Advertentie
netto

Diplomaten die huur niet betalen gaan vrijuit

Het is een Amerikaanse diplomate bij de NAVO in Brussel die de zaak tot voor het Hof van Cassatie bracht. ©REUTERS

De meer dan 5.000 diplomaten in ons land kan je niet voor de rechter dagen als ze hun huurgeld niet betalen. Zo ver reikt hun ‘diplomatieke immuniteit’.

Dat blijkt uit een arrest van het Hof van Cassatie over een Amerikaanse diplomate bij de NAVO in Brussel.

Als u zaken doet met een diplomaat, staat u in de kou als het fout loopt. Daar kan een vastgoedbedrijf uit Oost-Vlaanderen over meespreken. Het bedrijf verhuurde een villa in Tervuren aan een vrouw die lid is van de permanente vertegenwoordiging van de Verenigde Staten bij de NAVO. Het hoofdkwartier van de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie ligt in Evere. De vrouw die de villa huurde, is al sinds 2002 attaché bij de NAVO en geniet in ons land ‘diplomatieke immuniteit’, zoals 55 jaar geleden werd vastgelegd in het Verdrag van Wenen.

Toen een conflict over huurgeld en -schade ontstond, besloot het Oost-Vlaamse immobedrijf dat aan te vechten voor de vrederechter, zoals het voor elke huurder zou doen. Maar de diplomate riep haar immuniteit in om geen verantwoording te moeten afleggen in de rechtszaal. Het vredegerecht van Leuven, dat de zaak moest behandelen, besloot in juli 2014 dat het om die reden niet over de diplomate kon oordelen.

Het immobedrijf ging tegen die beslissing in beroep. Maar de federale overheidsdienst Buitenlandse Zaken bevestigde op 16 januari vorig jaar dat de vrouw ingeschreven staat als diplomate en dus diplomatieke voorrechten en immuniteit geniet.

Rechten van de Mens

De Leuvense rechtbank van eerste aanleg gaf het immobedrijf op 9 oktober vorig jaar gelijk. De rechter vond dat de diplomate voor zo’n huurgeschil haar immuniteit niet kon inroepen. Het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens garandeert in artikel 6.1 de toegang tot de rechter. Iedereen die zijn burgerlijke rechten wil laten gelden, moet naar de rechter kunnen stappen.

De rechter in Leuven oordeelde dat het inroepen van de diplomatieke immuniteit tot praktisch gevolg zou hebben dat het immobedrijf ‘elke mogelijkheid wordt ontnomen om zich tot de rechter te wenden om een uitspraak te krijgen over zijn recht op betaling van achterstallige huur en huurschade’. Volgens de rechter in Leuven bracht die procedure ‘op geen enkele wijze’ de goede werking van de permanente vertegenwoordiging van de VS bij de NAVO in het gedrang.

De rechtbank veroordeelde de Amerikaanse diplomate tot het ophoesten van de 13.086,55 euro die ze nog aan het immobedrijf moest betalen, verhoogd met de gerechtelijke intresten en de kosten van de rechtszaak.

Vrijbrief

De diplomate trok tegen het vonnis naar het Hof van Cassatie, en met succes. Cassatie volgt de rechtbank niet als die de diplomatieke immuniteit aan de kant schuift op basis van het Europees Verdrag dat iedereen het recht geeft naar de rechter te stappen. Cassatie verwijst de zaak terug naar een andere rechtbank, de Nederlandstalige rechtbank in Brussel. Daarmee geeft ze een vrijbrief aan de duizenden diplomaten in ons land om - zolang ze hier als diplomaat werken - aan rechtszaken te ontsnappen.

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud