Advertentie

De Croo roept sociale partners bij zich voor ultieme poging in loonoverleg

©Photo News

Premier Alexander De Croo (Open VLD) en minister van Werk Pierre-Yves Dermagne (PS) gaan nog eens proberen het gekapseisde loonoverleg vlot te trekken. Vanavond zitten ze samen met de vakbonden en de werkgeversorganisaties om een oplossing te zoeken.

De regering-De Croo blijft hopen dat de vakbonden en de werkgeversorganisaties er op één of andere manier in zullen slagen om een loonakkoord af te sluiten. De vakbonden bliezen dinsdag het overleg op, maar De Croo en Dermagne gaan toch nog eens een poging ondernemen om hen aan tafel te brengen. Vanavond om 17h30 staat er overleg gepland met zowel de vakbonden als de werkgeversorganisaties.

'Ik blijf ervan overtuigd dat een evenwichtig sociaal akkoord de beste oplossing blijft', verklaarde De Croo donderdag in de Kamer. 'Van sociale partners verwachten we dat ze op een moeilijk moment boven zichzelf kunnen uitstijgen en oplossingen kunnen vinden. Er wint niemand als er geen akkoord is. Ofwel gaan de sociale partners samen ten onder, ofwel vinden ze samen een oplossing.'

Dermagne onderschreef de boodschap van De Croo, maar voegde er wel aan toe dat als het overleg niet recht te trekken blijkt, de regering een oplossing zou uitwerken. Hij bracht in herinnering dat er een het loonakkoord nog een hoop dossiers gekoppeld zijn, zoals hogere minimumlonen en de regeling voor de eindeloopbaan, zoals de landingsbanen en het brugpensioen. Door al die dossiers nadrukkelijk op tafel te leggen, moet het gemakkelijker worden een compromis te vinden.

Brandje in regering

Door de bal terug in het kamp van de sociale partners te leggen, hoopt De Croo het brandje binnen de meerderheid te blussen dat ontstond na het mislukken van het loonoverleg tussen de vakbonden en de werkgeversorganisaties. Open VLD-voorzitter Egbert Lachaert had verklaard dat, bij gebrek aan een akkoord tussen de sociale partners, de regering de loonmarge op 0,4 procent zou prikken. Volgens de liberaal was daarover een akkoord binnen het kernkabinet.

Het was een referentie naar de brief waarin De Croo en Dermagne de sociale partners een kader voor een loonakkoord aanreikten. Daarin was opgenomen dat de lonen met maximaal 0,4 procent bovenop de verwachte 2,8 procent aan indexeringen kunnen stijgen, wat de maximale collectieve loonsverhoging is die de wet van 1996 toelaat. In sectoren die het doorheen de crisis goed hebben gedaan, zou er wel ruimte komen om een eenmalige extra te geven.

Dividenden

De voorwaarde voor zo'n coronapremie was dat de vakbonden en de werkgeversorganisaties daar een akkoord over konden sluiten, wat niet is gelukt. Lachaert concludeerde daarom dat er geen coronapremie zou komen, maar dat viel - zeker in de aanloop naar hun feestdag 1 mei - slecht bij de socialisten.

Vooruit-voorzitter Conner Rousseau ging in de tegenaanval door te stellen dat als er geen hogere lonen mogen komen, bedrijven ook geen dividenden zouden mogen uitbetalen. Rousseau haalde een nooit toegepast artikel van de wet van 1996 in herinnering dat zo'n matiging voor de dividenden toelaat. Het was een voorbeeld van politiek driebanden: de socialisten willen niet zozeer de dividenden aan banden leggen, maar ze gebruiken het argument als breekijzer om de liberalen tot toegevingen te dwingen.

Open VLD en de MR houden vast aan de maximale loonstijging van 0,4 procent omdat ze de wet van 1996, die door de regering-Michel werd verstrengd, niet willen uithollen. Liberale en socialisten, gesteund door de groenen, kwamen zo wel lijnrecht tegenover elkaar te staan. Om een escalatie te vermijden, besloot De Croo om de sociale partners nog maar eens mee in bad te trekken.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud