'Dit mag geen ralentiregering worden'

Voka-voorzitter Wouter De Geest. ©Photo News

'Zolang het regeerakkoord de belangen van de ondernemingen behartigt, is Vivaldi voor ons geen probleem', zegt Voka-voorzitter Wouter De Geest. 'Maar het mag niet bij een vage intentieverklaring blijven.'

'De ondernemers en de burgers zijn het beu', zegt Wouter De Geest. Volgens de voorzitter van de werkgeversfederatie Voka leeft in de samenleving een groot ongenoegen over hoe de coronacrisis is aangepakt. 'Maatregelen werden van de ene vergadering op de andere aangepast en er werd niet al te helder gecommuniceerd. Het was een stop-and-go van regels en versoepelingen.'

Op het openingsevenement van de Vlaamse werkgeversorganisatie stelt hij een transformatieplan voor dat onze economie uit de coronadip moet halen. 'Dat doe je in de eerste plaats door meer mensen aan het werk te krijgen. Daarnaast heeft de overheid belangrijke hefbomen om de productiviteit te stimuleren via onderwijs en digitalisering en moeten we stappen zetten naar een duurzame economie. En ja, we moeten twee kerncentrales openhouden, want met de sterke industriële basis in Vlaanderen kunnen we ons geen energietekorten veroorloven.'

Als je die hefbomen in een sterk lange termijnplan aanwendt, dan moet je volgens De Geest tegen 2030 aan groeipercentages van jaarlijks 2 procent geraken.

Afgelopen vrijdag pleitte ook preformateur Egbert Lachaert (Open VLD) ervoor om structurele hervormingen voor de komende tien jaar uit te werken. Vivaldi klinkt u dus als muziek in de oren?

Wouter De Geest: 'Ik was blij te horen dat Lachaert alvast dat deel van onze plannen heeft overgenomen. Voor ons is niet de kleur van de coalitie belangrijk, maar wel dat het geen ralentiregering wordt. Het belangrijkste is dat men niet alleen spreekt van een termijn van tien jaar, maar dat men ook komt met een concreet plan. Het mag niet bij een vage intentieverklaring blijven.'

Voka heeft altijd gehamerd op het belang van een Vlaamse meerderheid, maar met Vivaldi is die er niet. Is dat een probleem?

Zolang het regeerakkoord de belangen van de ondernemingen behartigt, is Vivaldi voor ons geen probleem.
Wouter De Geest
Voorzitter Voka

De Geest: 'Voka heeft altijd gepleit voor een stabiele regering met een goed inhoudelijk project. Natuurlijk zou het eenvoudiger zijn met meerderheden aan beide kanten van de taalgrens, maar dat lukt op dit moment niet. Zolang het regeerakkoord de belangen van de ondernemingen behartigt, is Vivaldi voor ons geen probleem. We zullen het mogelijke regeerakkoord streng beoordelen vanuit het perspectief van de Vlaamse ondernemingen.'

Waar ligt de rode lijn?

De Geest: 'We moeten wegblijven van foute recepten: een belasting op geld dat al belast is en die dus het nemen van risico en ondernemen ontmoedigt, zullen we niet steunen. Het terugschroeven van de hervorming van de vennootschapsbelasting vinden we absoluut een slecht idee. Een arbeidsduurvermindering met behoud van loon en zonder enige productiviteitsgroei steunen we niet. Dat het terugschroeven van de wettelijke pensioenleeftijd en het inkorten van loopbanen absoluut contraproductief is, is evident. Laat staan dat we systemen van ongedekte cheques die uitkeringen verhogen en daardoor leiden tot een hogere werkloosheidsval genegen zijn.'

In de grand deal tussen N-VA-voorzitter Bart De Wever en PS-voorzitter Paul Magnette was onder meer sprake van een vermogenswinstbelasting. Bent u blij dat dat plan gesneuveld is?

De Geest: 'Ik stel vast dat mensen praten over dingen die blijkbaar nooit officieel op papier zijn gezet. Er is heel veel speculaties daarover. In principe vinden wij dat geld dat belast is, geld dat dient om investeringen aan te moedigen, niet nog eens mag worden belast.'

Vlaanderen moeten zelf de instrumenten in handen krijgen om een werkzaamheidsgraad van 80 procent te behalen.
Wouter De Geest
Topman VOKA

De Wever en Magnette stelden dan wel weer een staatshervorming in het vooruitzicht. Wat vindt u daarvan?

De Geest: 'De crisis heeft het bewijs geleverd dat de federale machinekamer niet meer draait. Die machinekamer is niet alleen aan revisie toe, de machine moet gewoon uit elkaar genomen worden. Om dat mogelijk te maken, moet de hele grondwet voor herziening worden opengesteld. Niet om de solidariteit op te heffen, maar om de motor van de regio’s op toerental te brengen. Daarvoor is in de eerste plaats een overheveling van het arbeidsmarktbeleid nodig, zodat Vlaanderen zelf de instrumenten in handen krijgt om een werkzaamheidsgraad van 80 procent te behalen. Ik hoop dat dat zonder al te veel flou artistique ingeschreven wordt in het regeerakkoord. Ik kijk ook naar het buitenland en zie daar dat overheden die dichter bij de burger staan vaak betere oplossingen aanreiken.'

U noemt het buitenland, maar niet Vlaanderen. Omdat de Vlaamse regering maar weinig klaar kreeg?

De Geest: 'Vlaanderen heeft in haar regeerakkoord de juiste ambitie uitgesproken. De ambitie om een Europese topregio te worden is de enige juiste. Alleen heeft de Vlaamse regering te weinig stappen genomen om die ambitie te realiseren. Ik verwacht een doorstart van de regering en reken op een forse Septemberverklaring van minister-president Jan Jambon (N-VA).'

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud