Advertentie

Coronafactuur voor overheid stijgt boven 20 miljard

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker. ©BELGA

De maatregelen om de coronacrisis te beteugelen kosten al meer dan 20 miljard euro. Dat blijkt uit cijfers van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker. Stilaan wordt ook duidelijk dat de tweede lockdown de Belgische economie minder fel raakt dan de eerste.

Het indijken van de coronacrisis kost de overheid al meer dan 20 miljard euro. Dat blijkt uit de begrotingsdocumenten die bevoegd staatssecretaris Eva De Bleeker (Open VLD) heeft ingediend in het federaal parlement. De economische steunmaatregelen die bij het ingaan van de tweede lockdown werden aangekondigd, zijn daar nog niet bijgeteld.

Voor dit jaar hebben de overheden al voor 17,5 miljard euro - 3,9 procent van het bruto binnenlands product (bbp) - uitgaven gedaan of ingepland in de strijd tegen het virus. Een kleine 5 miljard euro komt van de deelstaatregeringen, die vooral financiële steun aan gaven aan getroffen bedrijven. 12,7 miljard euro aan maatregelen is voor rekening van de federale overheid.

De kostprijs van de uitgebreide tijdelijke werkloosheid, die onlangs verlengd werd, staat op 3,7 miljard. Het overbruggingsrecht voor zelfstandigen kostte tot nu 2,7 miljard, de btw-verlaging voor de horeca 347,5 miljoen, de lagere bedrijfsvoorheffing voor getroffen sectoren 460 miljoen en de carry-backregeling die bedrijven extra ademruimte moet geven 527 miljoen euro.

Daarnaast werd al 3,6 miljard uitgegeven via de zogenaamde coronaprovisie. Daaruit komen behalve de middelen voor de medische strijd - voor testen, triagecentra, mondmaskers, beschermkledij en extra uitgaven in de ziekenhuizen - ook het geld voor de coronarailpass, de steun aan Brussels Airlines, de eindejaarspremie voor de horeca en de nieuwe eenmalige premie voor het personeel in de federale zorgsector.

De teller voor 2021 staat op 3,05 miljard. De federale regering begint wel erg breed te gaan in het catalogeren van maatregelen als coronasteun. 350 miljoen wordt ingeschreven voor een sociaal akkoord over betere lonen en werkomstandigheden in de zorgsector, 191 miljoen voor de tijdelijke btw- verlaging op sloop en heropbouw en 313 miljoen voor de tijdelijk verhoogde investeringsaftrek voor bedrijven.

Belgische bedrijven verwachten nog geen economisch herstel in 2021. De omzet zou 12 procent onder het normale peil blijven.

De coronaprovisie voor 2021 bedraagt inmiddels 900 miljoen. De steunmaatregelen die op 16 oktober bij de sluiting van de horeca werden aangekondigd, zijn al opgenomen in de cijfers, de recentere aankondigingen niet.

Het wordt stilaan duidelijk dat de tweede lockdown de Belgische economie minder fel raakt dan de eerste. Uit de 15de corona-enquête van de Nationale Bank blijkt dat de bedrijven hun omzet in november gemiddeld 17 procent lager zien uitkomen dan een jaar geleden. Die klap is de helft zachter dan in maart en april, toen gemiddelde omzetdalingen van meer dan 30 procent werden genoteerd.

De horeca, de detailhandel en de vastgoedsector worden zwaar geraakt, maar op de industrie, de bouw, de logistiek, het vervoer en de financiële sector heeft de nieuwe lockdown geen bijkomende impact. In de private sector is 11 procent van de werknemers tijdelijk werkloos, terwijl dat in april bijna een op de drie was.

De bedrijven in ons land verwachten volgend jaar nog geen herstel. 60.000 jobs zouden verdwijnen en de omzet zou 12 procent onder het normale niveau blijven, leert de maandelijkse enquête van de Nationale Bank.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud