analyse

Een CD&V-dam tegen de ‘zwarte Dender'

Walter De Donder, burgemeester van Affligem, vertolkt het gevoel van heel wat collega-burgemeesters in de regio dat ze niet gehoord worden 'in Brussel'. ©BELGA

CD&V-kandidaat-voorzitter Walter De Donder is naar voren geschoven door de rechteroever van de Dender, die electorale druk ziet komen vanop linkeroever, waar Vlaams Belang aanschurkt tegen absolute meerderheden, zoals in Ninove en Denderleeuw. Dat zegt Jan Callebaut, de politieke marketeer die net als De Donder in Affligem woont.

‘Er zijn wijken die volledig ontvolkt zijn van onze eigen mensen en ingenomen zijn door andere groepen.’ Die uitspraak van Walter De Donder, alias kabouter Plop, op een debatavond in het kader van de CD&V-voorzittersverkiezingen veroorzaakte heel wat commotie, niet het minst in de eigen CD&V-geledingen.

Het woordje ‘ontvolken’ doet denken aan de complottheorie die stelt dat de blanke bevolking sluipenderwijs vervangen wordt door migranten, en vooral populair is bij extreemrechts en identitaire bewegingen. De Donder was zelf niet gelukkig met die connotatie, al bleef hij erbij dat de kwestie niet mag worden ontkend. ‘Het probleem van migratie durven te erkennen en benoemen is een eerste stap’, tweette hij.

Zo zette De Donder het migratiethema meteen even centraal in de voorzittersverkiezingen bij CD&V. De olifant in de kamer, tweette politicoloog Dave Sinardet. Toch gelooft Jan Callebaut, die De Tijd-columnist Rik Van Cauwelaert verving op de debatavond, niet dat De Donder het migratievraagstuk naar voren wil schuiven in zijn kandidatuur.

CD&V staat sterk op de rechteroever van de Dender, maar ziet de electorale druk toenemen vanop de linkeroever, vanuit Ninove en Denderleeuw.
Jan Callebaut
Politiek marketeer

‘Je moet zijn uitspraak bekijken in de context van de Denderproblematiek’, zegt Callebaut. ‘CD&V staat sterk op de rechteroever van de Dender, maar ziet de electorale druk toenemen vanop de linkeroever, vanuit Ninove en Denderleeuw. De partij zit gesandwicht tussen Brussel en de rand enerzijds en Dendermonde en Ninove anderzijds. Vanuit die regio is De Donder naar voren geschoven, omdat de mensen er het gevoel hebben weinig gehoor te krijgen.’

Rik Van Cauwelaert omschreef het afgelopen weekend ook treffend in zijn column ‘Paleis der Natie’. ‘De Donder weet waarover hij spreekt. Op de zwarte oever aan de overkant van de Dender die langs zijn gemeente stroomt, ziet hij de gevolgen van dergelijk verzuim.’

Luisterprobleem

Callebaut kent De Donder goed, maar fluistert hem niets in, laat staan dat hij deel zou uitmaken van zijn campagneteam. Volgens de marketeer speelt bij de kandidatuur van De Donder op de achtergrond het spanningsveld mee dat CD&V nog altijd goed is voor 40 procent van de burgemeesters in Vlaanderen, terwijl ze in nationale verkiezingen nog maar 15 procent haalt.

‘Er is een luisterprobleem’, stelt Callebaut. Volgens hem moet de partij niet zoveel veranderen aan haar ethische standpunten, maar moet ze er beter over communiceren. ‘CD&V moet ophouden zich op te sluiten in G4’s of G7’s, en beter gaan luisteren en communiceren. En als je 40 procent van de burgemeesters hebt, heb je die rechtstreekse lijnen en moet je die openhouden.’

Als je 40 procent van de burgemeesters hebt, heb je die rechtstreekse lijnen en moet je die openhouden.
Jan Callebaut

Volgens de marketeer staan de zeven kandidaten in de voorzittersverkiezingen elk voor een deelprobleem waarmee CD&V kampt. Vincent Van Peteghem kaart de manke werking van de partij aan, Katrien Partyka staat voor de ondervertegenwoordiging van vrouwen, Joachim Coens slaat een brug naar de ondernemers en West-Vlaanderen, Sammy Mahdi spreekt de jongeren aan, Raf Terwingen neemt het op voor Limburg en de tussenkaders, Christophe Vermeulen hekelt de achterstand in de digitalisering en De Donder staat dus voor de Denderstreek en de druk van het Vlaams Belang. ‘Op die zeven dilemma’s moet een antwoord worden gezocht’, zegt Callebaut. ‘CD&V is de optelsom van al die deelaspecten.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud