Zeven weken quarantaine

De vooruitzichten van beide overheidsinstellingen gaan ervan uit dat de quarantainemaatregel zeven weken van kracht blijft en dat de economische activiteit vanaf begin mei geleidelijk herstelt over een periode van negen maanden. 'Dat is een puur technische hypothese en geen prefiguratie van beslissingen die de regering nog moet nemen', beklemtoonde Pierre Wunsch, de gouverneur van de Nationale Bank.

Onder die hypothese daalt de economische activiteit in het tweede kwartaal met 15 procent na een krimp van 4 procent in het eerste kwartaal. Vanaf het derde kwartaal volgt een heropleving. In dat scenario veroorzaakt de coronacrisis in 2020 een verlies van de economische activiteit van 45 miljard euro.

Economische schade

In 2021 herstelt de Belgische economie met een groei van 8,6 procent. Maar de gecumuleerde schade voor de economie loopt tegen eind volgend jaar op tot 60 miljard euro, omdat het niveau van de economische activiteit dan nog altijd 2 procent lager blijft dan in een scenario zonder coronacrisis.

 

Er is een risico dat de crisis leidt tot meer faillissementen en structureel jobverlies.
Pierre Wunsch
Gouverneur Nationale Bank

De oefening van de Nationale Bank veronderstelt dat de zware recessie niet leidt tot talrijke extra faillissementen en blijvende schade aan het productiepotentieel van de Belgische economie. Wunsch geeft toe dat dat een relatief optimistische hypothese is. 'Er is een risico dat de crisis zich vertaalt in bijkomende faillissementen en structureel jobverlies.'

Begrotingstekort

De coronacrisis kost de overheid 5,3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) en doet het begrotingstekort in 2020 verviervoudigen tot 7,5 procent van het bbp. Daardoor stijgt de overheidsschuld naar 115 procent van het bbp, tegenover 99 procent vorig jaar.

De koopkracht van de gezinnen daalt dit jaar slechts met 1,5 procent dankzij de regeringsmaatregelen, zoals de tijdelijke werkloosheid. De consumptie zakt echter met 5,7 procent, omdat veel winkels verplicht gesloten zijn. Wunsch: 'De gezinnen zijn daardoor verplicht meer te sparen.' Volgend jaar zal de consumptie een inhaalbeweging maken en sneller groeien dan de koopkracht.

Bedrijfswinsten

De crisis heeft een veel grotere impact op het inkomen van de bedrijven. Het bruto-exploitatieoverschot, een maatstaf van de brutowinst, daalt met liefst 40 procent. 'Een daling van de winst met 40 procent of 40 miljard is relatief beperkt in vergelijking met het eigen vermogen van 1.000 miljard euro', signaleert Wunsch. 'Maar dat eigen vermogen is zeer ongelijk verdeeld.'

Volgens de Nationale Bank en het Planbureau is de liquiditeit van de ondernemingen  - de capaciteit om op korte termijn facturen te kunnen betalen - min of meer onder controle. Maar de instellingen waarschuwen dat solvabiliteitsproblemen zullen ontstaan, omdat de verliezen het eigen vermogen aantasten.

Daarom moet de topprioriteit een ondersteuning zijn van de solvabiliteit om het economisch weefsel en de werkgelegenheid te beschermen. 'Dat gebeurt best met algemene maatregelen, zoals premies van de gewesten, fiscale maatregelen en initiatieven van overheidsinstellingen zoals de Vlaamse investeringsmaatschappij PMV', zegt Wunsch. 'Misschien zullen specifieke maatregelen voor de meest getroffen sectoren nodig zijn.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud