netto

De taxshift in vijf punten

De tax shift in vijf punten. ©BELGA

De regering-Michel bereikte donderdagochtend een akkoord over de begroting van dit en volgend jaar en de taxshift. Wat zit er allemaal in het akkoord? Een overzicht.

Sneller dan verwacht kon premier Charles Michel donderdagochtend in alle vroegte het verlossende woord ‘Agreement’ tweeten. De federale regering is het eens over een aanvullende verschuiving van de lasten op arbeid naar consumptie, vermogen en vervuiling. De verschuiving moet ons land afhelpen van de weinig benijdenswaardige titel van 'land met de duurste werknemers'. Tegen 2018 moet de taxshift 3,7 miljard euro bedragen. Samen met de eerdere taxshift die in het regeerakkoord was opgenomen, bedraagt de hele verschuiving tegen 2018 7,2 miljard euro. 

1. Lastenverlagingen voor werkgevers

Van de 3,7 miljard euro die tegen 2018 wordt vrijgemaakt, vloeit 2 miljard euro naar het verbeteren van de concurrentiepositie van onze bedrijven. De bijdrage die werkgevers moeten leveren aan de RSZ zal dalen van 33 naar 25 procent. Tegelijk vloeit 430 miljoen euro extra naar de economische ontwikkeling van kmo’s. De regering doet ook een inspanning op het vlak van ploegenarbeid en hoogwaardige technologische industrieën, zoals de automobielindustrie.

2. Verhogen van de koopkracht

De taxshift komt niet alleen ten gunste van de bedrijven, ook de werknemers zullen ervan profiteren, maakt de regering-Michel zich sterk. Wie werkt, zou tegen het einde van de legislatuur gemiddeld 100 euro per maand moeten overhouden. De focus ligt vooral op de lage en middeninkomens. Al vanaf 2016 zouden de eerste effecten zichtbaar zijn.

Het is nog onduidelijk hoe die koopkrachtmaatregelen precies in hun werk zullen gaan. De federale regering wil onder meer morrelen aan de schijven van de personenbelasting, maar dat heeft ook een impact op de ontvangsten van de deelstaten. Over dat luik is nog overleg met de regio's nodig.  

3. Financiering door mix van belastingen op consumptie…

Voor de financiering van de taxshift lonkt de regering-Michel eerst en vooral naar een reeks van lasten op consumptie, vermogen en vervuiling, à rato van 1,6 miljard euro. De federale overheid trekt bijvoorbeeld de btw op elektriciteit, die tijdens de vorige regeerperiode nog verlaagd werd van 21 naar 6 procent, weer op naar het oorspronkelijke niveau. Die maatregel zal vermoedelijk 700 miljoen tot een miljard opleveren. Begin deze week was er nog commotie over de btw-verlaging, die volgens het kabinet van Financiën een gat sloeg in de btw-ontvangsten van ongeveer 0,5 miljard. Bij de btw-verlaging zou ook veel ‘oneigenlijk gebruik’ zijn: de btw-verlaging was enkel gereserveerd voor particulieren, maar ook professionelen zouden zich erop beroepen. Aan andere btw-gunstregimes, zoals voor de horeca, raakt de regering niet. 

Ook de accijnzen op alcohol, tabak en diesel gaan omhoog, wat 900 miljoen moet opleveren. De federale regering wil ook een 'gezondheidstaks' invoeren, die zich vooral richt op het belasten van alcoholdrankjes, zoals breezers.  

4. …belastingen op vermogen…

De vermogens worden in zekere zin geviseerd. De kaaimantaks, die inkomsten belast die verborgen zijn voor de fiscus via trusts, vennootschappen of andere structuren, wordt met 260 miljoen euro uitgebreid.

De roerende voorheffing, die een voorschot neemt op de inkomstenbelasting op roerende goederen, gaat andermaal omhoog van 25 naar 27 procent. De regering-Di Rupo had die in twee stappen verhoogd. Bij haar aantreden bedroeg die 15 procent, maar al snel ging ze naar 21 procent. De 4 procent rijkentaks die er bovenop kwam in 2012 legde de roerende voorheffing tot nu toe op 25 procent. De nieuwe verhoging moet 350 miljoen opleveren.

De meest zichtbare belasting op vermogen is evenwel de ‘speculatietaks’. Aandelen die verkocht worden binnen de zes maanden zullen voortaan belast worden. Die taks komt naast de beurstaks en de roerende voorheffing. Het lijkt vooral om een symbolische maatregel te gaan, want de regering rekent ‘maar’ op 28 miljoen euro voor die taks. Ook minwaarden zullen in rekening worden gebracht.  

5. … en besparingen

Naast de belastingen zijn er ook een reeks besparingen. Bij de overheid wordt iets meer dan een half miljard weggeknipt. Het gaat om de efficiëntieoefening waar minister van Ambtenarenzaken Steven Vandeput (N-VA) enkele weken geleden al over sprak. Centraal aankopen, informatiseren en diensten centraliseren zijn de kernwoorden van die oefening, klinkt het. Ook de mutualiteiten moeten voor het eerst een duit van 100 miljoen euro in het zakje doen. De vergoeding die ze krijgen om de ziekteverzekering uit te betalen, gaat met dat bedrag naar beneden. 

Lees verder

Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud