Cultuursector: 'Laat publiek toe op basis van zaalgrootte'

Een luchtfoto van het Antwerps Sportpaleis. De eventsector pleit voor een dynamische inzet van publieksaantallen. Hoe groter de zaal of locatie, hoe meer volk binnen mag. ©BELGA

De Vlaamse cultuursector, verenigd in de 'crisiscel cultuur', eist een onmiddellijke versoepeling van de coronamaatregelen. Dat is veilig en broodnodig om de sector overeind te houden, luidt het. In Antwerpen is het verbod op publieksevenementen alvast opgeheven.

Van de Veiligheidsraad mogen cultuurevenementen indoor 100 en outdoor 200 bezoekers ontvangen. Dat is volgens de cultuur- en eventsector financieel niet rendabel. Verschillende gemeenten hebben daarbovenop alle evenementen verboden. Volgens de crisiscel cultuur, een strijdcoalitie van negen koepelorganisaties uit de brede cultuur- en evenementenwereld waaronder het Live Sector Overleg, het Overleg Kunstenorganisaties en de Artiestencoalitie, gaat het in totaal om 91 gemeenten.

De sector is boos omdat het draaiboek dat ze voor de zomervakantie heeft opgesteld om voorstellingen weer veilig te laten plaatsvinden positief werd ontvangen, maar vervolgens zonder overleg van tafel werd geveegd. ‘Ondanks al het harde werk en de garanties dat onze voorstellingen coronaproof kunnen verlopen, besliste de Veiligheidsraad om zonder overleg de sectorgids naast zich neer te leggen, de bezoekersaantallen te halveren en de voltallige sector een maximumaantal bezoekers op te leggen’, hekelt de crisiscel in een persbericht.

Ondanks al het harde werk en de garanties dat onze voorstellingen coronaproof kunnen verlopen, besliste de Veiligheidsraad om zonder overleg de sectorgids naast zich neer te leggen.
Crisiscel Cultuur

Dynamische publieksaantallen

De kunstensector vraagt nu om voor een 'logisch' aantal mensen te mogen spelen: een bezettingspercentage dat rekening houdt met de grootte van de zaal, de afstandsregels en het protocol in de sectorgids. Volgens de crisiscel gaat de GEES, de deskundigengroep die de Veiligheidsraad adviseert over versoepelingen, akkoord met zo'n dynamische inzet van publieksaantallen.

De sector vraagt onmiddellijk overleg met alle betrokken politici. Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) laat weten het gesprek volgende dinsdag aan te gaan. ‘We zijn ervan overtuigd dat dankzij de protocollen veel mogelijk is in veilige omstandigheden’, valt te horen bij zijn kabinet. ‘We hebben de gouverneurs en burgemeesters vorige week al opgeroepen evenementen niet onbezonnen te schrappen.’

Zomer van Antwerpen

In Antwerpen krijgt de cultuurwereld opnieuw een beetje perspectief. Het verbod op publieksevenementen is niet langer van toepassing. Dat heeft gouverneur Cathy Berx beslist, samen met het opheffen van de avondklok voor de horeca.

Door deze beslissing kan de Zomer van Antwerpen, nauwelijks twee weken nadat de stekker eruit moest, zijn activiteiten toch hernemen. Volgens organisator Patrick De Groote gebeurt dat wellicht ten vroegste in september. Met tientallen voorstellingen en evenementen op verschillende locaties is het stadsfestival, zo zegt De Groote, 'te groot, te divers en te complex om nu te schakelen. We waren nog volop in de weer met de praktische en financiële afhandeling van de stopzetting. Er zijn medewerkers in tijdelijke werkloosheid geplaatst, voorstellingen afgeblazen en locaties afgebroken. (zucht) Het stemt me heel erg droevig, voor onze medewerkers, de artiesten en ons publiek.'

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud