Coronaklap treft bedrijven harder dan werknemers

©BELGAIMAGE

De coronacrisis heeft het afgelopen jaar de bedrijven, handelaars en zelfstandigen een pak zwaarder getroffen dan de werknemers, blijkt uit cijfers die de Nationale Bank zopas heeft gepubliceerd.

Het inkomen van alle werknemers samen daalde met 2,1 procent. De bedrijfswinsten en de inkomens van handelaars en zelfstandigen gingen er met 6,8 procent op achteruit.

De economische koek, die verdeeld wordt tussen bedrijven en werknemers, werd in 2020 zowat 5,6 procent kleiner. Maar het aandeel van de werknemers in die kleinere koek werd groter ten koste van de inkomens uit kapitaal.

Loononderhandelingen

De cijfers kunnen werkgevers munitie geven in de loononderhandelingen die ze met de vakbonden aan het voeren zijn. De werkgevers kunnen argumenteren dat bedrijven meer lijden onder de crisis.

Volgens de loonwet, die de internationale concurrentiepositie van de Belgische bedrijven bewaakt, is er dit en volgend jaar maar ruimte voor 0,4 procent loonsverhoging boven op de index. Voor de vakbonden is dat te weinig. Ze wijzen erop dat de werknemers tijdens de coronacrisis bovendien bijzondere inspanningen hebben geleverd. De werkgevers van hun kant argumenteren dat de moeilijke financiële toestand van veel bedrijven en de onzekere economische situatie geen ruimte bieden voor significante loonsverhogingen.

Het overleg sprong vorige week af. Federaal minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) moet het dossier proberen te ontmijnen. Bart Van Craeynest, de hoofdeconoom van de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka, predikt voorzichtigheid en waarschuwt voor forse loonsverhogingen: ‘Het is in België al vaker gebeurd dat we na crisisperiodes een loonhandicap opbouwen tegenover het buitenland.’

Loonaandeel

Omdat de werknemers door de coronaklap minder zwaar getroffen werden dan de bedrijven en de zelfstandigen, is het loonaandeel in het nationaal inkomen in 2020 gestegen van 54,7 procent naar 56 procent. Dat loonaandeel geeft weer welk deel van de gecreëerde welvaart naar de loontrekkenden vloeit, belastingen op loon incluis.

Het loonaandeel staat op het hoogste peil in ruim vijf jaar. Het is bovendien de eerste significante stijging van het loonaandeel sinds 2012. Toen bedroeg het 57,5 procent. Maar sindsdien kalfde het gestaag af.

Die dalende trend is al veel langer bezig, ook in andere westerse landen. De inkomens uit kapitaal zijn de voorbije jaren over het algemeen sneller gestegen dan de inkomens uit arbeid. Daardoor verkleint het loonaandeel in het nationaal inkomen. Dat leidt tot de klacht dat werknemers onvoldoende delen in de vruchten van de economische vooruitgang.

In crisisjaren wipt het loonaandeel gewoonlijk even op, omdat de winsten van bedrijven dan onder druk komen te staan. In 2009, toen de Belgische economie als gevolg van de bankencrisis in een recessie belandde, steeg het loonaandeel tot 57,9 procent, tegenover 55,1 procent in 2007, voor de crisis. Maar het boog de fundamentele trend niet om.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud