Een op vijf medewerkers te kort bij 101- en 112-noodcentrales

©BELGA

De 101- en 112-noodcentrales zitten 135 medewerkers of 20 procent onder hun personeelskader. Minister van Binnenlandse Zaken De Crem (CD&V) zegt dat het moeilijk is mensen te vinden voor de job.

Wie dringend hulp nodig heeft van de brandweer, een medisch team of de politie kan in heel Europa het noodnummer 112 draaien. Voor de 112-noodcentrales is in ons land een wettelijk personeelskader van 311 mensen voorzien. Die moeten jaarlijks zo’n 2,7 miljoen oproepen verwerken.

Maar als u in België het nummer 112 belt voor de politie, wordt u doorgeschakeld naar het noodnummer 101, dat u dus beter meteen kan draaien als u de politie nodig hebt. De 101-centrales verwerken zo’n 2,9 miljoen oproepen per jaar. Ze hebben daarvoor 361 medewerkers nodig.

Voor de twee noodcentrales samen zijn dus 672 mensen nodig om alle oproepen snel te kunnen beantwoorden. Maar het personeelskader van de 112- en 101-centrales is maar voor 80 procent ingevuld. Er ontbreken gemiddeld 135 mensen.

Tekorten grootst in Vlaams-Brabant

Er zijn wel verschillen naargelang de provincie, stelt Thomas Biebauw, de woordvoerder van de federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken. ‘Voor de 112 zijn ‘in absolute aantallen’ de tekorten het grootst in Vlaams-Brabant, Antwerpen, Henegouwen en Luxemburg. Voor de 101 zijn er vooral tekorten in Oost-Vlaanderen, Brussel, Antwerpen en Henegouwen. Al zeggen de aantallen niet alles. In een kleinere centrale kan een kleiner numeriek tekort zich minstens even erg laten voelen.’

De vorige minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) kondigde in september aan dat hij 1,5 miljoen euro had vrijgemaakt om 36 calltakers aan te werven voor de 101- en 112-centrales. Ook met die aanwervingen zouden 99 plaatsen dus nog altijd niet zijn ingevuld.

Het is moeilijk mensen te vinden voor de job van calltaker, ondanks de reclame die al is gemaakt, zoals in het programma ‘De Noodcentrale’.
Pieter De Crem
Minister van Binnenlandse Zaken

Bovendien blijkt dat de aanwervingen niet al te vlot verlopen. Jambons opvolger De Crem geeft toe dat het moeilijk is voldoende kandidaten te vinden voor de vacatures. ‘En dat ondanks de reclame die al voor de job is gemaakt, zoals in het Eén-programma ‘De Noodcentrale’ en meerdere rekruteringscampagnes. Het beroep van calltaker is ook niet zo toegankelijk. Je moet eerst een basisopleiding van drie maanden volgen. Pas na weken stage kan je daarna aan de slag gaan als een volwaardige calltaker die geen hulp meer nodig heeft van ervaren collega’s.’

Sociale voordelen fnuiken inzetbaarheid

‘We blijven wel investeren in de onze 101- en 112-centrales. Elk jaar werven we nieuwe mensen aan, ook dit jaar’, stelt De Crem. ‘En we blijven zoeken naar oplossingen om de werklast te verminderen.’

Maar De Crem wijst op nog een andere oorzaak van het tekort. ‘Zoals andere werknemers kunnen calltakers aanspraak maken op een aantal sociale voordelen, zoals halftijds of 4/5de werken, loopbaanonderbreking en ouderschapsverlof. Als in dezelfde centrale een aantal medewerkers daarvan gebruikmaakt, daalt al vrij snel het totale aantal personeelsleden dat operationeel inzetbaar is.’

Lees verder

Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud