De Wever: 'Klimaatakkoord heronderhandelen'

©BELGA

Na een week bakkeleien over het zogezegde akkoord over de klimaatinspanningen zijn we terug naar af. 'We gaan heronderhandelen', bevestigt N-VA-voorzitter Bart De Wever in De Zevende Dag (Eén).

De regeringen in ons land gaan opnieuw rond de tafel zitten. Bart De Wever zegt dat voor zijn partij vanaf dag één duidelijk was dat de cijfers in het Klimaatakkoord van vorig weekend niet klopten. 'We gaan heronderhandelen, voor mij is het incident gesloten', bevestigt N-VA-voorzitter Bart De Wever in De Zevende Dag (Eén).

De Wever zegt nog dat zijn partij Vlaamse minister van Milieu Joke Schauvliege (CD&V) niet is afgevallen. Maar vanaf de eerste dag was volgens hem duidelijk dat enerzijds de cijfers in het akkoord niet klopten en dat het akkoord anderzijds nefast zou zijn omdat het de Vlaamse energieconsument zou opzadelen met een extra factuur van 130 miljoen euro. De Wever stelde dat anderen dat nu ook hebben ingezien. 

Na zes jaar onderhandelen over de verdeling van de klimaatinspanningen in België was het de vier betrokken regeringen afgelopen weekend eindelijk gelukt om een akkoord te bereiken. Maar de klimaatministers kraaiden te vroeg victorie, bleek maandag al. De N-VA tekende in de Vlaamse en in de federale regering verzet aan tegen het akkoord omdat de federale inspanning volgens de partij onrealistisch was ingeschat. Dat zou, via het federale niveau, een nieuwe transfer van Vlaanderen naar Wallonië tot gevolg hebben. Schauvliege lag bovendien onder vuur van haar coalitiepartner omdat ze te veel zou hebben toegegeven tijdens de onderhandelingen.

De discussie is ondertussen politiek ontmijnd. Premier Charles Michel (MR) erkende dat er een technisch probleem was opgedoken in de berekening van de federale inspanning. De federale regering wil het akkoord dus heronderhandelen. Zo ontmijnde Michel ook de discussie op Vlaams niveau, want daardoor moest de Vlaamse regering niet langer beslissen of ze nu officieel groen licht geeft aan het akkoord. De Vlaamse ministerraad besliste dat Schauvliege opnieuw moet gaan onderhandelen. De precieze inhoud van haar mandaat wordt volgende week vastgelegd.

‘Wij hebben er akte van genomen dat de federale regering nieuwe onderhandelingen wil’, zei minister-president Geert Bourgeois (N-VA) na de ministerraad. ‘De Vlaamse regering wil constructief meewerken en bevestigt het mandaat van Schauvliege.’ Schauvliege zegt dat mandaat ‘met enthousiasme op te nemen’ en ontkent dat sprake is van een tweede zit.

Die beslissing ging niet zonder slag of stoot. De ministerraad was volgens een aanwezige een soort ‘therapeutische sessie’. CD&V verweet de N-VA de openlijke kritiek op Schauvliege, kritiek die uiteindelijk nergens voor nodig bleek te zijn. De N-VA verweet de christendemocraten dan weer de inhoud van het klimaatakkoord te hebben gelekt.

Het is nu de vraag hoe het verder moet. Sommigen zijn optimistisch over een nieuwe politieke deal, want niemand wil de zwartepiet toegespeeld krijgen voor een definitieve mislukking. De druk op de onderhandelaars is hoog. Toch is het onzeker of de regio’s bereid zijn een grotere inspanning te doen, nu blijkt dat de in het eerste akkoord beloofde federale inspanning voor hernieuwbare energie onrealistisch is. Brussel en Wallonië keurden eerder deze week het onderhandelde akkoord wel al goed. De Brusselse minister Céline Fremault (cdH), die de onderhandelingen voorzit, ‘betreurde’ de beslissing ‘die vooral door de communautaire agenda van de N-VA is ingegeven’. Ze wees er ook op dat niemand met een evenwichtig alternatief komt.

Sommigen suggereren dat federaal minister Marie-Christine Marghem (MR) haar eigen ‘onderhandelingsblunder’ maar moet rechtzetten. Als het federale aandeel voor hernieuwbare energie niet realistisch blijkt, moet ze aanvaarden dat de federale regering ook minder van de lusten krijgt: minder inkomsten uit de veiling van uitstootrechten.

Als de regeringen van ons land er niet in slagen een akkoord te sluiten over de verdeling van de klimaatinspanningen, is dat een serieuze blaam voor de geloofwaardigheid van België. De onderhandelingen gaan immers nog over de inspanningen voor de periode van 2013 tot 2020. In Parijs moet binnenkort een nieuw wereldwijd klimaatakkoord afgesproken worden voor de periode tot 2030. België moest enkele maanden geleden tijdens klimaatoverleg in Bonn al uitleggen waarom het overleg in ons land zo moeilijk verloopt.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud